Єдиний податок

Засновник-нерезидент перебуває на спрощеній системі оподаткування в Росії

Товариство з обмеженою відповідальністю пройшло державну реєстрацію відповідно до чинного законодавства України, має єдиного засновника-нерезидента, який перебуває на спрощеній системі оподаткування в Росії. Чи має право зазначений суб’єкт господарювання перейти на сплату єдиного податку?


Згідно з п. 291.3 ст. 291 Податкового кодексу юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, установленим главою 1 розділу XIV цього Кодексу, та реєструється платником єдиного податку у відповідному порядку.

Не можуть бути платниками єдиного податку, зокрема, юридичні особи — нерезиденти та суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25% (п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу).

Податковий кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків і зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків і зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Статтею 80 Цивільного кодексу України визначено, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.

Відповідно до ст. 2 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (далі — Закон № 755) відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими згідно з цим Законом.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи — підприємця (ст. 5 Закону № 755).

Відомості про державну реєстрацію заносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр).

Єдиний засновник (100% розміру статутного капіталу) є суб’єктом господарювання — нерезидентом, який не пройшов державну реєстрацію в Україні, оскільки зазначене товариство не внесено до Єдиного державного реєстру згідно з чинним законодавством України.

Норми глави 1 розділу XIV Податкового кодексу поширюються виключно на платників податків і зборів, що справляються в Україні, тому суб’єкт господарювання, на якого поширюються обмеження, встановлені п. 291.5 ст. 291 цього Кодексу, не може застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42