Інші податки

Сплата державного мита за нотаріальне посвідчення цивільно-правових угод

Чи сплачується державне мито у разі нотаріального посвідчення цивільно-правових угод приватними нотаріусами?


Перелік найменувань документів і дій, за які сплачується державне мито, та розмір ставок державного мита визначено статтями 2 та 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р. № 7-93
«Про державне мито».

Пунктом 3 ст. 2 зазначеного Декрету встановлено, що державне мито за вчинення нотаріальних дій справляється державними нотаріальними конторами та виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.

Статтею 31 Закону України від 02.09.90 р. № 3425-ХІІ «Про нотаріат» передбачено, що приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом і громадянином або юридичною особою. Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами та не належать до вчинюваної нотаріальної дії, здійснюється за домовленістю сторін.

При цьому згідно з п. 1 Указу Президента України від 10.07.98 р. № 762/98 «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.

Отже, приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення цивільно-правових угод не справляють державне мито, а справляють плату, яка не може бути меншою від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.