Митна справа

Оподаткування ПДВ операцій з культурними цінностями

Усі об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні, відповідно до законодавства України об’єднуються в одне визначення — культурні цінності.

Згідно із Законом № 1068 культурними цінностями є:

 • оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва;
 • предмети, пов’язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, історією, науки і культури, а також такі, що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва;
 • предмети музейного значення, знайдені під час археологічних розкопок;
 • складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам’яток і пам’яток монументального мистецтва;
 • старовинні книги та інші видання, що становлять історичну, художню, наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції;
 • манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції;
 • унікальні та рідкісні музичні інструменти;
 • різноманітні види зброї, що має художню, історичну, етнографічну та наукову цінність;
 • рідкісні поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремо чи в колекції;
 • рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування;
 • зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність;
 • рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії, анатомії та палеонтології;
 • родинні цінності — культурні цінності, що мають характер особистих або родинних предметів.

Чи підпадають під визначення об’єкта оподаткування ПДВ операції з постачання культурних цінностей, переміщення через митний кордон України, чи є особливості оподаткування ПДВ таких об’єктів, читайте у цій статті.

Постачання культурних цінностей дилерами

Статтею 210 Податкового кодексу встановлено спеціальну схему оподаткування ПДВ маржинального прибутку, отриманого дилером у разі продажу чи реалізації ним культурних цінностей. При цьому у разі здійснення дилером операцій з придбання і постачання культурних цінностей та операцій з придбання та постачання інших товарів/послуг, до яких застосовується загальний режим оподаткування, дилер зобов’язаний вести податковий облік таких операцій окремо.

Зауважимо, що дилером вважається платник податку, який придбаває (набуває за іншими цивільно-правовими договорами), у тому числі шляхом ввезення на митну територію України, культурні цінності, незалежно від мети та цілей їх ввезення, з метою їх подальшого перепродажу, незалежно від того, діє така особа від свого імені або від імені іншої особи за винагороду (п. 210.2 ст. 210 Податкового кодексу). У разі продажу культурних цінностей на публічних торгах (аукціонах) його організатор прирівнюється з метою оподаткування до дилера.

Для цілей оподаткування ПДВ під визначенням культурних цінностей розуміють вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріату — товари, що належать до товарних позицій за кодами 9701 — 9706 згідно з УКТ ЗЕД1:

Код

Назва

9701

Картини, малюнки та пастелі, повністю виконані вручну, за винятком малюнків товарної позиції 4906 та інших готових виробів, розмальованих або декорованих вручну; колажі та аналогічні декоративні зображення: 

9701 10 00 00 

- картини, малюнки та пастелі 

9701 90 00 00 

- інші 

9702 00 00 00 

Оригінали гравюр, естампів та літографій2 

9703 00 00 00 

Оригінали скульптур і статуеток з будь-якого матеріалу 

9704 00 00 00 

Марки поштові або гербові, знаки поштової оплати, у тому числі першого дня гашення, поштові канцелярські предмети (гербовий папір) та подібні предмети, використані або невикористані, за винятком товарів товарної позиції 4907 

9705 00 00 00 

Колекції та предмети колекціонування із зоології, ботаніки, мінералогії, анатомії або такі, що становлять історичний, археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи нумізматичний інтерес 

9706 00 00 00 

Предмети антикваріату віком понад 100 років3 

1До групи 97 «Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат» не включаються: поштові марки або гербові марки негашені, поштові канцелярські предмети (гербовий папір) або подібні вироби товарної позиції 4907; театральні декорації, фонові екрани для художніх студій та аналогічні предмети з розписаного полотна (товарна позиція 5907), за винятком включених до товарної позиції 9706; природні або культивовані перли і дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (товарні позиції 7101 — 7103).

Рами для картин, малюнків, пастелей, колажів або аналогічних декоративних зображень, гравюр, естампів чи літографій мають класифікуватися за тими позиціями, що й самі твори мистецтва, якщо характер і вартість рам відповідають цим творам. Рами, характер і вартість яких не відповідають творам мистецтва, що розглянуті у цій примітці, мають класифікуватися окремо.

2У товарній позиції 9702 термін «оригінали гравюр, естампів та літографій» означає відбитки чорно-білі або кольорові, виконані автором з однієї або кількох дощок вручну незалежно від використовуваної автором техніки і матеріалів, за винятком механічного або фотомеханічного способу.

3До товарної позиції 9706 не належать предмети, які включаються до попередніх товарних позицій цієї групи.

 

Згідно з п. 210.5 ст. 210 Податкового кодексу базою оподаткування ПДВ для операцій з постачання дилером культурних цінностей є його маржинальний прибуток (без урахування податку), тобто сума, отримана у вигляді різниці між ціною продажу товарів та ціною їх придбання, розрахованих за звичайними цінами, до якого застосовується ставка 20%. До операцій з вивезення культурних цінностей у митному режимі експорту нульова ставка ПДВ не застосовується (п. 210.7 цієї статті).

При цьому на операції з постачання на митній території України дилером, який застосовує правила оподаткування ПДВ, встановлені ст. 210 Податкового кодексу, податкова накладна не виписується.

Зауважимо, що відповідно до п. 210.4 ст. 210 Податкового кодексу маржинальна схема застосовується до постачання дилером культурних цінностей, якщо такі цінності були поставлені йому однією із зазначених нижче осіб:

 • особою, що не зареєстрована як платник ПДВ;
 • платником ПДВ, якщо операція з постачання ним таких культурних цінностей звільняється від оподаткування або не підлягає оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу;
 • платником ПДВ, якщо цим платником податку при постачанні культурних цінностей було нараховано податок за маржинальною схемою;
 • авторами культурних цінностей чи їх правонаступниками.

Дилер, який придбаває культурні цінності у вищезазначених осіб, не має права на податковий кредит (п. 210.6 ст. 210 цього Кодексу).

Маржинальна схема оподаткування може застосовуватися дилером до операцій з постачання на митній території України культурних цінностей, що були ввезені дилером у митному режимі імпорту.

Також слід зазначити, що платник ПДВ, який придбаває культурні цінності в дилера, що застосовує маржинальну схему, не має права вимагати податкову накладну та відносити до податкового кредиту суму ПДВ, сплаченого на маржинальний прибуток (п. 210.8 цієї статті).

Ввезення культурних цінностей

Пунктом 197.7 ст. 197 Податкового кодексу встановлено, що операції із ввезення на митну територію України культурних цінностей за кодами згідно з УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлених 50 і більше років тому, звільняються від оподаткування ПДВ.

При цьому для цілей оподаткування ПДВ не вважаються платниками цього податку фізичні особи (громадяни) чи суб’єкти підприємницької діяльності, які не є платниками ПДВ, що здійснюють операції із ввезення на митну територію України культурних цінностей, зазначених у п. 197.7 ст. 197 Кодексу (абзац четвертий пп. 3 п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу).

Культурні цінності за вищезазначеними кодами УКТ ЗЕД, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України громадянами підлягають письмовому декларуванню.

У пунктах пропуску через державний кордон України контроль за ввезенням на митну територію України культурних цінностей (у тому числі з метою транзиту) здійснюється органами доходів і зборів у формі попереднього документального контролю.

Під час ввезення культурних цінностей на територію України органу доходів і зборів подається свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню органами доходів і зборів до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей.

Інформацію про зарубіжні країни, вивезення з яких культурних цінностей здійснюється за наявності дозволу на право їх вивезення, наведено у листах № 16/1-16.3/1905 та № 11.1/3-16.3/902.

У разі необхідності встановлення належності товарів до предметів, що мають художню, історичну чи археологічну цінність, а також визначення року виготовлення культурних цінностей для прийняття рішення про звільнення їх від оподаткування митними платежами відповідно до п. 2 частини десятої ст. 374 Митного кодексу передбачено:

 • проведення досліджень (аналізу, експертизи);
 • залучення для участі у здійсненні митного конролю спеціалістів та експертів на умовах, установлених ст. 327 Митного кодексу. При цьому відповідно до частини п’ятої цієї статті за необхідності за власним бажанням залучення спеціалістів та експертів може здійснювати декларант (власник товару). У такому разі відшкодування витрат, пов’язаних з участю спеціалістів та експертів у здійсненні митного контролю, здійснюється декларантом (власником товару) на підставі укладеної угоди.

Вивезення культурних цінностей

До операцій з вивезення культурних цінностей у митному режимі експорту нульова ставка ПДВ не застосовується (п. 210.7 ст. 210 Податкового кодексу).

Також слід зазначити, що підставою для пропуску культурних цінностей за межі митної території України є свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України. Вивезення культурних цінностей без такого свідоцтва забороняється (ст. 13 Закону № 1068).

Для отримання цього документа клопотання встановленого зразка подається власником до Державної служби контролю або до уповноваженого Державної служби контролю не пізніше ніж за місяць до їх вивезення. Інструкцію про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України затверджено наказом №  258. Цим наказом також визначено Перелік сувенірних виробів, предметів культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, на вивезення (тимчасове вивезення) яких дозвіл Державної служби контролю не потрібен.

Постановою №  436 затверджено перелік культурних цінностей, для митного оформлення яких потрібне свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей. Зокрема, відповідно до додатка 5 до цієї постанови таке обмеження стосується товарів за описом і кодами згідно з УКТ ЗЕД (крім сувенірних виробів, предметів культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, перелік яких встановлюється Мінкультури України), наведеними у таблиці на с. 17, що вивозяться за межі митної території України.

 

ДОВІДКОВО

Згідно з наказом № 322/795 антикварними речами є культурні цінності як об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, підлягають збереженню, відтворенню та охороні і створені понад 50 років тому, зокрема:

 • предмети і документи, що пов’язані з розвитком суспільства та держави, історією науки, мистецтва і техніки, а також з життям і діяльністю видатних осіб, державних, політичних і громадських діячів;
 • художні твори, у тому числі:
 • оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, картини та малюнки повністю ручної роботи на будь-якій основі та з будь-яких матеріалів;
 • оригінальні художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів;
 • гравюри, естампи, літографії та їхні оригінальні друковані форми, твори декоративно-прикладного мистецтва, у тому числі вироби традиційних народних промислів та інші художні вироби зі скла, кераміки, дерева, металу, кістки, тканини та інших матеріалів;
 • складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам’яток і пам’яток монументального мистецтва;
 • рідкісні рукописи, друковані видання і документальні пам’ятки, у тому числі інкунабули та інші видання, що мають історичну, художню, наукову та культурну цінність;
 • архівні документи, включаючи кіно-, фото-, фонодокументи;
 • унікальні та рідкісні музичні інструменти;
 • старовинні монети та інші предмети колекціонування.

Забороняється приймати на комісію та продавати через спеціалізовані комісійні магазини, а також на аукціонах предмети та їх фрагменти, одержані в результаті археологічних розкопок, ордени, медалі, печатки, різноманітні види зброї.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42