Митна справа

Особливості вивезення громадянами за межі митної території України особистих нагород, музичних інструментів та творів сучасного мистецтва

Загальний порядок вивезення за межі митної території України товарів громадянами

Умови вивезення (пересилання) громадянами товарів за межі митної території України визначено ст. 371 Митного кодексу, відповідно до якої обов’язковому письмовому декларуванню підлягають усі товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро, а також товари (незалежно від їх фактурної вартості), на які законом встановлено вивізне мито та/або згідно із законом державними органами видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів.

Відповідно до Закону № 1068 Міністерство культури України видає свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, необхідне для здійснення митного контролю та митного оформлення культурних цінностей, що вивозяться за межі митної території України громадянами.

Форми письмового декларування визначено Положенням № 450.

Інші товари, що вивозяться за межі митної території України громадянами, декларуються шляхом вчинення дій, усно або за бажанням власника чи на вимогу посадової особи органу доходів і зборів — письмово.

Особливості вивезення особистих нагород громадян

Відповідно до ст. 1 Закону № 1068 рідкісні ордени та медалі належать до культурних цінностей, і їх вивезення за межі митної території України здійснюється за умови обов’язкового письмового декларування та подання органу доходів і зборів свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей.

Згідно з пунктами 10, 11 додатка 1 до Інструкції № 258 не потрібний дозвіл Міністерства культури на вивезення громадянами особистих нагород, якщо таке вивезення здійснюється на умовах, встановлених ст. 17 Закону № 1068 та Порядком № 677.

У разі переїзду громадян на постійне місце проживання до інших держав їм дозволяється вивозити особисті нагороди, на які є орденські книжки або нагородні посвідчення.

Вивезення громадянами, які переїжджають на постійне місце проживання до іншої держави, нагород, які залишилися їм від померлих батьків, можливе за умови подання документів, що підтверджують переїзд громадян на постійне місце проживання до іншої держави, свідоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних посвідчень та документів, що підтверджують родинні зв’язки (ст. 17 Закону № 1068).

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, нагороджені державними нагородами з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння, мають право вивозити ці нагороди за наявності документів про нагородження ними у разі:

 • переїзду на постійне місце проживання до інших країн за наявності документів, що підтверджують переїзд громадянина на постійне місце проживання до іншої країни;
 • виїзду за межі України для тимчасового перебування за умови надання митниці на кордоні зобов’язання про зворотне ввезення державних нагород в Україну.

Якщо громадяни, які відбувають на постійне місце проживання до іншої країни, вивозять успадковані ними державні нагороди з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння, вони повинні подати до митниці для митного оформлення:

 • документи, що підтверджують переїзд громадянина на постійне місце проживання до іншої країни;
 • копію свідоцтва про смерть власника нагороди, засвідчену в установленому порядку;
 • документи про нагородження;
 • свідоцтво про право на спадщину.

У разі незаконного вивезення за межі України державних нагород з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння вони підлягають вилученню у порядку, передбаченому законодавством (Порядок № 677).

Особливості вивезення музичних інструментів

Законодавством України не встановлено обмежень на переміщення громадянами через митний кордон України музичних інструментів (крім унікальних та рідкісних, які згідно із Законом № 1068 належать до культурних цінностей).

Переносні музичні інструменти у кількості не більше двох штук, які належать до особистих речей, при переміщенні (пересиланні) громадянами через митний кордон України підлягають декларуванню шляхом учинення дій, усно або за бажанням власника чи на вимогу митного органу письмово, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, а також від застосування до них видів державного контролю (статті 369, 370 Митного кодексу).

Вивезення за межі митної території України музичних інструментів, що є культурними цінностями, здійснюється за умови обов’язкового письмового декларування та подання органу доходів і зборів свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, що є підставою для пропуску зазначених у ньому музичних інструментів за межі митної території України (ст. 13 Закону № 1068).

Не потрібен дозвіл на вивезення (тимчасове вивезення) музичних інструментів (за наявності одного з документів: фабричний паспорт, торгова квитанція, чек, ярлик на інструменті тощо), які виготовлені після 1950 р., у тому числі:

 • фабричні серійні вітчизняного та зарубіжного виробництва;
 • механічні та електромузичні інструменти фабричного виробництва (п. 8 додатка 1 до Інструкції № 258).

Згідно з п. 4 наказу № 595 державну експертизу та видачу паспортів на смичкові музичні інструменти та на смички здійснюють державні установи, заклади культури, навчальні заклади, яким надано право проведення державної експертизи музичних інструментів згідно з переліком, наведеним у п. 12 Переліку № 647, а саме:

 • м. Дніпропетровськ — Дніпропетровське музичне училище ім. М. І. Глінки;
 • м. Київ — Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського; Державний музей театрального, музичного та кіномистецтва України; Національна опера України;
 • м. Львів — Львівська державна музична академія ім. М. Лисенка;
 • м. Одеса — Одеська державна музична академія ім. А. Нежданової; Одеське училище мистецтв та культури ім. К. Ф. Данькевича;
 • м. Сімферополь — Кримська республіканська установа «Сімферопольське музичне училище ім. П. І. Чайковського»;
 • м. Херсон — Херсонське музичне училище;
 • м. Чернівці — служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон;
 • м. Ужгород — служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України.

Особливості вивезення творів сучасного мистецтва

Відповідно до Переліку № 436 пропуск через митний кордон України та митне оформлення товарів за кодом 9701 згідно з УКТ ЗЕД: «картини, малюнки та пастелі, повністю виконані вручну, за винятком малюнків товарної позиції 4906 та інших готових виробів, розмальованих або декорованих вручну; колажі та аналогічні декоративні зображення»здійснюється органами доходів і зборів на підставі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей.

При цьому живопис, пластика малих форм, авторська графіка, гобелени, вироби декоративно-ужиткового мистецтва з кераміки, фарфору, фаянсу, скла, дерева, металу, текстилю та інших матеріалів, створені після 1950 р., належать до Переліку сувенірних виробів, предметів культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, на вивезення (тимчасове вивезення) яких дозвіл Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон не потрібен, наведеному у додатку 1 до Інструкції № 258.

Згідно з частинами другою, третьою ст. 69 Митного кодексу:

 • органів доходів і зборів здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД;
 • на вимогу посадової особи органу доходів і зборів декларант або уповноважена ним особа зобов’язані надати всі наявні відомості, необхідні для підтвердження заявлених ними кодів товарів, поданих до митного оформлення, а також зразки таких товарів та/або техніко-технологічну документацію на них.

Відповідно до частин першої, другої, п’ятої ст. 327 Митного кодексу:

 • у разі потреби для участі у здійсненні митного контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти;
 • залучення спеціалістів та експертів здійснюється керівником органу доходів і зборів або його заступником за погодженням з керівником підприємства, установи, організації, де працює спеціаліст чи експерт;
 • у разі необхідності за власним бажанням залучення спеціалістів та експертів може здійснювати декларант (власник товару та/або транспортного засобу).

Експертом може бути особа, яка має необхідні знання для надання відповідного висновку (частина перша ст. 502 Митного кодексу).

Таким чином, вивезення за межі митної території України творів сучасного мистецтва здійснюється без подання органу доходів і зборів дозвільних документів. Водночас з метою прискорення виконання митних формальностей щодо товарів, які не є культурними цінностями, декларантом може бути подано відповідний висновок експерта-мистецтвознавця.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42