Соціальне страхування

Вплив працевлаштування чи звільнення з роботи пенсіонерів на розмір їх пенсій

Факт працевлаштування пенсіонера або звільнення його з роботи впливає на пенсію, в деяких випадках — на розмір пенсії, а інколи взагалі виплата пенсії припиняється, якщо пенсіонер працює. Розглянемо, яке має значення, працює пенсіонер чи ні. Якщо працює, то в яких випадках і як факт роботи (звільнення з роботи) впливає на розмір чи навіть право на призначення пенсії або нарахування надбавок до неї. На сьогодні це питання є актуальним, оскільки більшість пенсіонерів працюють.


Під час прийому документів на призначення пенсії пенсіонеру видають пам’ятку, в якій, зокрема, роз’яснюється, як факт працевлаштування (звільнення з роботи) може впливати на виплату пенсії або її розмір. Крім того, у заяві про призначення пенсії заявник своїм підписом засвідчує те, що йому відомо, що прийняття на роботу, звільнення з роботи може вплинути на його пенсійне забезпечення, та зобов’язується своєчасно про це повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

Випадки, в яких виплата пенсії працюючим пенсіонерам не проводиться

Пунктом 7 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування передбачено, що достроково призначена пенсія за віком, з урахуванням Закону про зайнятість населення (за скороченням чисельності), п. «в» частини другої ст. 12 Закону № 309 та ст. 21 Закону № 3721, у період до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 цього Закону, працюючим пенсіонерам не виплачується.

Права на отримання пенсії у період роботи не мають жінки, які народилися після 01.10.1956 р. та скористалися правом дострокового виходу на пенсію після досягнення 55-річного віку зі зменшенням її розміру відповідно до п. 72 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування, у разі якщо до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 цього Закону, вони працевлаштуються і працюватимуть.

Тобто у разі, якщо після призначення пенсії та до досягнення пенсійного віку вищезазначені категорії пенсіонерів працевлаштуються, виплату пенсії буде припинено, а в разі звільнення — поновлено.

Обмеження у виплаті пенсій

Під час отримання пенсії за вислугу років заборонено роботу за спеціальністю, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Крім того, не проводиться виплата соціальних пенсій працюючим пенсіонерам (крім соціальних пенсій інвалідам з дитинства). На даний час органами Пенсійного фонду України соціальні пенсії не призначаються. Вони призначалися раніше за відсутності права на трудову пенсію за Законом про пенсійне забезпечення.

Зміна розміру пенсії у випадку, якщо особа працює

Частиною третьою ст. 42 Закону про пенсійне страхування передбачено, що перерахунок пенсії, обчисленої з урахуванням ст. 28 цього Закону, здійснюється у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, непрацюючим пенсіонерам. Працюючим — пенсія перераховується після звільнення з роботи або припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності (особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, вважається працюючою особою).

Згідно з частиною другою ст. 33 Закону про пенсійне страхування непрацюючі інваліди ІІ та ІІІ груп за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону (за наявності відповідного страхового стажу).

За ст. 47 Закону про пенсійне страхування, у разі працевлаштування таких осіб (крім випадків, коли вони досягли пенсійного віку, передбаченого ст. 26 цього Закону), пенсія по інвалідності виплачується у розмірі, передбаченому частиною першою ст. 33 цього Закону (інвалідам ІІ групи — 90% пенсії за віком, ІІІ групи — 50% пенсії за віком).

Вплив працевлаштування на виплату надбавок до пенсій

Це стосується надбавки на утриманців, яка призначається, зокрема, відповідно до п. «а» ст. 21, ст. 33 Закону про пенсійне забезпечення до пенсії за віком чи по інвалідності непрацюючим пенсіонерам, які мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї. Розмір такої надбавки на кожного утриманця становить 150 грн.

Крім того, для проведення індексації пенсії має значення, працює особа чи ні.

Порядком № 1078 передбачено, що працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість пенсії, проводиться після індексації суми оплати праці на підставі виданої підприємством, установою або організацією, де працює пенсіонер, довідки, в якій зазначається розмір оплати праці, проіндексована її сума та сума індексації.

У всіх випадках загальний дохід працюючого пенсіонера (заробітна плата + пенсія), який підлягає індексації, не має перевищувати прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи.

Якщо пенсіонер за документами, що є в пенсійній справі, не працює, то у разі настання права на індексацію пенсії, вона проводиться.

Отже, пенсіонери повинні знати, що в будь-якому випадку  у разі працевлаштування (звільнення з роботи), тобто зміни статусу (працюючого або непрацюючого), слід звертатися до органів Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії.

Нагадаємо, що за ст. 50 Закону про пенсійне страхування суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, може бути повернуто пенсіонером добровільно або буде стягнуто на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду України чи в судовому порядку.