ПДФО/ВЗ

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою за зданий (проданий) брухт чорних металів

Статтею 1 Закону про металобрухт визначено, що металобрухт — це непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів.


Власником металобрухту є юридична або фізична особа, яка володіє, користується і розпоряджається належним їй металобрухтом у межах, визначених законом.

Купівля та/або реалізація металобрухту — це діяльність, пов’язана із передачею права власності на металобрухт іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов’язань.

При цьому відповідно до ст. 4 Закону про металобрухт операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами. Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред’явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов’язково оформляється актом приймання. В акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис металобрухту.

Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з побутовим металобрухтом.

Згідно зі ст. 1 Закону про металобрухт побутовий металобрухт — це непридатні для прямого використання вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і втратили експлуатаційну цінність.

Водночас ст. 4 Закону про металобрухт встановлено, що приймання промислового брухту у фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, забороняється.

Збирання, заготівля, переробка, реалізація промислового металобрухту фізичними особами забороняються.

Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов’язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року.

Оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється через каси спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) та спеціалізованих металургійних переробних підприємств чи через каси в банках готівкою або шляхом поштових переказів за рахунок суб’єкта господарювання, який здійснює купівлю металобрухту. Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з промисловим металобрухтом (ст. 6 Закону про металобрухт).

Відповідно до пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу продаж (реалізація) товарів — це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Пунктом 164.1 ст. 164 Податкового кодексу встановлено, що базою оподаткування платника податку є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених розділом IV цього Кодексу. Загальний оподатковуваний дохід — це будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Відповідно до підпунктів 164.2.2 та 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору та інші доходи, крім зазначених у ст. 165 цього Кодексу. У цій статті наведено кінцевий перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу і не підлягають оподаткуванню.

Таким чином, оскільки доходи, отримані платником податку за зданий (проданий) ним брухт чорних металів, не входять до переліку доходів, визначених ст. 165 Податкового кодексу, зазначені доходи включаються до його загального місячного оподатковуваного доходу та оподатковуються на загальних підставах за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 15 (17)%.

Водночас згідно з пп. «а» п. 171.2 ст. 171 Податкового кодексу особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів є податковий агент — для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні.

Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені зазначеним Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (форма № 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.