ПДФО

Інвестування резидентами цінних паперів за кордон: особливості оподаткування

Розглянемо ситуацію: фізична особа — резидент України інвестує акції компанії-нерезидента в статутний фонд іншої компанії-нерезидента. Які правові наслідки для фізичної особи при здійсненні зазначеної операції?


Відповідно до пп. «е» п. 4 ст. 5 Декрету про валютне регулювання здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами — резидентами як дарунок або у спадщину, потребує отримання резидентом України індивідуальної ліцензії.

Порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон встановлено постановою № 122, п. 1.1 розділу першого якої визначено, що інвестиція за кордон — це валютна операція, яка передбачає придбання суб’єктами інвестицій основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав, цінних паперів та їх похідних в обмін на валютні цінності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Згідно з п. 1.3 розділу першого вищезазначеної поставнови корпоративні права — це право власності на частку (пай) у статутному фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства.

Зміст корпоративних прав визначається за правом країни, до якої належить юридична особа. Відповідно до частини першої ст. 25 Закону № 2709 особистим законом юридичної особи вважається право держави місцезнаходження юридичної особи. Водночас згідно з частиною першою ст. 16 зазначеного Закону особистий закон фізичної особи визначається за його громадянством.

Статтею 12 Закону про госптовариства визначено, що товариство є власником, зокрема, майна, переданого йому учасниками у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу.

Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом (ст. 13 цього Закону).

Тобто при внесенні засновником (учасником) до статутного (складеного) капіталу підприємства власних цінних паперів (акцій) такий засновник втрачає на них право власності, а товариство відповідно стає власником переданого йому майна як вклад до статутного (складеного) капіталу.

Відповідно до п. 1.10 розділу першого постанови № 122 індивідуальна ліцензія Нацбанку України на здійснення інвестиції — це належним чином оформлений письмовий дозвіл Нацбанку України на право здійснення конкретним резидентом конкретної інвестиції. Для здійснення усіх видів інвестицій (незалежно від строків та сум) резидентам потрібно обов’язково попередньо одержати ліцензії. Здійснення резидентами інвестицій без одержання ліцензії тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Розділом четвертим постанови № 122 передбачено підстави для відкликання ліцензії. Так, п. 4.2 цього розділу підставами можуть бути:

  • порушення власником ліцензії її умов, вимог чинного законодавства України;
  • письмова відмова від здійснення інвестиції;
  • припинення інвестиції;
  • установлення факту подання резидентом документів для отримання ліцензії, що містять заздалегідь недостовірну інформацію.

У разі відкликання виданої ліцензії її власник повинен припинити інвестицію за кордоном, яку він проводив (здійснював) на підставі цієї ліцензії, та повернути в Україну в строки, визначені Нацбанком України, усі кошти, отримані внаслідок припинення власником ліцензії інвестиційної діяльності, а також доходи (прибутки), отримані від здійснення цієї інвестиції за кордон.

Водночас відповідно до п. 1 ст. 1 Декрету про валютне регулювання цінні папери (акції іноземних емітентів) належать до валютних цінностей, тому в разі здійснення інвестицій за кордоном у вигляді валютних цінностей (акції іноземних емітентів) зазначена операція потребує індивідуальної ліцензії Нацбанку України (пп. «а» п. 4 ст. 5 цього Декрету).

Щодо оподаткування і декларування прибутків (доходів), то згідно з п. 1.9 розділу першого постанови № 122 усі доходи (прибутки), одержані від здійснення інвестицій за кордоном, підлягають перерахуванню в Україну, а також декларуванню згідно з установленим порядком.

Підпунктом 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу визначено (з урахуванням вимог пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 цього Кодексу): якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податкуотримувача, який зобов’язаний подати до 1 травня року, що настає за звітним, річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто 15 та 17%.

Дохід, отриманий з джерел за межами України, — це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи, зокрема, дивіденди, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо (пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

При цьому відповідно до п. 164.4 ст. 164 вищезазначеного Кодексу під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражено в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Нацбанку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Абзацом першим пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу встановлено, що у разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

Таким чином, у разі здійснення інвестиції (внеску) резидентом України до статутного капіталу підприємства-нерезидента у вигляді цінних паперів (акцій іноземного емітента) зазначена операція вважається відчуженням інвестиційних активів (цінних паперів), отриманих резидентом України іноземних доходів, що відповідно підлягає декларуванню та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 15 та 17%.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42