Інші податки

Обчислення і сплата екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів їх виробниками

З 1 вересня поточного року набрав чинності Закон № 422, яким внесено зміни до розділу VIII Податкового кодексу та запроваджено сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів. Сплачувати цей податок повинні особи, які здійснюють ввезення, виробництво, придбання транспортних засобів і кузовів до них, що в подальшому підлягають утилізації.
Розглянемо детальніше порядок обчислення, подання податкової звітності та сплати екологічного податку для виробників транспортних засобів.


Платники, об’єкт і база оподаткування, ставки, порядок обчислення та сплати екологічного податку визначено розділом VІІІ «Екологічний податок» Податкового кодексу. Законом № 422 Кодекс доповнено новим об’єктом оподаткування — екологічним податком за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (далі — утилізаційний податок).

Платники податку

Відповідно до п. 240.21 ст. 240 Податкового кодексу платниками утилізаційного податку є особи, які, зокрема, здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8703, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД для їх продажу на внутрішньому ринку України, а саме:

 • 8702 — моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія;
 • 8703 — автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі;
 • 8704 — моторні транспортні засоби для перевезення вантажів;
 • 8705 — моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі).

Не є платниками утилізаційного податку відповідно до пп. 240.6.5 п. 240.6 ст. 240 Податкового кодексу виробники транспортних засобів на території України, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів у порядку та на умовах, визначених законом щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів.

При обчисленні утилізаційного податку, який підлягає сплаті за транспортні засоби, вироблені в Україні, не враховуються транспортні засоби, реалізовані особам, зазначеним у пп. 242.3.1 п. 242.3 ст. 242 цього Кодексу, а саме: що реалізуються для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, а також транспортні засоби спеціального призначення (швидка медична допомога, транспортні засоби пожежної і техногенної безпеки та для потреб підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту та рятувальної справи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (п. 249.11 ст. 249 Податкового кодексу).

Порядок обчислення податку

Ставки утилізаційного податку встановлено ст. 2461 Податкового кодексу, до яких застосовується коефіцієнт залежно від робочого об’єму циліндрів двигуна або пов-ної маси транспортного засобу.

Так, ставка утилізаційного податку для транспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, становить 5500 грн., а для транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД, — 11 000 грн.

Суми утилізаційного податку (Пу) на підставі п. 249.9 ст. 249 Податкового кодексу обчислюються платниками за формулою

Пу = Н × К × Тр,

де Н — відповідна ставка податку,

К — відповідний коефіцієнт,

Тр — кількість транспортних засобів (кузовів).

Коефіцієнти, що застосовуються до ставок утилізаційного податку, становлять:

для вироблених нових транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД залежно від робочого об’єму циліндрів двигуна та оснащених електричним двигуном:

оснащені електричними двигунами

0,86

з робочим об’ємом циліндрів двигуна:

 

не більше 1000 см3

0,86

понад 1000 см3, але не більше 2000 см3

1,34

понад 2000 см3, але не більше 3000 см3

2,56

понад 3000 см3, але не більше 3500 см3

3,47

понад 3500 см3

5,50

 

для транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД залежно від повної маси:

з повною масою до 2500 кг

0,8

з повною масою від 2500 до 3500 кг

0,9

з повною масою від 3500 до 5000 кг

1

з повною масою від 5000 до 8000 кг

1,1

з повною масою понад 8000 кг

1,34

 

Датою виникнення податкового зобов’язання для транспортних засобів, вироблених в Україні, є дата реалізації транспортних засобів на внутрішньому ринку України особою, яка виробила (виготовила) такі транспортні засоби (п. 249.10 ст. 249 Податкового кодексу).

Видача довідки про звільнення від сплати податку

Відповідно до пп. 250.13.1 п. 250.13 ст. 250 Податкового кодексу виробник транспортного засобу на території України, який взяв на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів:

 • самостійно видає довідку про звільнення від сплати утилізаційного податку на кожний транспортний засіб, вироблений (виготовлений) ним та реалізований на внутрішньому ринку України для подальшої передачі власнику транспортного засобу;
 • складає реєстр виданих за податковий (звітний) квартал довідок про звільнення від сплати утилізаційного податку;
 • подає такий реєстр МВС України до 10 числа місяця, що настає за календарним місяцем, а також контролюючому органу разом з податковою декларацією з екологічного податку.

У разі виключення особи з реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, визначених законом щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, така особа з дня виключення її з такого реєстру позбавляється права видавати довідки про звільнення від сплати утилізаційного податку, та зобов’язана сплачувати утилізаційний податок за вироблені та реалізовані нею транспортні засоби і видавати довідки про сплату такого податку.

У разі виключення з реєстру особи, яка взяла на себе зобов’язання з утилізації транспортних засобів, але не виконала це зобов’язання у випадку, визначеному законом щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, така особа зобов’язана сплатити в повному обсязі суму утилізаційного податку за кожний реалізований, але не утилізований транспортний засіб.

На підставі пп. 250.14.1 п. 250.14 ст. 250 Податкового кодексу особа, яка здійснює виробництво (виготовлення) і реалізацію транспортних засобів на внутрішньому ринку України та не взяла на себе зобов’язання забезпечити утилізацію таких транспортних засобів або була виключена з реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів відповідно до закону щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, на кожний реалізований нею транспортний засіб:

 • оформлює довідку про сплату утилізаційного податку;
 • оформлює довідку про звільнення від сплати утилізаційного податку для подальшої передачі власнику транспортного засобу у разі реалізації транспортного засобу особам, зазначеним у пп. 242.3.1 п. 242.3 ст. 242 Податкового кодексу, а саме: інвалідам, у тому числі дітям-інвалідам, а також транспортних засобів спеціального призначення (швидка медична допомога, транспортних засобів пожежної і техногенної безпеки та для потреб підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту та рятувальної справи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • складає реєстр виданих за податковий (звітний) квартал довідок про сплату утилізаційного податку;
 • складає реєстр виданих за податковий (звітний) квартал довідок про звільнення від сплати утилізаційного податку у разі реалізації транспортних засобів особам, зазначеним у пп. 242.3.1 п. 242.3 ст. 242 Податкового кодексу;
 • подає реєстри МВС України до 10 числа місяця, що настає за календарним місяцем, а також контролюючому органу разом з податковою декларацією з екологічного податку.

Постановою № 685 затверджено форму довідки про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та форму довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.

Відповідно до п. 2 постанови № 685 до запровадження видачі довідок про сплату екологічного податку за транспортні засоби та про звільнення від сплати екологічного податку за транспортні засоби як бланків суворої звітності, зокрема, органи доходів і зборів під час ввезення транспортних засобів на митну територію України видають зазначені довідки за зразками, затвердженими цією постановою.

Водночас на підставі п. 2 ст. 6 Закону № 421 центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, веде реєстр підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва (далі — Реєстр).

Пунктом 2.1 розділу ІІ Порядку ведення Реєстру, затвердженого наказом № 3, визначено, що суб’єкти господарювання, які виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, вносяться до Реєстру відповідно до наказу Мінпромполітики України, а тому вони набувають право видавати довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів тільки після їх внесення до Реєстру.

Порядок подання звітності та сплати податку

Порядок подання податкової звітності та сплати податку визначено ст. 250 Податкового кодексу, відповідно до якої базовий податковий (звітний) період щодо екологічного податку для виробників транспортних засобів дорівнює кварталу.

Платники утилізаційного податку подають податкові декларації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації за місцем перебування платника податку на податковому обліку в контролюючих органах. Тобто граничний термін подання Податкової декларації з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів за ІІІ квартал 2013 р.11 листопада 2013 р.

Платники екологічного податку складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом № 1010. Однак зазначена форма декларації не пристосована для звітування щодо утилізаційного податку. На сьогодні розробляється нова форма Податкової декларації екологічного податку.

До набрання чинності новою формою Податкової декларації екологічного податку, яка застосовуватиметься для складання звітності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбудеться її оприлюднення (п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу), Міндоходів України рекомендує особам, що здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України — платникам утилізаційного податку, подавати декларацію за формою, що додається  (приклад).

Приклад заповнення Податкової декларації з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Розглянемо на прикладі порядок заповнення Податкової декларації з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (далі — Податкова декларація).

Виробник транспортних засобів у вересні поточного року реалізував на внутрішньому ринку України:

 • легкові автомобілі з робочим об’ємом циліндрів двигуна:

1000 см3 — 1 шт.;
понад 1000 см3 до 2000 см3 включно — 255 шт.;
понад 2000 см3 до 3000 см3 включно — 24 шт.;
понад 3500 см3 — 2 шт.;

 • вантажні автомобілі та автобуси з повною масою:

до 2500 кг — 14 шт.;
від 3500 до 5000 кг — 3 шт.;
понад 8000 кг — 25 шт.

На підставі визначених даних заповнюємо Податкову декларацію (таблиці 1 та 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до підпунктів 250.13.1 та 250.14.1 ст. 250 Податкового кодексу платники утилізаційного податку разом з Податковою декларацією подають контролюючому органу реєстри виданих за податковий (звітний) квартал довідок про сплату та про звільнення від сплати утилізаційного податку.

Платники екологічного податку перераховують суми податку на рахунки, відкриті в територіальних органах держказначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

Пунктом 51 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу встановлено, що екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зараховується у 2013 р. у таких пропорціях:

до спеціального фонду держбюджету — 53%, з них 33% із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

до спеціального фонду місцевих бюджетів — 47%, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів — 33,5, обласних бюджетів та бюджету АР Крим — 13,5, бюджетів міст Києва та Севастополя — 47%.