Інші податки

Діяльність з організації свят: реєстрація діяльності

Фізична особа планує займатися діяльністю з організації свят (декоративне оформлення свят) і провадити її як незалежну професійну діяльність. У цій статті розглянемо, чи підпадає зазначена діяльність під визначення незалежної професійної діяльності, а також чи необхідно такій фізичній особі отримувати відповідні свідоцтва (дозвіл, сертифікат тощо), які підтверджують право на провадження діяльності з організації свят.


Підпунктом 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що самозайнята особа — платник податку, яка є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність — це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Пунктом 1.3 Порядку № 1588 передбачено, що взяттю на облік або реєстрації в контролюючих органах підлягають усі платники податків.

Взяття на облік фізичних осіб, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність, умовою ведення якої згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності (далі — фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність), здійснюється за місцем постійного проживання у порядку, встановленому цим Порядком для фізичних осіб — підприємців (п. 6.7 Порядку № 1588).

Діяльність з організації свят (декоративне оформлення свят) не потребує отримання у відповідному уповноваженому органі свідоцтва про реєстрацію, дозволу, сертифіката тощо (наприклад, для адвокатасвідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю) та, відповідно, не підпадає під визначення незалежної професійної діяльності.

Здійснення такої діяльності можливе за умови реєстрації її як підприємницької діяльності.

Для державної реєстрації фізичної особи — підприємця необхідно звернутися до державного реєстратора за місцем проживання.

Відповідно до частини першої ст. 4 Закону про держреєстрацію державна реєстрація фізичних осіб — підприємців — це засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачено цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру фізичних осіб — підприємців.

Згідно з визначенням, наведеним в абзаці четвертому ст. 1 Закону про держреєстрацію, державний реєстратор — це посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Державна реєстрація фізичних осібпідприємців проводиться державним реєстратором за місцем проживання фізичної особипідприємця.

Порядок державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, встановлено частиною першою ст. 42 Закону про держреєстрацію. Зокрема, для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, або уповноважена нею особа (далі — заявник) повинна подати особисто (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання такі документи:

  • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця;
  • копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
  • документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця;
  • нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла 16 років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.

Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця. Фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, повинна особисто пред’явити державному реєстратору паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця з відповідним записом в електронному безконтактному носії. Уповноважена особа повинна пред’явити свій паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та документ, що засвідчує її повноваження.

Документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Строк державної реєстрації фізичної особипідприємця не повинен перевищувати два робочі дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особипідприємця. Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік фізичної особи — підприємця державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписка з Єдиного державного реєстру (ст. 43 Закону про держреєстрацію).

Частиною п’ятою ст. 43 цього Закону встановлено, що державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи — підприємця зобов’язаний передати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця для взяття фізичної особи — підприємця на облік.

Відповідно до п. 6.4 Порядку № 1588 взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи — підприємця контролюючим органом проводиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей від державного реєстратора та здійснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора у журналі за формою № 7-ОПП.

Дані про взяття на облік фізичної особи — підприємця передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік за основним місцем обліку із зазначенням дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому фізичну особу — підприємця взято на облік.

Взяття на облік фізичної особи — підприємця підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) фізичній особі — підприємцю у порядку, встановленому Законом про держреєстрацію.