Інші податки
Тема: Єдиний податок, ПДВ, Облік платників податків, Приватні підприємці

Про особливості реєстрації платниками ПДВ суб’єктів господарювання, які з 01.01.2012 р. обрали спрощену систему оподаткування

Державним податковим адміністраціям в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі

Державна податкова служба України інформує про особливості реєстрації платниками ПДВ суб'єктів господарювання, які з 01.01.2012 р. обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Згідно із положеннями глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України (далі - Кодекс), викладеної у редакції Закону України від 04.11.2011 р. № 4014-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» (далі - Закон № 4014), реєстрація платником ПДВ здійснюється у разі, якщо:

особа переходить зі спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, установлених Кодексом (абзац перший п. 183.4 ст. 183 розділу V Кодексу);

платник єдиного податку першої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у п. 291.4 ст. 291 розділу ХІV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3% та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи (пп. 293.8.1 п. 293.8 ст. 293 розділу ХІV Кодексу);

платник єдиного податку другої групи, який у податковому (звітному) кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у п. 291.4 ст. 291 розділу ХІV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку третьої групи (пп. 293.8.2 п. 293.8 ст. 293 розділу ХІV Кодексу);

особа, яка не є платником єдиного податку, переходить на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 3% та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої або четвертої групи (пп. «в» пп. 293.8.4 п. 293.8 ст. 293 розділу ХІV Кодексу);

особа змінює ставку єдиного податку у розмірі 5% на ставку у розмірі 3% у зв'язку з постачанням нею послуг (робіт) платникам ПДВ і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 000 грн. (пп. «г» пп. 293.8.4 п. 293.8 ст. 293 розділу ХІV Кодексу та абзац другий п. 183.4 ст. 183 розділу V Кодексу);

платник єдиного податку першої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3% та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи (пп. 296.5.1 п. 296.5 ст. 296 розділу ХІV Кодексу).

При цьому особа обов'язково має відповідати умовам реєстрації платником ПДВ, встановленим статтями 180 - 183 розділу V Кодексу.

Відповідні зміни внесено до еталонного довідника причин реєстрації платником ПДВ (E_VAT_CREE).

Оскільки обрання особою однієї з нових причин реєстрації платником ПДВ передбачає дотримання нею вимог ст. 181 (щодо обов'язкової реєстрації) або ст. 182 (щодо добровільної реєстрації) розділу V Кодексу, то при заповненні розділу 17 реєстраційної заяви платника ПДВ за ф. № 1-ПДВ особа повинна проставити дві відмітки: одну відмітку, що пов'язана із застосуванням (відмовою від застосування) спрощеної системи оподаткування і зазначається в останньому рядку розділу 17 заяви (із зазначенням пункту, статті Кодексу), та другу відмітку, що відповідає ст. 181 або ст.182 Кодексу та стосується відповідно умов обов'язкової або добровільної реєстрації.

У разі обрання особою причини реєстрації, що пов'язана зі зміною ставки єдиного податку у розмірі 5% на ставку у розмірі 3%, у реєстраційній заяві проставляється тільки одна відмітка.

Суб'єкти господарювання, які були платниками єдиного податку згідно з Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» або фіксованого податку згідно з розділом ІV Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян», а також юридичні і фізичні особи - підприємці, які були платниками інших податків і зборів, встановлених Кодексом, та прийняли рішення з 01.01.2012 р. перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до норм Закону № 4014 та відповідають вимогам ст. 291 розділу ХІV Кодексу, подають заяву не пізніше 25.01.2012 р. (пп. «г» п. 5 розділу ІІ Закону № 4014).

Таким чином, для суб'єктів господарювання, які відповідно до глави 1 розділу ХІV Кодексу та пп. «г» п. 5 розділу ІІ Закону № 4014 переходять з 01.01.2012 р. на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку:

а) у розмірі 3% доходу, відповідають критеріям реєстрації платником ПДВ згідно із статтями 181, 182 Кодексу, не пізніше 25.01.2012 р. подали заяви про реєстрацію платником ПДВ, у разі такої реєстрації датою реєстрації суб'єкта платником ПДВ та датою початку дії свідоцтва про таку реєстрацію є дата внесення відповідного запису до реєстру платників ПДВ;

б) іншої, ніж 3% доходу, зареєстровані платниками ПДВ, датою анулювання реєстрації суб'єкта як платника ПДВ є дата:

подання заяви про анулювання реєстрації платником ПДВ у разі такого анулювання за ініціативою платника податку;

прийняття рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ у разі такого анулювання за ініціативою органу ДПС.

Враховуючи викладене, ДПС України зобов'язує забезпечити дотримання підпорядкованими органами ДПС процедур реєстрації (анулювання реєстрації), встановлених статтями 180 - 184 розділу V та главою 1 розділу ХІV Кодексу.


Голова О. В. КЛИМЕНКО