Оплата праці

Відпустка після реорганізації підприємства

До редакції «Вісника» надійшов лист з таким запитанням: «Підприємство реорганізовано, працівників звільнено без виплати компенсації за невикористані відпустки та прийнято на роботу на нове підприємство з 2-го числа місяця. Пропрацювавши неповний місяць (без одного робочого дня) на новому підприємстві, працівниця попросила надати чергову оплачувану відпустку згідно з графіком відпусток. Бухгалтерією підприємства було розраховано відпускні виходячи з посадового окладу у зв’язку з тим, що особою не відпрацьовано календарний місяць. Чи правильно здійснено розрахунок відпускних, адже до реорганізації працівницею було відпрацьовано повний календарний рік?». Розглянемо відповідь.


Згідно зі ст. 24 Закону про відпустки у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошову компенсацію за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перераховано на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

Пунктом 8 частини сьомої ст. 10 зазначеного Закону передбачено, що працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, надаються за їх бажанням щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного строку безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві.

Відповідно до частини третьої ст. 9 Закону про відпустки якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошової компенсації, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.

Якщо працівник не отримав грошової компенсації за невикористані ним дні щорічних відпусток на попередньому місці роботи, і при цьому кошти за не використані дні відпустки за його заявою було перераховано на нове місце роботи, стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку, має обчислюватися з дати відліку стажу роботи, що давав право на щорічну відпустку на попередньому місці роботи. Тобто робочий період, за який працівнику надаватиметься щорічна відпустка, не змінюється.

Умови проведення обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток визначено Порядком № 100.

Пунктом 2 цього Порядку передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток провадиться виходячи з виплат за останні 12 місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Працівнику, який відпрацював на підприємстві, в установі менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

Якщо на новому місці роботи працівником не відпрацьовано жодного повного календарного місяця, то обчислення середньої заробітної плати проводиться з урахуванням останнього абзацу п. 4 Порядку № 100, а саме: виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Середня заробітна плата для оплати часу щорічної відпустки має обчислюватися відповідно до вищезазначених норм Порядку, але при виплаті середньої заробітної плати за час щорічної відпустки враховується сума перерахованої на нове підприємство компенсації за невикористані дні щорічної відпустки.

Тобто компенсація, нарахована за попереднім місцем роботи за невикористані дні щорічних відпусток і перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник, не виплачується. Розрахунок відпускних здійснюється у вищезазначеному порядку.

Якщо при звільненні за переведенням працівник не написав заяви про перерахування грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку на рахунок нового підприємства, то зазначена компенсація мала бути виплачена працівнику при звільненні з попереднього місця роботи.

Вищезазначене стосується випадку, коли при реорганізації установи переведення працівників до нової установи здійснювалося згідно з п. 5 ст. 36 КЗпП.