Соціальне страхування

Строки призначення та перерахунку пенсій у солідарній системі

У цій консультації розглянемо, як не втратити право на призначення пенсії з дня досягнення пенсійного віку та в які строки органи Пенсійного фонду України мають призначити чи перерахувати пенсію.

Згідно зі ст. 44 Закону про пенсійне страхування заява про призначення (перерахунок) пенсії та необхідні документи відповідно до Порядку № 22-1 подаються до територіального органу Пенсійного фонду України.

Заява про призначення пенсії за віком може бути подана застрахованою особою не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Щоб не втратити право на призначення пенсії з дня досягнення пенсійного віку чи встановлення групи інвалідності, всі документи слід надати протягом трьох місяців з дня надання заяви на призначення пенсії.

Строки призначення пенсії

Пенсія за віком призначається з дня звернення за пенсією.

Але у разі якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, то пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного фонду та не пізніше 10 днів з дня їх надходження приймає рішення про призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії.

Якщо рішення про призначення пенсії вже було прийнято (протягом 10 днів після отримання всіх необхідних документів), а після цього (навіть якщо з дня звернення не пройшло три місяці) особа подає нову довідку про заробітну плату, пенсія перераховується згідно з нормами ст. 45 Закону про пенсійне страхування (з першого числа місяця, в якому особа звернулася за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано нею до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано нею після 15 числа).

Особливості щодо порядку звернення та строків призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

Якщо член сім’ї, який має право на призначення пенсії, звернувся до відповідного органу пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника, то пенсія призначається з дня звернення.

Переведення з одного виду пенсії на інший

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Заява на відстрочення часу виходу на пенсію

01.10.2011 р. до ст. 44 Закону про пенсійне страхування внесено зміни, які виключили обов’язок пенсіонера надавати заяву на відстрочення часу виходу на пенсію. Тобто незвернення за призначенням пенсії після досягнення пенсійного віку (60 років) у тримісячний термін з дня досягнення такого віку вважається виявленим бажанням на відстрочення часу виходу на пенсію.

При цьому у разі якщо при відстроченні часу призначення пенсії за віком не здійснюється підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу, пенсія, обчислена відповідно до ст. 29 Закону про пенсійне страхування, призначається з дня, що настає за останнім днем повного місяця відстрочення часу виходу на пенсію, який враховано до страхового стажу.

Визначення поняття «день звернення за пенсією»

Днем звернення за пенсією вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви про призначення, перерахунок, відновлення або переведення з одного виду пенсії на інший.

Якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення) пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

У разі якщо до заяви про призначення, відновлення пенсії додано не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо їх буде подано не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за пенсією вважається день прийняття заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

Якщо документи, які необхідно подати додатково, протягом трьох місяців не подано, пенсія призначається, відновлюється за наявними документами. У подальшому при надходженні додаткових документів пенсія перераховується зі строків, передбачених п. 4 ст. 45 Закону про пенсійне страхування.

Днем звернення за перерахунком пенсії, переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42