Інші податки
Тема: Інше

Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів — лічильників обсягу виробленого спирту етилового (Витяг)

Відповідно до статті 230 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв;

Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового.

4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності через 45 днів після її опублікування.


Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 09.10.2013 р. № 806

ПОРЯДОК
ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв

1. Цей Порядок визначає процедуру створення та ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв (далі - Реєстр).

Реєстром є спеціалізована електронна база даних, яка містить інформацію товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв з їх реєстраційними номерами та використовується з метою здійснення контролю за переміщенням митною територією України спирту етилового та алкогольних напоїв.

2. Адміністратором та держателем Реєстру є Мінагрополітики, яке:

здійснює заходи із створення Реєстру, програмного продукту, що забезпечує доступ до Реєстру, з урахуванням положень Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 634 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 67, ст. 2753), надання доступу до Реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі, обмін інформацією, що міститься в Реєстрі, з інформаційними системами Міндоходів та правоохоронних органів відповідно до укладених договорів про інформаційне співробітництво;

забезпечує ведення та функціонування Реєстру.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) програмний продукт, що забезпечує доступ до Реєстру, - набір комп’ютерних програм і пов’язаних з ними даних, що дають змогу:

створювати товарно-транспортні накладні на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв у вигляді електронного документа (далі - товарно-транспортні накладні);

передавати товарно-транспортні накладні від суб’єктів господарювання до Реєстру та акцизних складів телекомунікаційними каналами зв’язку загального користування із застосуванням криптографічного захисту інформації, реєструвати товарно-транспортні накладні в Реєстрі;

формувати після реєстрації в Реєстрі товарно-транспортні накладні для друку з присвоєним реєстраційним номером;

переглядати внесену до Реєстру інформацію товарно-транспортних накладних;

2) реєстраційний номер - унікальний порядковий номер, присвоєний автоматично програмним продуктом, що забезпечує доступ до Реєстру, товарно-транспортній накладній під час внесення її до Реєстру та нанесений у вигляді штрихового коду на товарно-транспортну накладну на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв у паперовій формі під час її друкування.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

4. Товарно-транспортна накладна повинна бути оформлена належним чином, мати обов’язкові реквізити електронного документа, зокрема електронний підпис.

5. До Реєстру вноситься:

товарно-транспортна накладна з реєстраційним номером, відмітка представника контролюючого органу на акцизному складі про відправлення з такого складу (доставляння до нього) спирту етилового та алкогольних напоїв;

інформація про осіб, які мають доступ до Реєстру.

6. Форма товарно-транспортної накладної повинна відповідати формі товарно-транспортної накладної на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв у паперовій формі, що затверджується Мінінфраструктури.

7. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою.

8. Формат даних і структура Реєстру визначаються держателем Реєстру за погодженням з Держінформнауки.

9. Відповідальними за достовірність інформації, що вноситься до Реєстру, відповідно до закону є особи, які подали таку інформацію.

10. Товарно-транспортні накладні заповнюються суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, що мають ліцензії на виробництво та/або торгівлю спиртом етиловим та алкогольними напоями (далі - суб’єкти господарювання), під час відвантаження спирту етилового та алкогольних напоїв з акцизного складу.

11. Для внесення до Реєстру товарно-транспортних накладних та їх реєстрації у Реєстрі адміністратор Реєстру безоплатно надає суб’єктам господарювання програмний продукт, що забезпечує доступ до Реєстру. Доступ до даних Реєстру та користування ним здійснюється на безоплатній основі.

12. Суб’єкт господарювання заповнює товарно-транспортні накладні та реєструє їх у Реєстрі за допомогою програмного продукту, що забезпечує доступ до Реєстру.

Підтвердженням факту реєстрації товарно-транспортних накладних у Реєстрі є наявність на них реєстраційного номера, присвоєного відповідно до цього Порядку.

13. Внесена суб’єктом господарювання до Реєстру товарно-транспортна накладна не підлягає коригуванню суб’єктом господарювання після її подання представникові контролюючого органу на акцизному складі.

14. Після проведення перевірки інформації, внесеної до товарно-транспортної накладної, представник контролюючого органу на акцизному складі:

проставляє на примірниках товарно-транспортної накладної на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв у паперовій формі відмітку про погодження ввезення (вивезення) спирту етилового та алкогольних напоїв (штамп «В’їзд дозволено» ("Виїзд дозволено") та особистий підпис;

вносить до Реєстру за допомогою програмного продукту, що забезпечує доступ до Реєстру, відмітку про відправлення з акцизного складу (доставляння до нього) спирту етилового та алкогольних напоїв;

вносить запис до журналу реєстрації отримання (відвантаження) спирту етилового та алкогольних напоїв.

15. Адміністраторові Реєстру забороняється виключати інформацію товарно-транспортної накладної з Реєстру або вносити до неї будь-які зміни.

16. Представникам контролюючого органу на акцизному складі забороняється вносити зміни до товарно-транспортних накладних, крім проставлення відміток у Реєстрі про відправлення з акцизного складу (доставляння до нього) спирту етилового та алкогольних напоїв за товарно-транспортними накладними.

17. Товарно-транспортні накладні та інформація про осіб, яким надавався доступ до Реєстру, зберігається у Реєстрі безстроково.

18. Адміністратор Реєстру забезпечує надання доступу до Реєстру:

представникам контролюючого органу на акцизному складі, посадовим особам Міндоходів, правоохоронним органам відповідно до укладених договорів про інформаційне співробітництво;

суб’єктам господарювання виключно до інформації, внесеної ними до Реєстру.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 09.10. 2013 р. № 806

ПОРЯДОК
ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового

1. Цей Порядок визначає процедуру створення та ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового (далі - Реєстр).

Реєстром є електронна база даних, яка містить інформацію про наявність у суб’єктів господарювання витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового (далі - витратоміри), їх серійні (ідентифікаційні) номери, а також облікові дані щодо обсягу виробленого спирту етилового.

2. Адміністратором та держателем Реєстру є Міндоходів, яке:

здійснює заходи із створення Реєстру, програмного продукту, що забезпечує доступ до Реєстру, з урахуванням Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 634 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 67, ст. 2753), надання доступу до Реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі, обмін інформацією, що міститься в Реєстрі, з центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами;

забезпечує ведення та функціонування Реєстру.

3. У цьому Порядку термін «програмний продукт, що забезпечує доступ до Реєстру» означає набір комп’ютерних програм і пов’язаних з ними даних, що дають змогу:

вносити до Реєстру телекомунікаційними каналами зв’язку загального користування із застосуванням криптографічного захисту інформації інформацію про встановлені на підприємствах, що здійснюють виробництво спирту етилового, витратоміри та їх показники;

вести облік обсягу виробленого спирту етилового;

переглядати внесену до Реєстру інформацію про витратоміри та обсяги виробленого спирту етилового.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

4. До Реєстру вносяться:

інформація про назву, модель, місце встановлення (розташування) витратоміра, його серійний (ідентифікаційний) номер;

електронна фотографія встановленого витратоміра;

дата встановлення, заміни, технічного обслуговування, повірки або державної метрологічної атестації витратоміра та відомості щодо організацій та осіб, які здійснювали такі операції (роботи);

щоденні облікові дані витратомірів щодо обсягу виробленого спирту етилового та інформація про осіб, які їх знімали;

інформація про осіб, які мають доступ до Реєстру.

5. До Реєстру вноситься інформація про витратоміри, типи яких внесені Мінекономрозвитку до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки.

6. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою.

7. Формат даних та структура Реєстру визначаються держателем Реєстру за погодженням з Держінформнауки.

8. Інформація, що міститься в Реєстрі, використовується посадовими особами Міндоходів під час здійснення контролю за виробництвом і обігом спирту етилового.

9. Відповідальними за достовірність інформації, що вноситься до Реєстру, відповідно до закону є особи, які подали таку інформацію.

10. Інформація до Реєстру вноситься представниками контролюючого органу на акцизному складі за допомогою програмного продукту, що забезпечує доступ до Реєстру.

11. Облікові дані витратомірів щодо обсягу виробленого спирту етилового вносяться до Реєстру щоденно.

12. У разі встановлення, заміни, технічного обслуговування, повірки або державної метрологічної атестації витратомірів інформація до Реєстру вноситься протягом 24 годин з моменту закінчення таких операцій (робіт).

Встановлення, заміна та технічне обслуговування витратомірів здійснюються у присутності представника територіального органу Міндоходів, який проводить пломбування місць можливого доступу до спирту на спиртових комунікаціях та приладах його обліку в порядку, визначеному Міністерством.

13. Внесена до Реєстру інформація не підлягає видаленню. Коригування такої інформації здійснюється за згодою керівника (його заступника) територіального органу Міндоходів за місцем розташування акцизного складу.

14. Інформація про осіб, яким надавався доступ до Реєстру, зберігається у Реєстрі безстроково.