Інші податки
Тема: Інше

Про затвердження переліку спеціалізованих комерційних видань для цілей трансфертного ціноутворення

1. Відповідно до підпункту 2 пункту 21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України затвердити перелік спеціалізованих комерційних видань для цілей трансфертного ціноутворення згідно з додатком.

2. Міністерству доходів і зборів забезпечити актуалізацію переліку, затвердженого цим розпорядженням.


Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23.10.2013 р. № 865-р

ПЕРЕЛІК
спеціалізованих комерційних видань для цілей трансфертного ціноутворення

Найменування видання

Видавник (утримувач інтернет-ресурсу)

Найменування товарів
(груп товарів)

Основні спеціалізовані комерційні видання

Щомісячний інформаційний бюлетень «Огляд цін українського та світового товарних ринків»*

державне підприємство «Держзовнішінформ»
(http://www.dzi.gov.ua/)

основні групи товарів, ціни на які склалися на світових та українському товарних ринках

Інформаційно-аналітичний продукт «Товарний монітор. Україна»

- " -

- " -

Інформаційно-аналітичний продукт «Дайджест цін товарів на світових ринках»

державне підприємство «Укрпромзовнішекспертиза»
(http://www.expert.kiev.ua/)

товари промислового сектору

Щотижневе видання «Рынок стали: аналитика, прогнозы, сценарии»

- " -

- " -

Вісник Міністерства доходів і зборів України

державне підприємство «Сервісно-видавничий центр Міністерства доходів і зборів України»
(http://www.vis№uk.com.ua/)

основні групи товарів, ціни на які склалися на світових та українському товарних ринках

Допоміжні спеціалізовані комерційні видання**

Офіційний сайт Мінагрополітики

Мінагрополітики
(http://www.mi№agro.gov.ua/)

товари аграрного сектору

____________
* Підготовка бюлетеня здійснюється державним підприємством «Держзовнішінформ» з використанням, зокрема, інформаційних ресурсів агентств «Томпсон Рейтер» і «Блумберг».

** Використовуються у разі, коли інформація про ринкові ціни в основних спеціалізованих комерційних виданнях відсутня або її обсяг недостатній.