Оплата праці

Виплата компенсації за невикористані дні додаткової соціальної відпустки у разі звільнення

До редакції «Вісника» надійшов лист із запитаннями щодо виплати компенсації за невикористані дні додаткової соціальної відпустки при звільненні розлученої жінки, яка виховує дитину без батька. Чи виплачується їй компенсація за невикористані дні додаткової соціальної відпустки за період з 2006 р. по 2011 р. включно, якщо на момент її звільнення дитині виповнилось 20 років? Чи достатньо надати роботодавцю для нарахування і виплати цієї компенсації копії паспорта матері, свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про шлюб та свідоцтва про розірвання шлюбу?


Cтаттею 24 Закону про відпустки передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

Для того щоб мати право на отримання компенсації за невикористані дні додаткової соціальної відпустки, треба мати право на її надання відповідно до ст. 19 Закону про відпустки. Щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) надається жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків.

У разі якщо розлучена жінка підтвердила своє право на отримання зазначеної відпустки, то вона має право на отримання компенсації за її невикористання. Для підтверд-ження права та отримання додаткової соціальної відпустки жінці слід надати роботодавцю копію свідоцтва про народження дитини, копію свідоцтва про розірвання шлюбу, а також будь-який офіційно складений, оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька у вихованні дитини (про право на додаткову соціальну відпустку розлученої жінки, яка виховує дитину без батька, надруковано у «Віснику» № 32/2013 на с. 7).

Нагадаємо, що з 18.11.2004 р. Законом № 2128 перелік осіб, які мають право на додаткову соціальну відпустку, доповнено категорією «одинока мати». Тобто одинока мати, яка сама виховує дитину, має право на додаткову соціальну відпустку починаючи з 2004 р. — тривалістю сім календарних днів за кожен рік до пов-ноліття дитини.

Водночас слід враховувати те, що з 01.01.2010 р. Законом № 1343 збільшено тривалість додаткової соціальної відпустки, яка надається згідно зі ст. 19 Закону про відпустки, з 7 до 10 календарних днів. Тобто з 01.01.2010 р. додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей, надається тривалістю 10 календарних днів за кожен календарний рік.

У випадку, наведеному в запитанні, за наявності права на таку відпустку за період з 2006 р. до 2009 р. (включно) відпустка мала надаватися тривалістю по сім календарних днів. Як вбачається із змісту запитання, на момент звільнення (2011 р.) дитині виповнилося 20 років, відповідно 18 років дитині було у 2009 р.

Слід звернути увагу на те, що право на додаткову соціальну відпустку залежить від віку дитини. Статтею 19 Закону про відпустки визначено вік дітей тільки для такої категорії, як «жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років». Вік дитини-інваліда, всиновленої дитини, дитини під опікою, дитини одинокої матері (батька) цим Законом не встановлено, тому слід керуватися загальними нормами законодавства.

Відповідно до ст. 1 Закону № 2402 та ст. 2 Закону № 2811 дитина — це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Тому жінка, яка працює і має дитину-інваліда, всиновлену дитину, одинока мати, яка виховує дитину без батька, батько, який виховує дитину без матері, мають право на цю відпустку до досягнення дитиною повноліття.

Враховуючи вищезазначене, якщо розлучена жінка, яка дійсно виховує дитину сама (без батька), підтвердила право на отримання щорічної додаткової соціальної відпустки шляхом надання копій свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про розірвання шлюбу та документа, який підтверджує, що батько не бере участі у вихованні дитини, то вона має право на підставі зазначених документів на нарахування і виплату грошової компенсації у разі звільнення за дні невикористаної додаткової соціальної відпустки лише до досягнення дитиною 18 років, тобто за період з 2006 р. по 2009 р. включно по сім календарних днів.