Соціальне страхування

Пільги щодо призначення пенсії працівникам залізничного транспорту

Напередодні професійного свята, Дня залізничника, яке відзначається 4 листопада, до редакції «Вісника» надійшов лист з таким запитанням: «Чоловік у 1976 р. 3,5 місяця працював помічником машиніста тепловоза в локомотивному депо. З 1979 р. по 2002 р. працював на заводі машиністом тепловоза. У 2013 р. підприємство ліквідовано. У листопаді 2013 р. чоловіку виповнюється 55 років. Чи матиме він право на призначення пенсії після досягнення 55 років? Який вид пенсії краще обрати та які документи необхідно надати до Пенсійного фонду України для призначення пенсії?» Розглянемо відповідь.


Прикінцевими положеннями Закону про пенсійне страхування передбачено, що особам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці або на роботах, що дають право на пенсію за вислугу років, пенсії призначаються за нормами цього Закону. При цьому в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і пенсію за вислугу років застосовуються положення Закону про пенсійне забезпечення.

Відповідно до Порядку № 383 при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, чинні на період роботи особи.

До 01.01.92 р. був чинним Список № 2, затверджений постановою № 1173. Правом пільгового забезпечення за цим Списком користувалися машиністи та їх помічники, старші машиністи локомотивів магістрального залізничного транспорту (паровозів, тепловозів, електровозів, дизель-поїздів, мотор-вагонних (електро) секцій, мотовозів) (підрозділ 1 розділу ХХХ «Транспорт» Списку № 2, затвердженого постановою № 1173).

При цьому машиністи та їх помічники, старші машиністи локомотивів мали право на пільгове пенсійне забезпечення незалежно від того, були вони працівниками магістральних залізниць чи заводського залізничного транспорту підприємства. Винятком були машиністи тепловозобудівних заводів, зайняті на обкатці та випробуванні тепловозів. Характер їхньої роботи та умови праці відрізнялися від тих, у яких працюють машиністи на транспорті. У зв’язку з цим їм пільгові пенсії не призначалися.

У період роботи після 01.01.92 р. діяли списки, затверджені постановами № 10, № 162, а зараз діє Список № 2, затверджений постановою № 36, якими вищезазначені професії не передбачено.

Отже, машиністи тепловозів та їх помічники мають право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до ст. 100 Закону про пенсійне забезпечення. Зокрема, чоловіки — після досягнення 55 років і за наявності стажу роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах. Чоловікам, які мають не менше половини стажу роботи із шкідливими та важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого ст. 12 Закону про пенсійне забезпечення (60 років), зокрема на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи.

У випадку, наведеному в запитанні, до 01.01.92 р. чоловік відпрацював помічником машиніста та машиністом тепловоза необхідні 12 років 6 місяців, тобто повний пільговий стаж, який дає йому право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах після досягнення 55 років.

Слід зазначити, що право на зарахування до пільгового стажу роботи із шкідливими та важкими умовами праці визначається на підставі довідок підприємств, установ, організацій або їх правонаступників, які містять відомості про:

  • періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
  • зайнятість на роботах із шкідливими та важкими умовами праці протягом повного робочого дня;
  • розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи;
  • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку.

Тобто якщо підприємства, де чоловік працював до 01.01.92 р., чи їх правонаступники зараз існують, то кожне з них має надати пільгову довідку (форму затверджено постановою № 637).

Якщо підприємство ліквідовано й не визначено правонаступника, то пільговий стаж підтверджується у Порядку № 18-1 комісіями, що діють у кожній області при головних управліннях Пенсійного фонду України.

Для підтвердження стажу роботи майбутній пенсіонер подає до управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах за місцем проживання (реєстрації) такі документи:

  • заяву про підтвердження стажу роботи;
  • довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 р. та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі, — інші документи, що мають підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації у результаті їх ліквідації;
  • трудову книжку;
  • документи, видані архівними установами, зокрема:
  • довідку про заробітну плату;
  • копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності — довідку про їх відсутність).

За необхідності особа може подавати інші документи, які підтверджують виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

Вимога щодо підтвердження пільгового стажуза Списком № 2 за результатами атестації робочого місця

При призначенні пенсії за віком на пільгових умовах за нормами ст. 100 Закону про пенсійне забезпечення враховується лише пільговий стаж за періоди роботи до 01.01.92 р. При цьому обчислюється пільговий стаж у порядку, що діяв до зазначеної дати. Оскільки законодавством того періоду проведення атестації робочих місць не передбачалося, то й зараз не вимагається.

Порядок призначення пенсій за вислугу років залізничникам

Відповідно до п. «а» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення робітникам локомотивних бригад і окремим категоріям працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та в метрополітенах (у тому числі машиністам тепловозів і їх помічникам), призначається пенсія за вислугу років після досягнення, зокрема, чоловіками 55 років і за наявності загального стажу роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі. Цією статтею Закону не передбачено інших умов зниження пенсійного віку.

Порядок призначення пенсій за вислугу років, визначений ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення, поширюється на працівників магістральних залізниць.

Списком професій і посад робітників локомотивних бригад і окремих категорій працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень, забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та в метрополітенах і користуються правом на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою № 583, передбачено, зокрема, машиністів і помічників машиністів тепловозів.

При цьому машиністи та помічники машиністів паровозів (парових кранів на залізничному ходу), тепловозів, електровозів, дизель-поїздів, електровозів (секцій) автомотрис
і мотовозів користуються правом на пенсію за вислугу років незалежно від того, є вони працівниками магістральних залізниць чи заводського залізничного транспорту будь-якого підприємства.

Спеціальний стаж чоловіка, який звернувся із запитанням до «Вісника», становить понад 23 роки, тобто він має право на пенсію за вислугу років.

Довідка підприємства для підтвердження спеціального стажу

Якщо у трудовій книжці всі записи зроблено відповідно до законодавства, а також є всі відомості про роботу, які вимагає закон для призначення пенсії за вислугу років, то довідка для підтвердження спеціального стажу не вимагається.

Право на різні види пенсії

Якщо особа одночасно має право на різні види пенсії, призначається один із них — той, що є вигіднішим.

При призначенні як пенсії за вислугу років, так і пенсії за віком на пільгових умовах пенсійний вік цього чоловіка зменшується на п’ять років, тобто вимоги щодо віку однакові.

Порядок обчислення розміру пенсії за вислугу років і пенсії за віком на пільгових умовах

Розмір зазначених пенсій (за вислугу років, за віком на пільгових умовах) визначається за нормами Закону про пенсійне страхування. Алгоритм визначення розміру пенсії за вислугу років є ідентичним алгоритму визначення розміру пенсії за віком (у тому числі на пільгових умовах). Розмір цих пенсій залежить від страхового стажу та заробітку особи, з якого сплачено страхові внески, та від часу виходу на пенсію.

Обидві ці пенсії забезпечуються мінімальним розміром. Тобто у разі якщо розмір пенсії, обчислений від заробітку та стажу, не досягає мінімального — на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, такій особі згідно зі ст. 28 Закону про пенсійне страхування встановлюється доплата до зазначеного розміру (за наявності 30 років страхового стажу у жінок та 35 років — у чоловіків).

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії, обчисленої від стажу та заробітку, але не більше ніж на 1% від мінімального розміру пенсії за віком.

Пенсія за вислугу років призначається у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсії. Крім того, частиною четвертою ст. 42 Закону про пенсійне страхування передбачено проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам (кожні два роки — за їх заявою). Ця норма не стосується пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, доки вони не досягнуть пенсійного віку, встановленого ст. 26 зазначеного Закону (чоловіки — 60 років). Тому якщо чоловік не працює за спеціальністю, що дає право на пенсію за вислугу років, і не планує надалі будь-де працювати, то різниці, який вид пенсії йому в 55 років буде призначено, немає.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42