Єдиний податок

Помилково зараховані кошти повернуто: вважати це доходом чи ні?

Чи включається фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку до складу доходу сума коштів, помилково зарахованих на її розрахунковий рахунок і повернутих протягом звітного або наступних періодів?


Суми коштів, які помилково надійшли на розрахунковий рахунок фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку, не віднесено до переліку коштів, наведеного в п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу, які не включаються до складу доходу платника єдиного податку.

Згідно зі ст. 1 Закону України від 05.04.2001 р. № 2346-III «Про платіжні системи та переказ кош-тів в Україні» помилковий переказ — рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини банку або іншого суб’єкта переказу відбувається її списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому цієї суми у готівковій формі.

Отже, якщо зарахування та повернення коштів, які помилково надійшли на розрахунковий рахунок фізичної особипідприємцяплатника єдиного податку, відбулися в одному звітному періоді (за наявності письмового пояснення установи банку або іншого суб’єкта господарювання про помилкове зарахування коштів), такі кошти не включаються до доходу платника єдиного податку.

У разі якщо повернення помилково зарахованих коштів на розрахунковий рахунок відбулося у наступному звітному періоді, то така фізична особапідприємецьплатник єдиного податку повинна врахувати їх у складі доходу. При цьому підприємець може здійснити перерахунок доходу у звітному періоді, в якому відбулося їх повернення, лише за наявності документів, що підтверджують помилкове зарахування коштів, зокрема письмового пояснення установи банку або іншого суб’єкта господарювання про помилкове зарахування коштів.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42