Єдиний податок

Довідка про отримані доходи підприємця

Яка сума доходу зазначається у довідці про отримані доходи фізичної особи — підприємця, котра застосовувала загальну та спрощену системи оподаткування?


Пунктом 177.2 ст. 177 Податкового кодексу визначено, що об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Фізичні особи — підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатись інші доходи із джерел їх походження з України та іноземні доходи (п. 177.11 ст. 177 цього Кодексу).

Таким чином, у довідці про отримані доходи фізичної особипідприємця, яка застосовує загальну систему оподаткування, на підставі даних податкової декларації зазначається сума чистого оподатковуваного доходу за відповідний період.

Доходом платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу.

Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний), податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5 та 296.6 ст. 296 Податкового кодексу і не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.

Згідно з формою податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, затвердженою наказом Мінфіну України від 21.12.2011 р. № 1688, платниками єдиного податку (незалежно від групи) до неї вносяться дані, що стосуються виключно отриманих сум доходу за звітний (податковий) період.

Отже, у довідці про отримані доходи платника єдиного податку відображається сума отриманих ним доходів за відповідний період.