Інші податки

Податкові перевірки

Нещодавно Міндоходів України було проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «Податкові перевірки». На запитання платників відповідали: Людмила СЛАУТІНА, заступник директора Департаменту — начальник Управління планування та інформаційного забезпечення Департаменту податкового та митного аудиту Міністерства доходів і зборів України, та Володимир БИЧКОВ, заступник начальника Управління — начальник відділу перевірки якості податкового та митного аудиту. Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.


Пояснення на запит контролюючого органу

В які строки платник податків має надати пояснення та документальні підтвердження на письмовий запит контролюючому органу?


Відповідно до п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) контролюючі органи мають право звернутися до платників податків із письмовим запитом про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб’єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.

Платники податків зобов’язані надавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено Податковим кодексом).

У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому п. 73.3 ст. 73 цього Кодексу, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

При цьому слід звернути увагу, що у випадках, передбачених підпунктами 78.1.1, 78.1.4 та 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу, платник податків зобов’язаний надати пояснення та їх документальне підтвердження протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту. Відповідно ненадання таких пояснень і документальних підтверджень та наявність обставин, визначених зазначеними підпунктами, будуть підставами для проведення документальної позапланової перевірки.

Терміни зберігання документації

Скільки років мають зберігатися документи для пред’явлення під час документальної перевірки суб’єкта господарювання?


Статтею 44 Податкового кодексу передбачено, що платники податків зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання — з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності.

Термін «первинний документ» та обов’язкові реквізити, які повинні мати такі документи, визначено Законом України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Терміни зберігання відповідних документів також визначено Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Мін’юсту України від 12.04.2012 р. № 578/5 (далі — Перелік № 578). Встановлені цим Переліком терміни є мінімальними.

Більшість документів, які підприємство використовує у своїй господарській діяльності, зберігаються три роки, але деякі документи необхідно зберігати від 5 до 75 років, зокрема відомості для нарахування зарплати. Щодо окремих документів Переліком № 578 передбачено додаткові умови, а саме: знищення деяких документів лише після перевірки державними податковими органами.

Чинними нормами законодавства не встановлено обмежень щодо періоду проведення перевірки платника податків органами доходів і зборів.

При цьому у разі проведення документальної перевірки суб’єкта господарювання з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи доходів і зборів, платник податків повинен надати в повному обсязі документи, що належать до предмета перевірки або пов’язані з ним та зберігання яких регламентується чинними нормативно-правовими актами.

Визначення податкових зобов’язань

За який період контролюючі органи можуть визначити податкові зобов’язання?


Згідно з п. 102.1 ст. 102 Податкового кодексу контролюючий орган, крім випадків, визначених п. 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, встановлених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо таку податкову декларацію було подано пізніше, — за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

У п. 102.2 ст. 102 Податкового кодексу зазначено, що грошове зобов’язання може бути нараховано або провадження у справі про стягнення такого податку може бути розпочато без дотримання строку давності, визначеного в абзаці першому п. 102.1 цієї статті, якщо:

  • податкову декларацію за період, протягом якого виникло податкове зобов’язання, не було подано;
  • посадову особу платника податків (фізичну особу — платника податків) засуджено за ухилення від сплати зазначеного грошового зобов’язання або у кримінальному провадженні винесено рішення про його закриття з нереабілітуючих підстав, яке набрало законної сили.

Слід зазначити, що грошове зобов’язання платника податків — це сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (пп. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Таким чином, грошове зобов’язання платника податків визначається контролюючим органом лише за встановлені ст. 102 Податкового кодексу періоди.

Проведення позапланової документальної невиїзної перевірки: повідомляється платник чи ні?

Чи повідомляється платник податків про проведення позапланової документальної невиїзної перевірки?


Документальна невиїзна перевірка — це перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу. Обставини, за наявності яких можуть проводитися документальні позапланові перевірки, визначено ст. 78 Податкового кодексу.

При цьому п. 79.1 ст. 79 Податкового кодексу передбачено, що документальна невиїзна перевірка проводиться на підставі зазначених у пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 цього Кодексу документів та даних, наданих платником податків у визначених Кодексом випадках або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

Порядок надання платниками податків документів до перевірки встановлено ст. 85 Податкового кодексу.

Згідно з п. 79.2 ст. 79 Кодексу документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу виключно на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки. Виконання умов цієї статті надає посадовим особам контролюючого органу право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки.

Платником надіслано заперечення до акта перевірки

Податковий орган за актом перевірки прийняв податкове повідомлення-рішення. Але платником податку надіслано заперечення до цього акта. В який термін у такому випадку приймається податкове повідомлення-рішення?


Згідно з п. 86.8 ст. 86 Податкового кодексу податкове повідомлення-рішення приймається керівником контролюючого органу (його заступником) протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку, передбаченому ст. 58 цього Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень (за результатами фактичної перевірки — з дня реєстрації (надходження) акта такої перевірки до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків). За наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки податкове повідомлення-рішення приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

При цьому у разі якщо грошове зобов’язання розраховується контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної з обставин, визначених пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу, щодо кримінального провадження, у якому розслідується кримінальне правопорушення стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податків (юридичної особи) або фізичної особи — підприємця, що перевіряється, предметом якого є податки та/або збори, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки приймається контролюючим органом протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання цим контролюючим органом відповідного судового рішення (обвинувального вироку, ухвали про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами), що набрало законної сили.

Узгодження донарахованих сум грошових зобов’язань

Який порядок узгодження донарахованих сум грошових зобов’язань у разі направлення платником податків позову до суду щодо визнання недійсним податкового повідомлення-рішення?


У разі звернення платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним податкового повідомлення-рішення за умови надходження до контролюючого органу ухвали суду про порушення провадження у справі за позовом платника податків не пізніше настання граничного строку сплати сума грошового зобов’язання в той самий день виводиться з реєстру податкових повідомлень-рішень та обліковується в окремому реєстрі до дня набрання рішенням суду законної сили.

У разі надходження до контролюючого органу ухвали суду про порушення провадження у справі за позовом платника податків після закінчення граничного строку сплати сума грошового зобов’язання, нарахована в картці особового рахунку платника податків, підлягає виведенню з неї до окремого реєстру, де вона міститься, до дня набрання судовим рішенням законної сили.

Слід зазначити, що протягом процедури судового оскарження (до прийняття судом рішення по суті, яке набрало законної сили) сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

При цьому податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним, якщо:

  • контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов’язання;
  • контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення;
  • рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення-рішення контролюючого органу;
  • рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу.

Підготувала Марія ДАНЮК, оглядач «Вісника»,
за сприяння: Людмили СЛАУТІНОЇ, заступника директора Департаменту — начальника Управління
планування та інформаційного забезпечення Департаменту податкового та митного аудиту
Міністерства доходів і зборів України,
Володимира БИЧКОВА, заступника начальника Управління — начальника відділу
перевірки якості податкового та митного аудиту, та Інформаційно-комунікаційного департаменту
Міністерства доходів і зборів України

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42