ПДВ

Будівництво та постачання житла: особливості оподаткування ПДВ

Перше постачання житла

Згідно з пп. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу операція з першого постачання житла (крім першого постачання доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів) підлягає оподаткуванню ПДВ на загальних підставах.

З метою оподаткування ПДВ першим постачанням житла (об’єкта житлового фонду) вважається:

  • перша передача готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;
  • перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою іншою, ніж власник такого об’єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв’язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.

Враховуючи зазначене, операцією з першого постачання житла вважатимуться операції з:

  • передачі права власності (оформлення правовстановлюючих документів) на готове новозбудоване житло (об’єкт житлового фонду) до першого власника такого житла, незалежно від джерел фінансування будівництва: чи за рахунок власних коштів підприємства-забудовника, чи за рахунок учасників фонду фінансування будівництва, чи за кошти держателів облігацій;
  • передачі права власності (оформлення правовстановлюючих документів) на реконструйоване або капітально відремонтоване житло (об’єкт житлового фонду) особі іншій, ніж власник такого об’єкта на момент введення такого житла в експлуатацію (використання);
  • постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження нового житла чи реконструкції або капітального ремонту житла за рахунок замовника.

Зауважимо, що зазначені норми оподаткування поширюються також на перший продаж дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об’єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд).

База оподаткування операцій з першого постачання житла визначається згідно з п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій — не нижче звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються, та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

Постачання житла (крім першого постачання житла)

Згідно з пп. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім операцій з їх першого постачання, звільнено від оподаткування ПДВ, якщо інше не передбачено цим пунктом.

Отже, операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), які не підпадають під визначення першого постачання, встановленого вищезазначеним підпунктом, тобто операції з подальшого продажу житла (об’єктів житлового фонду) звільняються від оподаткування ПДВ. Зазначене стосується і операцій з подальшого продажу доступного житла та житла, що побудовано із залученням державних коштів.

Зауважимо, що операції з подальшого продажу дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об’єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд), також звільняються від оподаткування ПДВ.

При цьому слід зазначити, що відповідно до п. 198.4 ст. 198 Податкового кодексу якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (послуги) та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування, або звільняються від оподаткування, то суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

Постачання доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів

У пп. 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу окремо передбачено положення, згідно з яким операції з першого постачання доступного житла та житла, що будується із залученням державних коштів, звільняються від оподаткування ПДВ.

Отже, операції з передачі права власності (оформлення правовстановлюючих документів) на готове новозбудоване доступне житло (об’єкт житлового фонду) та новозбудоване із залученням державних коштів житло, до першого власника такого житла, звільнені від оподаткування ПДВ.

Нагадаємо, що подальший продаж такого житла також підпадає під пільгове оподаткування ПДВ відповідно до норм цього підпункту.

Підтвердженням того, що товари/послуги оплачуються за рахунок державних коштів, є наявність у договорі на поставку товарів/послуг умови, що оплата за поставлені товари/послуги здійснюється з відповідного рахунку Державного казначейства України.

Будівельно-монтажні роботи з будівництва житла за державні кошти

Операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти, включено до переліку операцій, звільнених від оподаткування ПДВ (п. 197.15 ст. 197 Податкового кодексу).

Таким чином, виконавці, яких залучено замовником до будівництва об’єктів доступного житла та житла, що будується за державні кошти, не нараховують ПДВ на виконані ними будівельно-монтажні роботи з такого будівництва.

При цьому якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що звільняються від оподаткування ПДВ, то суми цього податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника (п. 198.4 ст. 198 Податкового кодексу). Тобто податковий кредит щодо витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, цими організаціями не формується.

Якщо підрядними організаціями одночасно здійснюються операції, що звільняються від оподаткування ПДВ, та операції, які оподатковуються цим податком на загальних підставах, то відповідно до ст. 199 Податкового кодексу підрядні організації мають право віднести до податкового кредиту лише частку сплаченого (нарахованого) податку під час придбання або виготовлення товарів/послуг, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях, з відповідним проведенням щорічного перерахунку податкового кредиту, як це передбачено зазначеною статтею.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42