Бухоблік

Страхування нерухомості на підприємстві: податковий облік

Забезпечення страхового захисту будь-якого майна на підприємстві є пріоритетним у системі страхових відносин. Не є винятком і страхування нерухомого майна. Страхування нерухомості може бути як обов’язковим, так і добровільним.
Розглянемо, які об’єкти нерухомості підлягають добровільному, а які обов’язковому страхуванню, а також порядок оподаткування таких операцій.


Добровільне страхування

Об’єктом добровільного страхування нерухомості є майнові інтереси підприємства, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням таким майном: земельними ділянками; цілісними майновими комплексами; будівлями (виробничими, адміністративними); спорудами (вежі, трубопроводи, греблі та інші виробничо-технологічні установки); об’єктами незавершеного та капітального будівництва; господарськими будівлями (гаражі, сховища, склади, навіси, криті площадки, огорожі тощо); окремими приміщеннями (квартири, кімнати, кабінети, офіси, лабораторії, цехи тощо).

Страховим випадком за договором добровільного страхування нерухомості є пошкодження або знищення майна внаслідок:

 • аварії опалювальної, водопровідної, протипожежної та каналізаційної систем;
 • затоплення або проникнення води з сусідніх приміщень;
 • вибуху вибухових матеріалів, речовин, рідин, газу, котлів, підігрівачів, паливосховищ, інших ємностей, трубопроводів тощо;
 • падіння на застраховане майно пілотованих літальних об’єктів і їх уламків;
 • протиправних або навмисних дій третіх осіб, як-то: псування, бій шибок, дзеркал, вітрин, крадіжка зі зломом, підпал, грабіж, розбій, погром, вибух вибухових пристроїв та інші дії.
 • пожежі (вогневого ризику) — виникнення вогню (через будь-які обставини), що може самостійно розповсюджуватися поза місць, спеціально відведених для його розведення та підтримання;
 • повені, обвалу, зсуву, затоплення, урагану, бурі, шторму, незвичного для даної місцевості дощу або снігопаду, граду, зливи, селю, виходу підґрунтових вод, просідання ґрунту, удару блискавки, землетрусу (ризиків стихійних явищ).

До страхової події належить також вимушений простій внаслідок вищезазначених страхових випадків.

Податковий облік операцій добровільного страхування нерухомого майна

Згідно з пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу до витрат платника податку належать витрати на страхування його майна, об’єкти фінансового, а також оперативного лізингу, концесії державного чи комунального майна за умови, якщо це передбачено договором.

При цьому страхові платежі за договором страхування обєктів нерухомості на підприємстві і застраховані збитки, яких може зазнати платник податку у випадку пошкодження або знищення застрахованого майна, включаються до складу податкових витрат, якщо ці основні засоби безпосередньо використовуються в господарській діяльності такого платника-страхувальника.

Право на включення страхових платежів до складу витрат у податковому обліку мають також орендарі за договорами оперативної оренди будівель або інших приміщень. Такі витрати приймаються в рахунок зменшення податкової бази лише якщо вони безпосередньо пов’язані з господарською діяльністю підприємства.

У податкових деклараціях з податку на прибуток відображення суми страхових платежів за договорами страхування орендованого майна, як і у випадку страхування власного майна платника податку, залежить від того, з якою метою використовується орендоване майно, а саме для загальновиробничих, адміністративних потреб чи з метою збуту продукції, залежно від чого такі витрати відображаються у відповідних рядках додатків до декларацій.

Зазначені витрати відповідно до п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу належать до інших витрат. У податковому обліку інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому їх було здійснено, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.5 ст. 138 Кодексу).

Нагадаємо, що у бухгалтерському обліку підприємства витрати на страхування майна визнаються шляхом системного розподілу вартості цієї операції між відповідними звітними періодами.

Якщо страхувальником за договором страхування будівлі чи іншого об’єкта оренди нерухомості здійснено попередню оплату страхових послуг на рік, то до складу витрат такого платника податку у звітному (податковому) періоді включається лише відповідна сума витрат на страхування, розподілена між звітними періодами, незалежно від здійснення попередньої оплати.

У разі настання страхової події з нерухомим майном підприємства, платнику слід керуватися нормою абзацу другого пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу, а саме якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку — страхувальника, то у звітному податковому періоді, коли настав страховий випадок, застраховані збитки включаються до витрат (за винятком суми франшизи, передбаченої за договором страхування), а отримане страхове відшкодування — до доходів у звітному періоді його отримання. Щодо дати збільшення витрат, то застраховані збитки, понесені страхувальником, включаються до складу його витрат у податковому періоді, в якому було складено страховий акт (аварійний сертифікат).

Обов’язкове страхування

Більшість договорів, що укладаються при страхуванні нерухомості підприємствами, пов’язані з іпотекою. В Україні діє система правового регулювання іпотечної діяльності, яка передбачає страхові відносини як обов’язковий інститут іпотеки.

Такий вид страхування забезпечує кредиторам зниження кредитного ризику, мінімізує їхні втрати за кредитами, забезпечує збільшення обсягів кредитування, а для позичальника (підприємства) — є доступом до недорогих кредитів, а також забезпечує впевненість у погашенні кредиту у випадку своєї неплатоспроможності.

Для всього ринку нерухомості це стимулювання як кредиторів, так і позичальників до реалізації іпотечної програми без підвищення ступеня ризику у фінансовій системі.

Система страхового захисту від ризиків іпотечного кредитування передбачає такі страхові продукти:

 • страхування ризику завдання шкоди об’єкту застави;
 • титульне страхування;
 • страхування будівельних ризиків при іпотечному кредитуванні;
 • страхування ризику втрати життя та працездатності позичальника.

Страхування об’єкта застави від повного знищення, пошкодження чи псування має захистити клієнта (позичальника) та кредитора від чотирьох базових груп ризиків:

 • вогневих ризиків (пожежа, вибух газу, удар блискавки);
 • стихійних лих;
 • ушкодження водою (з опалювальних, каналізаційних і водопровідних систем);
 • злочинних дій з боку третіх осіб (вандалізм).

На законодавчому рівні зазначений вид страхування предмета іпотеки є обов’язковим відповідно до ст. 7 Закону про страхування та ст. 8 Закону про іпотеку.

Механізм регулювання питань з іпотечного страхування встановлено постановою № 358, якою визначено форму Типового договору страхування предмета іпотеки, розміри страхових сум і порядок виплати страхового відшкодування, дії страхувальника та страховика у разі настання страхового випадку тощо, а також затверджено Методику актуарних розрахунків страхових тарифів.

Титульне страхуванняпорівняно новий продукт на страховому ринку, суть якого полягає у тому, що страховики повинні компенсувати фінансові втрати покупця нерухомості, якщо суд визнає операцію купівлі-продажу недійсною. Дуже часто наявність титульної страховки — обов’язкова вимога банку при видачі кредиту на купівлю квартири, будинку чи земельної ділянки на вторинному ринку.

Страховий тариф обчислюється у відсотках від страхової суми, що відповідає ринковій вартості житла, і залежить від низки факторів. Зокрема, скільки разів протягом останніх трьох років переходило право власності на це майно, яким чином воно було набуто (дарування, міна, довічне утримання, спадщина тощо), період страхування, сума угоди, кількість власників-контрагентів за угодою, участь в угоді іноземних громадян тощо.

Будівельні ризики при іпотечному кредитуванніце несподівані та непередбачувані явища, які можуть виникнути в процесі будівництва та які завдають матеріальних збитків власнику даної нерухомості. Особа, яка уклала договір страхування будівельних ризиків, отримує гарантію компенсації збитків, завданих її нерухомому майну під час будівництва.

При цьому не підлягають страхуванню ризики, пов’язані з діями влади, військовими та терористичними діями, з поступовим руйнуванням будівлі з причин осідання фундаменту. Не страхується збиток, завданий радіоактивними матеріалами. Не відшкодовується збиток, якщо буде доведено намір з боку застрахованого.

Щодо страхування ризику втрати життя та працездатності позичальника, то цей страховий продукт стосується лише фізичних осіб.

Податковий облік операцій обов’язкового страхування нерухомого майна

Страхові внески за обов’язковим страхуванням предмета іпотеки враховуються у складі податкових витрат (пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу). При цьому податкові витрати зі страхування об’єкта іпотеки визначаються виходячи з вартості майна, визначеної експертом (суб’єктом оціночної діяльності) при проведенні оцінки цього майна (п. 21 постанови № 358 та ст. 41 Закону про страхування).

Згідно з п. 6 постанови № 358 вигодонабувачами можуть бути іпотекодавець, іпотекодержателі та інші кредитори іпотекодавця, які мають зареєстровані в установленому законодавством порядку права чи вимоги на передане в іпотеку застраховане майно.

Проте здебільшого у разі настання страхової події вигодонабувачем за договором іпотечного страхування є банк-кредитор, оскільки ст. 8 Закону про іпотеку надає пріоритет задоволенню вимог іпотекодержателя. Зокрема, цією статтею передбачено, що у разі настання страхового випадку іпотекодержатель має переважне право на задоволення своєї вимоги за основним зобов’язанням із суми страхового відшкодування, або за згодою сторін іпотечного договору страхову виплату може бути спрямовано на відновлення предмета іпотеки.

Отже, якщо за договором іпотечного страхування банк-кредитор є вигодонабувачем, то він не має підстав застосовувати в податковому обліку норми абзацу другого пп. 140.1.6 п. 140.1ст. 140 Податкового кодексу, оскільки зазвичай не є страхувальником. У цьому випадку сума отриманого страхового відшкодування включається до складу інших доходів банку відповідно до пп. 135.5.14 п. 135.5 ст. 135 цього Кодексу.  

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42