Аналітика

Горизонтальний моніторинг — новий сервіс для сумлінних платників податків

Уперше метод горизонтального моніторингу було використано у 2005 р. у Нідерландах. Потім досвід практики в галузі податкового контролю було запозичено ще кількома європейськими країнами, зокрема Німеччиною, Австрією, Словенією. Передбачено запровадження цього проекту в США. В Україні експеримент із запровадження горизонтального моніторингу розпочався 28 квітня 2011 р.


Що таке горизонтальний моніторинг?

Горизонтальний моніторинг — це здійснення органом ДПС процедури відстеження та аналізу податкових ризиків за фінансово-господарськими операціями, проведеними і запланованими великими платниками податків.

Основна мета горизонтального моніторингу — створення партнерських взаємовідносин органів ДПС із великими платниками податків шляхом своєчасного реагування та попередження здійснення ними ризикових операцій, що можуть призвести до порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким здійснюється органами ДПС.

Механізм впровадження

Механізм здійснення горизонтального моніторингу передбачає активну участь платника податків у процесі експерименту. У разі виникнення проблемних питань, пов’язаних із податковими ризиками, великий платник податків звертається до органу державної податкової служби щодо надання роз’яснення чи консультації. Податковий орган опрацьовує запит і в прискореному режимі (граничні строки надання відповідей на такі запити та формат визначаються Меморандумом) надає платнику відповідь.

Крім того, за умови участі в експерименті горизонтального моніторингу та виконання усіх вимог, передбачених укладеним Меморандумом, ДПС України може використати своє право не проводити документальні планові перевірки таких платників податків.

Програма горизонтального моніторингу Нідерландів

Податкова служба Нідерландів створила концепцію горизонтального моніторингу, за якою вертикальний нагляд застосовувався спільно з іншими видами контролю. Проте у країні було відразу чітко визначено, що лише певні групи платників податків можуть претендувати на горизонтальний моніторинг, інші на нього не заслуговують — для них примусові заходи залишаються просто необхідними.

Застосування горизонтального моніторингу стало наслідком суттєвих змін у суспільстві, у зв’язку з чим громадяни беруть на себе особисту відповідальність за належне виконання закону.

В експерименті 2005 р. у Нідерландах було задіяно 20 підприємств, більшість з яких брали участь у котируванні на біржі. З ними було підписано угоди про нагляд, в яких закріплювалися зобов’язання сторін. Наприклад, за угодою підприємство зобов’язане звернутися до податкової служби у разі податкового ризику, а інспектор — прояснити ситуацію з цього приводу протягом певного часу. До речі, податкова служба і представники компаній завжди укладали індивідуальні угоди, які відрізнялися одна від одної, проте вихідні пункти і зміст угод були однаковими.

Одним із ключових елементів цих угод є повний контроль за дотриманням нормативних вимог (податкових і фінансових зобов’язань) і підвищенням рівня відповідності компаній цим вимогам. Лише ті компанії, які контролюють процес сплати податків, і ті податкові адміністрації, які мають можливість контролювати процеси всередині компанії і мають довіру з боку платників, можуть отримати користь від нової системи нагляду. Зокрема, підприємство отримує від податкової служби визначеність щодо свого становища. Воно може швидко отримати інформацію про масштаби своєї фінансової відповідальності, а у податкової служби в такому випадку не виникає необхідності проводити перевірки діяльності підприємства в минулому.

Експеримент у Нідерландах мав чималий успіх. Майже всі компанії, які брали у ньому участь, бажали продовжити роботу за угодами. Експерти визначились із новим терміном, покладеним в основу горизонтального моніторингу, — концепція довіри між учасниками експерименту. У рамках експерименту було виділено нову лінію в бізнесі, яка отримала назву податкової впевненості.

Загалом за результатами дослідження, проведеного в Нідерландах, було виявлено, що система горизонтального контролю позитивно впливає на дотримання компаніями вимог закону. Після запровадження горизонтального моніторингу, зокрема, знизився рівень адміністративного навантаження на компанії. Цьому сприяли прийняття нового законодавства, а також підвищення ефективності і результативності роботи податкового відомства. Зменшення адміністративного навантаження зробило Нідерланди більш привабливим об’єктом для інвестицій. Крім того, горизонтальний моніторинг приводить до зменшення кількості заперечень та апеляцій, оскільки усі проблемні питання обговорюються заздалегідь. Зростає і якість послуг та привілеїв, що надаються податковим відомством. Першою перевагою є те, що компанії, які укладають угоду про дотримання вимог, отримують роз’яснення з податкових питань у першу чергу. Друга перевага полягає в тому, що податковий орган зменшує корпоративний податок і оцінку розміру ПДВ. Третя перевага — це те, що на компанії не накладатимуться штрафи, якщо вони випадково сплатять податки у більш пізній термін.

Зарубіжний досвід запровадження горизонтального моніторингу

Південна Корея. У жовтні 2009 р. Національною податковою службою Республіки Корея (НПС) було розпочато 15-місячний експериментальний проект, пов’язаний із впровадженням горизонтального моніторингу, ідентичного голландському, який довів свою успішність. З точки зору НПС Республіки Корея, основними мотивами запровадження цієї системи контролю були зменшення адміністративного навантаження і прискорення внесення зрозумілості щодо різних питань оподаткування.

Австралія. У 2006 р. Міністерство оподаткування Австралії опублікувало звіт під назвою «Великий бізнес і податкова дисципліна». З того часу податкова адміністрація налагоджує співпрацю з великими підприємствами, а також запроваджує так звані форвардні договори про дотримання вимог (ФДД). Крім того, податкова адміністрація проводить комплексну перевірку діяльності компаній для визначення адекватності системи внутрішнього контролю компанії, її системи управління та дотримання етики. Тільки після проведення такої перевірки ФДД підписується.

Велика Британія. Для поліпшення відносин між найбільшими платниками податків та податковою адміністрацією створено Центр з обслуговування великого бізнесу (ЦОВБ). Єдина відмінність від голландського варіанта полягає у тому, що замість угод та меморандумів законодавчою вимогою є підписання заяви про контроль за податками. З підписанням цієї заяви рада директорів компанії стверджує, що вона контролює власні податкові ризики.

Ірландія. Ірландський підхід базується на використанні схеми добровільних домовленостей між податковою адміністрацією та бізнесом. Вони не є формальними угодами, подібними до тих, що використовуються в Нідерландах. Ірландська податкова адміністрація не надає жодних переваг компаніям, які підписують офіційні угоди. На даний момент система застосовується щодо великих компаній, але у планах Податкової та Митної адміністрації Ірландії — поширити цю систему також на інші компанії.

Що пропонує Україна?

Запровадження горизонтального моніторингу великих платників податків дасть змогу розпочати формування ефективної для бюджету та необтяжливої для сумлінних платників системи адміністрування податків у рамках проведення податкової реформи.

З 2008 р. платники податків мають можливість отримувати консультаційні послуги Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби телефоном, факсом, електронною поштою або користуватися Єдиною базою податкових знань через офіційний сайт ДПС України. Інформаційно-довідковий департамент щодня надає керівництву ДПС України інформацію про зауваження, які надійшли від платників податків. Для термінового реагування передаються запитання, з якими платники найчастіше зверталися протягом дня, та запитання щодо труднощів практичного застосування Податкового кодексу України, які набувають масового характеру.

На сьогодні ДПС України пропонує великим платникам податків новий сервіс — горизонтальний моніторинг. Участь у цьому експерименті є виключно добровільною. З початку проведення експерименту увагу органу державної податкової служби буде сконцентровано на відстеженні та аналізі податкових ризиків при здійсненні фінансово-господарських операцій для виявлення ознак порушення вимог законодавства.

Першими згоду на участь в експерименті надали такі підприємства, як ТОВ СП «Нібулон», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПІІ «Лукойл-Україна» і ПАТ «Лукойл-Одеський НПЗ», ТОВ «Метро Кеш енд Керрі Україна», ДАЗТУ «Укрзалізниця».

Надалі відносини між ДПС України та великими платниками податків визначатимуться меморандумом, який укладається центральним органом державної податкової служби та конкретним підприємством. У вересні — жовтні 2011 р. такі меморандуми вже підписано з вищепереліченими суб’єктами господарювання.

«Податкова служба України зацікавлена у розширенні сервісних функцій, необхідних для максимально сприятливої роботи підприємств. Такий експеримент дає змогу закріпити партнерські відносини між податковою службою та бізнесом і водночас позбавляє підприємство — учасника горизонтального моніторингу додаткових перевірок податківців. Переконаний, що це дасть можливість підприємству наростити економічний потенціал», — заявив Голова ДПС України Олександр Клименко.

Генеральний директор ТОВ СП «Нібулон» Олексій Вадатурський зауважив, що очолюване ним підприємство дотримується принципу відкритості як для бізнес-партнерів, так і для контролюючих органів: «Ми працюємо у правовому полі і, як доказ, пішли на розширення співпраці з податковою службою. Сподіваюся, підписання Меморандуму стане корисним для всього аграрного сектора України».

Замість традиційних перевірок контроль здійснюватиметься через надання інформації (переважно в електронній формі), яка даватиме змогу органу державної податкової служби моніторити господарську діяльність платників податків. Орган державної податкової служби, у свою чергу, надаватиме відповіді на запити суб’єкта господарювання та консультації щодо податкового обліку господарських операцій, повідомлятиме про ризикові операції, аби підприємство мало можливість уникнути контактів із сумнівними бізнес-партнерами. Адже податкова служба зацікавлена у податковому стимулюванні економічного розвитку бізнесу.

(Продовження див. у «Віснику» № 9/2012)


Сергій ПЕЛЕХ,
начальник відділу удосконалення процесів
контрольно-перевірочної роботи Управління
удосконалення процесів операційної та управлінської
діяльності ДПС Департаменту розвитку та модернізації ДПС,
та Тетяна ДЕМКІВ,

начальник відділу організації зовнішніх зв’язків та масово-
роз’яснювальної роботи за Проектом модернізації ДПС
Управління організації реалізації Проекту модернізації ДПС