Статті

Контрольна взаємодія

Міністерство доходів і зборів України розширює співпрацю з відомствами інших країн. У рамках двосторонньої домовленості керівництва Міндоходів та Федеральної податкової служби Російської Федерації у м. Москві відбулася робоча зустріч експертів обох відомств.


Представники Департаменту відомчого контролю та внутрішнього аудиту, Координаційно-моніторингового департаменту Міндоходів України під час візиту обмінялися досвідом функціонування підрозділів відомчого контролю та внутрішнього аудиту, організації роботи з прогнозування доходів бюджету, доведення прогнозних показників до територіальних органів, а також обслуговування великих платників податків у частині відбору цих платників, надання їм податкових сервісів тощо.

Федеральна податкова служба (ФПС) Російської Федерації виконує функції контролю та нагляду за дотриманням законодавства про податки і збори, правильністю розрахунків, достатністю (повнотою) та своєчасністю внесення до відповідного бюджету податків і зборів, а також функції агента валютного контролю в межах компетенції, здійснює діяльність безпосередньо і через свої територіальні органи у взаємодії з іншими федеральними органами виконавчої влади. Так, зокрема, ФПС обліковує 3,6 млн. індивідуальних підприємців, 146,3 млн. фізичних осіб. Територіальні органи цієї служби налічують 82 управління у регіонах (891 інспекція), 21 міжрегіональну інспекцію, у тому числі 9 — для великих платників, 9 — окружних, 1 — із централізованої обробки даних, 1 — із ціноутворення для цілей оподаткування, 1 — з камеральних перевірок.

Відомчий контроль (внутрішній аудит) здійснюється на двох рівнях. Центральний апарат ФПС контролює діяльність міжрегіональних інспекцій у федеральних округах, великих платників, ціноутворення, централізовану обробку даних, управлінь по суб’єктах, які у свою чергу контролюють діяльність інспекцій на місцях.

При проведенні відомчого контролю використовуються спеціальні інформаційні ресурси, розроблені для здійснення доперевірочного аналізу внутрішнього аудиту та уніфікованого формування підсумкових документів.

Інтеграція програмних комплексів з внутрішнього контролю та аудиту здійснюється у спеціальній автоматизованій інформаційній системі.

Важливим напрямом діяльності ФПС є оцінка структурних підрозділів, яка здійснюється щомісяця. Методика оцінювання базується на показниках статистичної звітності, серед яких ключові — збір податків, заборгованість, рівень оскаржень рішень податкового органу, громадська думка щодо сервісу податкових послуг.

Значна увага приділяється прогнозно-аналітичній роботі ФПС, побудованій на системі підтримки прийняття управлінських рішень, зокрема, здійснюються облік податкових надходжень, автоматизований збір та обробка звітності, моніторинг та аналіз надходжень, визначаються загальні результати податкового адміністрування. Моделювання та прогнозування податкової бази і податкових надходжень є важливою складовою об’єктивного та комплексного формування прогнозу доходів бюджету на майбутні періоди.

Для аналізу виконання федерального бюджету у податковому відомстві Росії використовується спеціальний програмно-аналітичний комплекс, який включає консолідацію звітності, формування аналітичних показників, виявлення ризикових платників та комплексний аналіз стану галузей.

Для покращення обслуговування платників податків ФПС розроблено понад 20 електронних сервісів для платників, за допомогою яких можна переглянути особисту інформацію, інформацію про дискваліфікованих суб’єктів або сплатити податки до бюджету.

Так, сервіс «Особистий кабінет платника податків» дає змогу отримувати актуальну інформацію про заборгованість, суми нарахованих і сплачених платежів, контролювати стан розрахунків з бюджетом, отримувати податкові повідомлення, іншу інформацію та документи без особистого візиту до податкової інспекції.

Відбір великих платників податків здійснюється щороку на підставі затверджених відомчим наказом критеріїв віднесення організацій — юридичних осіб до зазначеної категорії. ВПП підлягають адмініструванню на федеральному або регіональному рівні.

Застосовуються такі критерії: показники фінансово-господарської звітності за звітний рік із бухгалтерської та податкової звітності, перелік та значення яких варіюють залежно від сфери діяльності та рівня адміністрування, що значно ускладнює процес відбору, а також взаємозалежність між організаціями.

Платник податків належить до категорії ВПП за показниками фінансово-економічної діяльності за будь-який рік з попередніх трьох років без урахування останнього року, і зберігає свій статус протягом трьох років, наступних за роком, в якому перестав відповідати визначеним критеріям. Цим, на думку російських податківців, забезпечується стабільність адміністрування і виключається необхідність щорічного переведення платників.

У разі реорганізації великого платника податків новостворені суб’єкти господарювання зберігають статус ВПП протягом трьох років з урахуванням року реорганізації.

На федеральному рівні адміністрування ВПП здійснюється у дев’яти міжрегіональних інспекціях по ВПП, створених за галузевим принципом. Так, наприклад, на Міжрегіональну інспекцію № 1 покладено податкове адміністрування організацій, які здійснюють діяльність у сфері видобутку нафти, виробництва нафтопродуктів, оптової торгівлі нафтою і нафтопродуктами, транспортування трубопроводами нафти і нафтопродуктів, на Міжрегіональну інспекцію № 2 — організацій, які здійснюють діяльність у сфері видобутку газу природного, його переробки, транспортування, оптової торгівлі та загальнобудівничих робіт з проведення магістральних та газорозподільних трубопроводів, на Міжрегіональну інспекцію № 6 — організацій, які надають транспортні послуги. На регіональному рівні адміністрування ВПП здійснюється у міжрайонних інспекціях ФПС, які створюються у структурі управлінь служби по суб’єктах Російської Федерації.

Представники Міндоходів відвідали Єдиний центр реєстрації Міжрегіональної інспекції ФПС № 46 м. Москви, який здійснює функції державної реєстрації суб’єктів господарювання юридичних осіб, індивідуальних підприємців, внесення змін та припинення діяльності. 

Представники відомства розповіли також про інші аспекти організації його роботи. Так, усі спеціалісти кожні три роки зобов’язані пройти перепідготовку (перекваліфікацію), можуть відвідувати курси іноземних мов, беруть участь у спартакіаді, що проводиться серед державних органів. Кожне управління ФПС здійснює кураторство над підшефним дитячим будинком. Організуються злети молодих спеціалістів, конкурси патріотичних пісень тощо.

Робоча зустріч надала можливість ознайомитися з формами та методами організації роботи податкового відомства Росії. Досвід, отриманий під час зустрічі, враховуватиметься при удосконаленні діяльності структурних підрозділів Міндоходів України в напрямах внутрішнього аудиту, прогнозно-аналітичної роботи та покращення обслуговування ВПП.


Олена КОСТЯНЕЦЬ,
заступник начальника Управлінняначальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення
бюджетного процесу
Координаційно-моніторингового департаменту
Міністерства доходів і зборів України,

та Людмила БОНДАР, головний державний ревізор-інспектор

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42