Податок на майно

Відчуження нерухомого майна: сплата держмита і визначення оціночної вартості майна для його сплати

Справляння державного мита за вчинення низки дій та видачу документів регулюється Декретом про державне мито, а порядок його обчислення та сплати — Інструкцією № 811. Фізичних осіб за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу уповноваженими на те органами документів, які мають юридичне значення, визначено платниками державного мита.


Сплата держмита при нотаріальному посвідченні договорів про відчуження нерухомого майна

Відповідно до п. 3 ст. 2 Декрету про державне мито за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами та виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад народних депутатів справляється держмито.

Згідно з підпунктами «а» та «б» п. 3 ст. 3 цього Декрету розмір ставки держмита становить 1% суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян:

  • за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об’єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження;
  • за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження.

Визначення оціночної вартості майна для обчислення суми державного мита

Пунктом 5 глави 5 Інструкції № 811 передбачено, що при обчисленні суми державного мита за посвідчення договорів відчуження фізичними особами житлових будинків, квартир або їх частин, кімнат, садових (дачних) будинків, інших об’єктів нерухомості вартість таких договорів приймається виходячи із суми договору, але не нижче оціночної вартості такого майна.

Відповідно до ст. 3 Закону № 2658 оцінка майна, майнових прав (далі — оцінка майна) — це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними у ст. 9 цього Закону (далі — нормативно-правові акти з оцінки майна), і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

Згідно із зазначеною статтею Закону методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях (національних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, методиках та інших нормативно-правових актах, які розробляються з урахуванням вимог положень (національних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України.

Механізм проведення оцінки нерухомого майна для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, передбачено Порядком № 231, згідно з п. 3 якого визначення оціночної вартості здійснюється суб’єктом оціночної діяльності, який відповідає вимогам, установленим правилами організації системи зовнішнього контролю якості, затвердженими Фондом державного майна Укра-їни, іншим вимогам законодавства, та інформацію про якого включено до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності.

Пунктом 5 Порядку № 231 встановлено, що оціночна вартість нерухомого майна (об’єктів нерухомості), майнових прав на нього крім об’єктів незавершеного будівництва визначається шляхом застосування порівняльного підходу (крім випадків, визначених цим Порядком) з урахуванням інформації про продаж нерухомого майна (об’єктів нерухомості), що продане не більш як за шість місяців до дати проведення оцінки або пропонується до продажу на дату проведення оцінки.

За результатами оцінки суб’єкт оціночної діяльності складає звіт про оцінку, який є дійсним за умови включення інформації із звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку та присвоєння такому звіту реєстраційного номера.

Оціночна вартість нерухомого майна (об’єкта нерухомості) зазначається у висновку про вартість об’єкта оцінки, який є складовою частиною звіту про оцінку.

При цьому п. 15 Порядку № 231 передбачено, що у разі незгоди платника податку з визначеною суб’єктом оціночної діяльності оціночною вартістю об’єкта оцінки звіт про оцінку може бути оскаржено в судовому порядку.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42