Статті

Досягнення примирення між органами доходів і зборів та платниками податків під час судового розгляду адміністративних спорів

Податкова система — найважливіший важіль регулювання економіки, який безпосередньо впливає на підприємницьку активність і, як наслідок, є одним із чинників формування конкурентоспроможності економіки країни.

Міндоходів України продовжує вдосконалювати систему справляння податків у державі з урахуванням досвіду інших країн, а також прагне досягти того, щоб умови ведення бізнесу в Україні відповідали стандартам розвинутих країн.

Результати досліджень з вивчення та узагальнення досвіду держав — учасниць ОЕСР з питання розбудови ефективних взаємовідносин у податковій сфері свідчать про необхідність відмови від одноосібного (лише владного) характеру відносин між податковими органами та платниками податків і про необхідність встановлення цивілізованого партнерського спілкування з платником податку.

Цю думку поділяють і науковці. Так, один із теоретиків фінансового права Поль Марі Годме зазначав, що «не слід вважати, що відносини між податковими органами та платниками податків обов’язково мають бути відносинами двох супротивників, втягнутих у безжалісну боротьбу, та виходити з того, що податкова адміністрація перш за все бажає взяти з платника податків більше податків, а останній вважає, що він вправі у будь-який спосіб ухилитися від сплати податків».

На сьогодні Міндоходів України розробляє проекти нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток інститутів досудового та позасудового врегулювання податкових спорів.

Також здійснюється реалізація зазначених ініціатив у рамках чинних правових норм. Так, однією з можливостей вирішення адміністративного спору є примирення сторін. Чинним законодавством України, а саме положеннями Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАСУ), встановлено, що публічний спір може бути врегульовано шляхом примирення між сторонами. Відповідно до положень ст. 113 КАСУ сторони можуть повністю або частково врегулювати спір на основі взаємних поступок.

Згідно з частиною третьою зазначеної статті умови примирення не повинні суперечити закону чи порушувати чиї-небудь права, свободи або інтереси. З цього випливає, що умови примирення мають відповідати вимогам законодавства.

Враховуючи специфіку податкових спорів, органи доходів і зборів не можуть робити поступки (досягати компромісу) щодо зниження розміру санкцій чи суми податку, а також щодо тлумачення та застосування норм права, які встановлюють розмір податків. Це повністю відповідає практиці врегулювання податкових спорів в інших країнах, де так само діє правило, що мирова угода може укладатися лише з питань факту, а не права.

Водночас для досягнення примирення органи доходів і зборів можуть дійти згоди з платником податку щодо:

  • визнання чи уточнення тих чи інших фактичних обставин справи;
  • зміни кваліфікації суті угоди, вчиненої платником податку, або статусу чи характеру діяльності такого платника. Наприклад, визнати, що угода, вчинена підприємствами, була спрямована на отримання прибутку, а не податкових преференцій.

Слід зазначити, що протягом двох останніх місяців поточного року органами доходів і зборів було досягнуто примирення з платниками податків у декількох адміністративних справах, умови яких було затверджено ухвалами суду. В одному зі спорів підґрунтям для досягнення примирення була зміна контролюючими органами кваліфікації угоди, вчиненої платником, зазначеної в акті перевірки.


Департамент правової роботи Міндоходів України