Інші податки
Тема: Інше

Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (Витяг)

Зареєстровано в Мін’юсті України
31.10.2013 р. за № 1843/24375

Відповідно до статті 91 глави 9 розділу II Податкового кодексу України та пункту 9 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року №  141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, що додається.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр О. В. КЛИМЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України Ю. КОЛОБОВ

Голова Державної служби України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва М. Ю. БРОДСЬКИЙ

Затверджено
наказом Міндоходів України
від 10.10.2013 р. № 573

Зареєстровано в Мін’юсті України
31.10.2013 р. за № 1843/24375

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 91 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

1.2. Це Положення регламентує правила проведення перевірок стану збереження майна, яке перебуває в податковій заставі.

1.3. Метою проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, є встановлення фактичної (фізичної) наявності в платника податків такого майна та документального підтвердження його руху за даними бухгалтерського та податкового обліку, що ведеться платником податків.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в значеннях, наведених у Кодексі.

II. Проведення перевірок

2.1. Перевірка стану збереження майна платника податків проводиться в разі поширення на майно платника податків права податкової застави.

2.2. Право на проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, надано органам доходів і зборів в особі податкового керуючого.

2.3. Виконання повноважень щодо проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, покладається на податкових керуючих.

2.4. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись протягом робочого дня платника податків, починаючи з дня опису майна у податкову заставу.

2.5. Для проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, оформлюється повідомлення про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (додаток 1).

2.6. Підставою для оформлення зазначеного повідомлення є погоджене керівником (заступником керівника) органу доходів і зборів за місцем обліку платника податків подання податкового керуючого, в якому зазначається обґрунтування необхідності проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

2.7. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись безпосередньо у платника податків (за його місцезнаходженням, за місцезнаходженням майна, що перебуває у податковій заставі, в інших місцях зберігання такого майна) або у відповідному органі доходів і зборів.

2.8. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись шляхом візуального контролю наявності в такого платника майна і стану його збереження, а також шляхом документального підтвердження (перевірка відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку та іншої інформації) наявності такого майна, його руху та стану збереження на момент проведення перевірки.

2.9. Перевірка стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, може проводитись одночасно з документальною (плановою або позаплановою) або фактичною перевіркою відповідно до Кодексу з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням.

III. Особливості проведення перевірок

3.1. Про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, податковий керуючий попередньо повідомляє такого платника податків.

3.2. Безпосередньо при проведенні перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, податковий керуючий пред’являє платнику податків такі документи:

службове посвідчення працівника органу доходів і зборів;

копію наказу органу доходів і зборів про призначення податковим керуючим такого платника податків;

повідомлення про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, підписане керівником органу доходів і зборів та зареєстроване в такому органі доходів і зборів.

3.3. Зазначені документи є достатніми для проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, і оформлення додаткових документів не є необхідним.

3.4. У разі знаходження майна платника податків не за місцем обліку платника податків, а в іншій адміністративно-територіальній одиниці, до проведення перевірки стану збереження майна платника податків може бути залучено інший орган доходів і зборів.

3.5. У разі залучення до перевірки стану збереження майна платника податків іншого органу доходів і зборів перевірка здійснюється з дотриманням вимог пункту 3.2 цього розділу.

3.6. Податковий керуючий при проведенні перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, здійснює повноваження відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів.

3.7. За результатами проведеної перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, складається акт про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (додаток 2), який реєструється в журналі реєстрації актів перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (додаток 3). Якщо платник податків не погоджується з фактами, зазначеними в акті проведеної перевірки, такий платник може на окремому аркуші висловити свої зауваження, що є невід’ємною частиною цього акта.

3.8. У разі недотримання податковим керуючим вимог, передбачених цим Положенням, платник податків може не допустити податкового керуючого до проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, а також повідомити про факт порушення керівника відповідного органу доходів і зборів або оскаржити дії податкового керуючого відповідно до чинного законодавства.


Директор Департаменту обслуговування платників податків В. В. МАЛЬЦЕВА