ЄСВ

Сплата єдиного внеску до органів доходів і зборів

З 01.10.2013 р. єдиний внесок адмініструє Міністерство доходів і зборів України. Саме на його рахунки потрібно сплачувати єдиний внесок, а також подавати звітність за формами, встановленими органом доходів і зборів.
Розглянемо ставки єдиного внеску, базу нарахування за категоріями платників, особливості його сплати тощо з урахуванням наказів, виданих Міндоходів України:

 • щодо обліку платників єдиного внеску — наказ № 458;
 • щодо нарахування та сплати єдиного внеску — наказ № 455;
 • щодо прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати — наказ № 453;
 • щодо формування та подання звітності — наказ № 454;
 • щодо зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів — наказ № 450;
 • щодо подання та розгляду органами доходів і зборів скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу — наказ № 452.

Платники єдиного внеску

Згідно зі ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є:

 • роботодавці, зокрема:
 • підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;
 • фізичні особипідприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців);
 • фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (конт-ракту), тощо;
 • працівникигромадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють, зокрема:
 • на підприємствах, в установах та організаціях, у інших юридичних осіб, зазначених в абзацах другому та восьмому п. 1 частини першої ст. 4;
 • у фізичних осібпідприємців на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;
 • у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту);
 • фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, у інших юридичних осіб чи у фізичних осіб — підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб — підприємців, якщо виконувані ними роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців);
 • фізичні особипідприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;
 • особи, які забезпечують себе роботою самостійно, займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, у тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями.

База нарахування єдиного внеску

Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначено Інструкцією № 455.

Відповідно до розділу III цієї Інструкції базою для нарахування єдиного внеску є суми:

 • нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці;
 • винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;
 • грошового забезпечення, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах;
 • допомоги або компенсації відповідно до законодавства.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією № 5.

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, тобто максимальної суми доходу застрахованої особи, що дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок: з 01.01.2013 р. по 30.11.2013 р. — 19 499 грн. (1147 х 17), а з 01.12.2013 р. по 31.12.2013 р. — 20 706 грн. (1218 х 17).

Переліком № 1170 визначено види виплат, на які не нараховується єдиний внесок.

Розміри єдиного внеску

Платники та база нарахування

Роботодавці

База нарахування

Ставка єдиного внеску, %

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну й додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці

Від 36,76 до 49,7 залежно від класу професійного ризику

36,3 — для бюджетних установ

45,96 — для роботодавців, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, а для інших працівників — від 36,76 до 49,7 залежно від класу професійного ризику виробництва

33,2 (8,41 — за працюючих інвалідів) у період з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р. — для роботодавців, які є підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30,
клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010)

8,41 — для працюючих інвалідів, а для інших працівників —
від 36,76 до 49,7 залежно від класу професійного ризику виробництва для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди (крім роботодавців, які є підприємствами суднобудівної промисловості)

5,3 — для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці

 

5,5 — для працюючих інвалідів, а для інших працівників —
від 36,76 до 49,7 залежно від класу професійного ризику виробництва для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці

Суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, допомоги по вагітності та пологах

33,2 (крім роботодавців, що є підприємствами суднобудівної промисловості, яких звільнено від сплати єдиного внеску до 01.01.2023 р. на зазначені суми, за винятком суми допомоги по вагітності та пологах)

8,41 — для працюючих інвалідів, 33,2 — для інших працівників підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди

5,3 — для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці

5,5 — для працюючих інвалідів, 33,2 — для інших працівників підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці

Сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами

34,7

33,2 — у період з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р. для роботодавців, які є підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010)

Сума грошового забезпечення

34,7

Наймані працівники

База нарахування

Ставка єдиного внеску, %

Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну й додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці

3,6

2,85 — для найманих працівників — інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС

6,1 — для платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання спеціальної пенсії*, а також осіб із числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, допомоги по вагітності та пологах

2

Сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами

2,6

Сума грошового забезпечення

2,6 (крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються від сплати єдиного внеску із сум отриманого ними грошового забезпечення)

*Відповідно до Митного кодексу, Закону про держслужбу, Закону про наукову діяльність, Закону про прокуратуру, законів № 540, 679, 2493, 2790 та Положення № 379.

Формування та подання звіту роботодавцями

Згідно з Порядком № 454 роботодавці зобов’язані формувати та подавати до органів доходів і зборів звіт протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду.

Звітним періодом є календарний місяць. Звіт подається за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

Нагадаємо, що звіт до органів доходів і зборів подається страхувальником або його відповідальною особою за місцем взяття на облік в органах доходів і зборів в один із таких способів:

 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством;
 • на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
 • на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб — не більше п’яти.

Звіт, надісланий поштою, не вважається поданим.

Електронна форма звіту до органів доходів і зборів формується страхувальником з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, актуальні версії якого безкоштовно надаються в органі доходів і зборів за місцем взяття на облік та розміщені на офіційному веб-порталі Міндоходів України.

Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день.

При цьому якщо юридичні особи не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, звіт до органів доходів і зборів ними не подається. Водночас якщо директор чи керівник є найманою особою на підприємстві, заробітну плату необхідно нараховувати і, відповідно, здійснювати нарахування єдиного внеску в загальному порядку.

Строки сплати єдиного внеску роботодавцями

Роботодавці сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

У разі якщо останній день строків сплати єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

При цьому роботодавці під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі). Винятком є випадки, якщо внесок, нарахований на ці виплати, вже сплачено у строки, встановлені абзацом першим частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ, або за результатами звірення платника з органом доходів і зборів за платником визнано переплату єдиного внес-ку, сума якої перевищує суму внеску, що підлягає сплаті, або дорівнює їй.

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум та нараховується пеня із розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Сплата єдиного внеску фізичними особами — підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування, та самозайнятими особами

Фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, та особи, які забезпечують себе роботою самостійно, займаються незалежною професійною діяльністю (науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, у тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність) та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, сплачують єдиний внесок у розмірі 34,7% із суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та суми доходу, що розподіляється між членами сім’ї фізичних осіб — підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Фізичні особипідприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, сплачують єдиний внесок за календарний рік до 10 лютого наступного року.

Протягом року до 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада зазначені платники сплачують єдиний внесок у вигляді авансових платежів у розмірі 25% річної суми єдиного внеску, обчисленої від суми, визначеної органами доходів і зборів для сплати авансових сум податку на доходи фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності.

Фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійнозаймаються незалежною професійною діяльністю, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.

Сплата єдиного внеску фізичними особами, які обрали спрощену систему оподаткування

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, розмір єдиного внеску становить 34,7% суми, що визначається такими платниками самостійно для себе та членів сім’ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу.

Мінімальний страховий внесок для фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на 34,7% (п. 5 частини першої  ст. 1 Закону про ЄСВ).

Законом про Держбюджет-2013 встановлено такі розміри мінімальної заробітної плати:

 • з 01.01.2013 р. — 1147 грн.;
 • з 01.12.2013 р. по 31.12.2013 р. — 1218 грн.

Щоквартальна сплата єдиного внеску фізичної особи — підприємця за себе:

 • I квартал (до 20 квітня) — 1194,23 грн. (398,01 грн. х 3 місяці);
 • II квартал (до 20 липня) — 1194,23 грн.;
 • III квартал (до 20 жовтня) — 1194,23 грн.;
 • IV квартал (до 20 січня) — 1218,67 грн. (398,01 грн. х  2 місяці + 422,65 грн.).

Фізичні особипідприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Такі платники можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який -самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. При цьому суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, враховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Звітний період для фізичних осіб — підприємців та самозайнятих осіб

Фізичні особипідприємці, які застосовують загальну та спрощену системи оподаткування, формують та подають до органів доходів і зборів звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом.

Звітним періодом є календарний рік. Звіт подається за формою згідно з додатком 5 до Порядку № 454.

При цьому фізичні особи — підприємці зобов’язані подавати звіт незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність, крім фізичних осіб — підприємців, зазначених у п. 3.3 розділу III Порядку № 454.

Цим пунктом визначено, що фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати єдиного внеску за себе, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Звіт зазначеними особами не подається. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їхньої добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Самозайняті особи самі за себе формують і подають до органів доходів і зборів звіт один раз на рік до 1 травня року, наступного за звітним періодом.

Звітним періодом для них є календарний рік. Звіт подається за формою згідно з додатком 5 до Поряд-ку № 454.

Сплата єдиного внеску фермерськими господарствами та особистими селянськими господарствами

Члени фермерських та особистих селянських господарств не включені до переліку платників єдиного внеску, визначеного частиною першою ст. 4 Закону про ЄСВ, але вонимають право на його добровільну сплату (частина перша ст. 10 цього Закону).

Добровільна сплата єдиного внеску забезпечить цим особам (залежно від обраного виду страхування) право на пенсійне страхування, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Відповідно до п. 3 частини першої ст. 7 та частини п’ятої ст. 10 Закону про ЄСВ члени фермерських або особистих селянських господарств самостійно визначають для себе суму, з якої нараховуватиметься єдиний внесок (базу нарахування єдиного внеску), однак така сума не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску і більшою, ніж максимальна величина бази нарахування єдиного внеску.

Зазначені особи сплачують єдиний внесок залежно від обраного виду загальнообов’язкового державного соціального страхування у таких розмірах:

 • загальнообов’язкове державне пенсійне страхування — 33,2% самостійно визначеної суми;
 • загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття — 1,5% самостійно визначеної суми;
 • загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, — 1,9% самостійно визначеної суми;
 • загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, — 1,51% самостійно визначеної суми.

Якщо члени фермерських та особистих селянських господарств бажають взяти участь у всіх чотирьох видах загальнообов’язкового державного соціального страхування, то ставка єдиного внеску становитиме 38,11% від бази нарахування (33,2 + 1,5 + 1,9 + 1,51).

Єдиний внесок зазначені особи сплачують щомісяця у розмірі, встановленому в договорі про добровільну участь, за кожний місяць до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується. У разі дострокового розірвання договору сплачені суми єдиного внеску поверненню не підлягають.

Відповідно до п. 3.5 Порядку № 454 члени фермерського господарства, особистого селянського господарства формують і подають самі за себе звіт протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору. Звітним періодом є тривалість дії договору. Звіт подається за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

Водночас відповідно до ст. 1 Закону № 973 фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, згідно із законом.

Особи, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом), підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Отже, фермерське господарство є платником та страхувальником для осіб, які працюють у ньому на зазначених умовах.

Єдиний внесок за найманих працівників сплачується страхувальниками на умовах і в порядку, визначених Законом про ЄСВ.

Штрафні санкції, які застосовуються до платника єдиного внеску

ВИД ПОРУШЕННЯ

РОЗМІР ШТРАФУ

Закон про ЄСВ

Ухилення від взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону про держреєстрацію

10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.)

Несплата (неперерахування) або несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску

10% своєчасно не сплачених сум. На суму недоїмки нараховується пеня із розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу

Донарахування органом доходів і зборів або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску

5% такої суми за кожний повний або неповний звітний період, за який її донараховано, але не більш як 50% суми донарахованого єдиного внеску

Неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується єдиний внесок

Від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 до 255 грн.)

Несплата, неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів)

10% таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум

Кодекс про адміністративні правопорушення

Порушення порядку нарахування єдиного внеску, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншої звітності, та відомостей, передбачених Законом про ЄСВ

Від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340  до 510 грн.)

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із правопорушень

Від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 680 грн.)

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 425 до 850 грн.)

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числі авансових платежів, у сумі більше 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн.)

За повторне за рік вчинення таких дій

Від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 1700 до 5100 грн.)

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску

Кримінальний кодекс

Умисне ухилення від сплати єдиного внеску, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана його сплачувати, якщо таке діяння призвело до фактичного ненадходження коштів у значних розмірах

Від 500 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 22 500 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження коштів у великих розмірах

Від 1500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (від 22 500 до 51 000 грн.)

Вищезазначені діяння, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати єдиного внеску, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження коштів в особливо великих розмірах

Від 10 000 до 25 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна
(від 170 000 до 425 000 грн.)

Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частинами першою або другою ст. 2121 Кримінального кодексу, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила єдиний внесок, а також відшкодувала шкоду (штрафні санкції, пеня)

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42