Бухоблік

Безнадійна дебіторська заборгованість у складі податкових витрат

З дати поставки товару покупцеві пройшло три роки, кошти за товар від покупця не надійшли, до суду продавець не звертався. Чи має право продавець врахувати у складі витрат суму простроченої (безнадійної) дебіторської заборгованості?


Згідно зі ст. 530 Цивільного кодексу України (далі — Цивільний кодекс) якщо у зобов’язанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Наприклад, якщо за умовами договору сторони погодилися, що покупець розрахується за товар протягом п’яти днів після його отримання, то строк позовної давності почне відліковуватися з шостого дня після отримання покупцем товару. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 Цивільного кодексу).

Пунктом 11 ПБО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237 (далі — ПБО 10), зокрема зазначено, що безнадійна дебіторська заборгованість виключається з активів підприємства за рахунок зменшення резерву сумнівних боргів або визнається у складі операційних витрат. Пунктом 4 ПБО 10 визначено, що безнадійна дебіторська заборгованість — це поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності. Тобто в ПБО 10 чітко прописано, що дебіторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності, має бути списана з балансу (на витрати підприємства або за рахунок резерву сумнівних боргів). Метод нарахування резерву сумнівних боргів, а також спосіб розрахунку коефіцієнта сумнівності підприємство обирає самостійно і фіксує в наказі про облікову політику.

У податковому обліку порядок віднесення дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, до складу податкових витрат регулюється пп. «г» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу. Зокрема, встановлено, що витрати на створення резерву сумнівної заборгованості визнаються витратами з метою оподаткування в сумі безнадійної дебіторської заборгованості з урахуванням пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу.

Таким чином, при визначенні об’єкта оподаткування платник податку має право враховувати у складі податкових витрат витрати на створення резерву сумнівної заборгованості, який розраховано у порядку, визначеному ПБО 10 в сумі безнадійної дебіторської заборгованості, що відповідає вимогам пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42