Бухоблік

Продаж службового легкового автомобіля

Підприємство має намір продати службовий легковий автомобіль. Чи потрібно при продажу автомобіля обов’язково проводити експертну оцінку? Якщо ні, то чи можна продати автомобіль за залишковою балансовою вартістю?


Чинне законодавство не містить вимоги щодо обов’язкового проведення експертної оцінки при продажу основних засобів, зокрема автомобіля, який належить суб’єкту господарювання.

Порядок визначення доходів та витрат у разі продажу або іншого відчуження основних засобів установлено п. 146.13 ст. 146 Податкового кодексу.

Зокрема, згідно з цією нормою якщо окремий об’єкт основного засобу продається за ціною, вищою за його балансову вартість, то сума перевищення доходів, отриманих від такого продажу або іншого відчуження, над їх балансовою вартістю включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.

Водночас відповідно до п. 146.14 ст. 146 цього Кодексу дохід від продажу або іншого відчуження об’єкта основних засобів та нематеріальних активів визначається згідно з договором про продаж або інше відчуження об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, але не нижче звичайної ціни такого об’єкта (активу). Визначення звичайної ціни для цілей податкового обліку наведено у пп. 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Так, згідно із зазначеною нормою звичайною ціною слід вважати ціну товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено Податковим кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.

Таким чином, при продажу автомобіля проведення експертної оцінки не є обов’язковою процедурою. При продажу такого об’єкта основних засобів за ціною, що дорівнює його залишковій балансовій вартості, слід звернути увагу на те, що така операція може відображатись у податковому обліку за умови, що така ціна відповідає рівню ринкових цін на подібний об’єкт.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42