Єдиний податок

Надання послуг доступу до Інтернету

До редакції «Вісника» надійшов лист із запитанням щодо можливості обрання спрощеної системи оподаткування підприємством, що здійснює діяльність у сфері телекомунікацій, а саме: надає послуги інтернет-зв’язку і з технічного обслуговування та експлуатації власних телекомунікаційних мереж. Розглянемо це запитання докладніше.


Діяльність з надання послуг доступу до Інтернету та/або з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіо-мовлення, проводового радіомовлення, телемереж належить до діяльності у сфері телекомунікацій, яка є складовою частиною галузі зв’язку України.

Правову основу діяльності у сфері телекомунікацій встановлено Законом про телекомунікації, відповідно до ст. 1 якого:

  • провайдер телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку;
  • оператор телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Згідно з частиною першою ст. 42 зазначеного Закону діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі — Реєстр), а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів.

Перелік видів діяльності у сфері телекомунікацій, які підлягають ліцензуванню, визначено частиною сьомою ст. 42 Закону про телекомунікації, а саме:

  • надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування місцевого, міжміського та міжнародного каналів електрозв’язку;
  • надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до теле-комунікаційної мережі з правом технічного обслуговування та надання в користування місцевого, міжміського та міжнародного каналів електрозв’язку;
  • надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку;
  • надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.

Отже, відповідно до вимог ст. 42 Закону про телекомунікації для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг доступу до Інтернету та/або з технічного обслуговування та експлуатації власних телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення, телемереж суб’єкт господарювання має подати заяву про включення до Реєстру з відповідним видом діяльності, територією та статусом (оператор або провайдер).

При цьому оскільки вид діяльності з надання послуг доступу до Інтернету та/або з технічного обслуговування та експлуатації власних телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення, телемереж не входить до переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначеному частиною сьомою ст. 42 Закону про телекомунікації, необхідність отримання ліцензії на зазначений вид діяльності відсутня (зазначене роз’яснення міститься на офіційному сайті НКРЗІ, що здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій).

Відповідно до п. 291.3 ст. 291 Податкового кодексу юридична особа чи фізична особа — підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, установленим главою 1 розділу XIV цього Кодексу, та реєструється як платник єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Так, пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу встановлено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню), не можуть бути платниками єдиного податку.

Враховуючи зазначене, суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність з надання послуг доступу до Інтернету та/або з технічного обслуговування та експлуатації виключно власних телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення, телемереж, що не підлягає ліцензуванню, можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.