Інтерв’ю

У ногу з часом

Безперервне й системне оновлення та поглиблення знань і вмінь працівники органів доходів і зборів одержують у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міндоходів України. Фахове вдосконалення працівників відомства набуло нових рис після об’єднання зусиль податківців та митників із наповнення держбюджету. Про сьогодення установи, її першочергові завдання та перспективи кореспондент «Вісника» розмовляв з директором Центру Володимиром Юрченком.


В. — Володимире Володимировичу, існує проект Положення про систему підвищення рівня професійної придатності посадових осіб Міндоходів України та його територіальних органів. Які зміни у цьому зв’язку передбачаються у діяльності Центру?

В. Ю. — Таке Положення — своєчасний і необхідний документ, що систематизує існуючі напрацювання та вибудовує зрозумілу стратегію формування і розвитку персоналу органів доходів і зборів. Маємо багато планів у цьому зв’язку. Зокрема, з 2014 р. плануємо ширше використовувати в практиці навчання дистанційні спеціалізовані курси в рамках постійно діючих семінарів. Підсумком такого курсу стане отримання сертифіката Центру. Запровадивши сертифікатну підготовку додатково до ліцензійного обсягу та замовлення Міндоходів України, ми можемо залучити близько двох тисяч осіб на рік до процесу підвищення кваліфікації.

Схема підвищення кваліфікації працівників Міністерства виглядає таким чином:

  • дистанційне поглиблення профільних знань у системі постійно діючих семінарів — два рази на рік;
  • підвищення кваліфікації в очному та комбінованому (дистанційно-очному) форматах з видачею свідоцтва державного зразка — один раз на три роки.

В.На кого насамперед (посада, вік, досвід роботи) розраховано навчальні програми Центру?

В. Ю. — Навчальні програми Центру розроблено для всіх категорій держслужбовців, визначених у професійній програмі за напрямом підготовки 1501 «Державне управління». Але є побажання. Хотілось би бачити в нашому Центрі фахівців з уже сформованими початковими навичками роботи зі стажем роботи не менше одного року, для яких процес підвищення кваліфікації проходить ефективніше.

В.А як же бути з працівниками, яких вперше прийнято на держслужбу до органів Міндоходів України?

В. Ю. — За відгуками фахівців Міндоходів, які залучаються до викладання в Центрі та до нашого викладацького складу, ефективність засвоєння інформації таким контингентом є недостатньою. Не встигли зрозуміти, в якій системі вони опинилися, методику, особливості роботи, а їх уже направили на підвищення кваліфікації.

Проект Положення про систему підвищення рівня професійної придатності посадових осіб Міндоходів та його територіальних органів містить норму про обов’язковість підвищення кваліфікації осіб, уперше прийнятих на держслужбу до органів доходів і зборів, протягом першого року роботи.

На нашу думку, ідея професійного навчання посадових осіб органів доходів і зборів без відриву від роботи, закріплена у проекті Положення, є правильною. Спочатку необхідно набути мінімальних професійних знань, зрозуміти практичну взаємодію підрозділів, відчути особливості й тонкощі роботи. Організовувати підвищення кваліфікації осіб, уперше прийнятих на держслужбу, протягом першого року роботи слід в окремо сформованих групах (можливо, без прив’язування до напряму підготовки) і за окремим навчально-тематичним планом з умовною назвою «Сучасний державний та податковий менеджмент». Саме така організація навчання буде актуальною для цієї категорії працівників.

Також вважаємо, що в таких навчально-тематичних планах близько 70% тем має бути із загальної складової та по 15% — із функціональної та галузевої складових професійної програми 1501 «Державне управління».

Найбільшу увагу слід приділяти основам державного управління, податкового менеджменту й податкової політики держави, митного та податкового аудиту, гармонізації податкового законодавства з іншими країнами, загальному менеджменту, корпоративній культурі, запобіганню конф-ліктним і стресовим ситуаціям.

Бажано такі групи навчати за дистанційно-очною формою — шість тижнів дистанційного і два тижні очного навчання.

В.Яких змін останнім часом зазнали навчальні програми Центру?

В. Ю. — Усі навчальні програми мають велику практичну складову. У структурі аудиторних занять намагаємося збільшити частку практичних та семінарських занять, під час яких слухачі мають змогу в активній формі засвоювати нові знання та вдосконалювати існуючі навички.

Практикується проведення всіх форм занять: очна, дистанційно-очна та дистанційна. У Центрі особливою популярністю користуються так звані активні методи навчання: мультимедійні, презентації, семінари, колоквіуми, ділові та рольові ігри, тренінги, кейси, дискусії у малих групах, елементи моделювання і виконання проектів тощо. Плануємо поступово збільшувати дистанційно-очну та дистанційну форми навчання. Головна мета очного формату занять — дати практичні навички роботи працівникам Міндоходів, суттєва складова — обмін досвідом слухачів.

В.Сучасні тенденціїце навчальні заняття у мультимедійній формі. Який відсоток таких занять у Вас та які інноваційні технології у процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Міндоходів запровад-жуватимете найближчим часом?

В. Ю. — За винятком поодиноких випадків, усі навчальні заняття проводяться у мультимедійній формі. На сучасному етапі робочої діяльності фахівців Міністерства виконання ними службових обов’язків здійснюється з персональних автоматизованих робочих місць. У задумах Центру — організувати процес підвищення кваліфікації, психологічно й технологічно максимально наближений до умов робочої діяльності. Для створення таких умов у навчальній діяльності Центру планується створити й відповідно обладнати аудиторії інтерактивного навчання. Концепцію функціонування такої аудиторії інтерактивного навчання Центр уже почав розробляти.

В.Як організовано технічне забезпечення для роботи Центру на належному рівні?

В. Ю. — На жаль, це наш постійний головний біль. Комп’ютерна техніка переважно застаріла, не оновлювалася з часу створення Центру. Допомогу в оновленні комп’ютерної техніки нам обіцяють, але це питання поки не вирішено.

В.Чи вистачає висококваліфікованих фахівців, які готові донести до слухачів сучасні тренди розвитку податкової та митної систем?

В. Ю. — У складі професорсько-викладацького складу Центру — сім кандидатів наук. Усі вони мають відповідні наукові звання.

Викладачі, залучені до навчального процесу від Міндоходів, такої підготовки не мають. Відповідно, і левова частка нарікань за результатами післякурсового анкетування слухачів щодо якості навчання звучить на їхню адресу. Такий стан речей є зрозумілим, адже фахівець-практик далеко не завжди може бути талановитим викладачем.

Трохи виправити становище, що склалося, може організація й проведення з такими фахівцями тематичних навчань у «Школі педагогічної майстерності» нашого Центру. Одна, а краще дві групи навчання на рік фахівців від Міністерства за спеціалізованим планом підвищення кваліфікації дасть змогу не лише підняти на належний рівень запрошених викладачів, а й створити своєрідний педагогічний резерв, що піде на користь якості процесу підвищення кваліфікації.

Співпрацюємо також із кафед-рою європейської інтеграції Академії державного управління при Президентові України. Цей заклад визнано головним у системі підвищення кваліфікації держслужбовців та органів місцевого самоврядування.


Розмову вів
Сергій СОБУЦЬКИЙ

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42