ПДФО

Оподаткування поворотної фінансової допомоги

Працівнику надано поворотну фінансову допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Чи підлягає вона оподаткуванню ПДФО?


Згідно зі ст. 1046 Цивільного кодексу України (далі — Цивільний кодекс) за договором позики одна сторона (позикодавець) передає другій стороні (позичальникові) у власність гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути таку саму суму грошей або таку саму кількість речей того самого роду та якості.

Відповідно до ст. 1049 Цивільного кодексу позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, встановлені договором.

Підпунктом 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що поворотна фінансова допомога — це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується цим платником (пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу).

Отже, протягом дії договору сума поворотної фінансової допомоги, за яким вона підлягає обов’язковому поверненню у визначений договором строк, не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб у платника податку (працівника). Однак у разі порушення строків повернення такої допомоги вся її сума включається до оподатковуваного доходу працівника й оподатковується на загальних підставах за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 15 (17)%.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42