Єдиний податок

Передача основних засобів засновнику замість грошового внеску

Платник єдиного податку — юридична особа передає основні засоби засновнику, який прийняв рішення вийти зі складу учасників товариства. Водночас внески до статутного капіталу здійснювались у грошовій формі, а вартість основних засобів є меншою за розмір статутного внеску засновника. Чи виникає в такому випадку у платника єдиного податку об’єкт оподаткування?


Відповідно до пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу продаж (реалізація) товарів — будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

При продажу основних засобів юридичними особами — платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу (п. 292.2 ст. 292 зазначеного Кодексу).

Таким чином, передача основних засобів замість грошового внеску засновнику платником єдиного податку при його виході зі складу учасників товариства прирівнюється до продажу основних засобів.

Якщо вартість основних засобів є нижчою від вартості внеску до статутного капіталу, то частину внеску засновника, яка залишається неповернутою, у разі його виходу із засновницького складу платник єдиного податку повинен включити до складу доходу. Об’єкт оподаткування у платника єдиного податку не виникає, якщо вартість основних засобів дорівнює або перевищує вартість внеску в грошовій формі до статутного капіталу юридичної особи.

«Гарячі лінії»

Дата: 12 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42