Інші податки

Подання звітності з особливого податку протягом 2013 року

У «Віснику» № 44/2013 на с. 42 — 45 надруковано статтю «Звітність з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами», підготовлену фахівцями Міндоходів України. Як продовження цієї теми пропонуємо вашій увазі відповіді на актуальні запитання передплатників журналу щодо звітності з особливого податку.


Запитання 1. З якого звітного (податкового) періоду платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами використовується декларація, форму якої затверджено наказом № 288?

Запитання 2. Як платник особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами може задекларувати податкові зобов’язання, якщо ним не подано декларації за І та ІІІ квартали 2013 р. за запропонованою Міндоходів України формою?

Згідно з п. 46.5 ст. 46 Податкового кодексу форма податкової декларації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності (п. 46.6 ст. 46 зазначеного Кодексу).

Цим пунктом також передбачено, що застосування нових форм декларації (розрахунків) можливе після набрання останніми чинності, а саме після їх оприлюднення, та лише з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення.

Згідно з п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, незалежно від того, провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді чи ні.

Відповідно до п. 219.4 ст. 219 Податкового кодексу базовим податковим періодом для складання та подання звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є календарний квартал. Звітність подається за правилами, визначеними ст. 46 цього Кодексу.

У зв’язку з відсутністю форм звітності контролюючим органом розроблено проект наказу «Про затвердження Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, Порядку заповнення та подання Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами» та запропоновано платникам до затвердження відповідного наказу використовувати форму декларації, наведену у цьому проекті.

Форми звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами і порядок їх заповнення затверджено наказом № 288 (набрав чинності з 20.08.2013 р.).

Враховуючи вищезазначене, обов’язкове застосування форми декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, затвердженої цим наказом, запроваджується з ІV кварталу 2013 р. При цьому платники податку можуть використовувати нову форму декларації і при поданні звітності з особливого податку за ІІІ квартал 2013 р.

Якщо платником особливого податку не подано декларації за І та ІІІ квартали 2013 р. за запропонованою контролюючим органом формою, то такий платник може у декларації з особливого податку за IV квартал 2013 р. відобразити підсумкові показники за І — ІІІ квартали 2013 р. та надати разом з такою декларацією письмове пояснення у довільній формі із зазначенням податкових зобов’язань щодо кожного окремого звітного кварталу.