Податок на майно

Сплата податку на нерухоме майно юридичними особами

Порядок обчислення суми податку на нерухоме майно визначено п. 265.7 ст. 265 Податкового кодексу, пп. 265.7.5 якого передбачено, що платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього самого року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою наказом № 1408, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Розглянемо деякі питання щодо подання, заповнення податкової декларації з податку на нерухоме майно та сплати податку.

Протягом місяця придбано і продано нерухомість. Чи слід подавати декларацію?

ТОВ «А» у межах одного місяця 2013 р. було придбано і продано квартиру. Чи слід такому платнику податків подавати податкову декларацію з податку на нерухоме майно?


Підпунктом 265.2.1 п. 265.2 ст. 265 Податкового кодексу визначено, що об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно є об’єкт житлової нерухомості, у тому числі його частка.

Згідно з пп. «г» пп. 14.1.129 п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу квартира належить до одного з типів об’єкта житлової нерухомості.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності (пп. 265.8.1 п. 265.8 ст. 265 Податкового кодексу).

Отже, якщо платник податківюридична особа придбав та продав об’єкт житлової нерухомості в межах одного місяця, він звільняється від обов’язку обчислення та подання податкової декларації з податку на нерухоме майно.

Виправлення показників звітної декларації

1 лютого звітного року ТОВ «К» подано податкову декларацію з податку на нерухоме майно, а 12 числа цього самого місяця зазначений платник податків отримав право власності на новостворений об’єкт житлової нерухомості. У який термін та яку податкову декларацію (звітну, нову звітну, уточнюючу) з податку на нерухоме майно слід подати такому платнику податків?


Відповідно до абзацу другого пп. 265.7.5 п. 265.7 ст. 265 Податкового кодексу щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

Пунктом 1 форми податкової декларації з податку на нерухоме майно передбачено зазначення типу декларації: «Звітна», «Нова звітна» або «Уточнююча».

Положеннями п. 4.10 Методичних рекомендацій № 516 передбачено, що у разі виправлення показників звітної декларації до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий звітний період платником податків подається нова звітна декларація.

Отже, якщо перехід права власності на об’єкт оподаткування відбувся до 20 лютого, а звітну декларацію вже подано, то до закінчення граничного терміну її подання платником податківюридичною особою декларація подається за типом «Нова звітна», а після його закінченняпротягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єктза типом «Уточнююча».

Строки та місце сплати податку на нерухоме майно

ПАТ «Д» перебуває на обліку в одному місці, а об’єкт житлової нерухомості, власником якого він є, має інше місцезнаходження. До якого контролюючого органу та в який строк власник сплачує податок на нерухоме майно?


Відповідно до пп. 265.9.1 п. 265.9 ст. 265 Податкового кодексу податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно сплачується юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації (пп. «б» пп. 265.10.1 п. 265.10 ст. 265 Податкового кодекcу).

Таким чином, платник податківюридична особа сплачує податок на нерухоме майно за місцем розташування таких об’єктів оподаткування авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Відображення в податковій декларації відомостей про припинення прав власності на нерухомість

ТОВ «С» відчужено у звітному році об’єкт житлової нерухомості. Чи необхідно зазначеному платнику податків відображати в додатку «Відомості про наявні об’єкти житлової нерухомості» уточнюючої декларації з податку на нерухоме майно об’єкт житлової нерухомості, на який припинено право власності?


Згідно з приміткою 1 додатка «Відомості про наявні об’єкти житлової нерухомості» до податкової декларації з податку на нерухоме майно додаток є невід’ємною частиною звітної, нової звітної, уточнюючої декларації.

У колонці 3 цього додатка зазначаються документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності на об’єкти житлової нерухомості (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу тощо).

Отже, в додатку «Відомості про наявні об’єкти житлової нерухомості» уточнюючої декларації з податку на нерухоме майно обов’язково зазначаються об’єкти нерухомості, на які припинено права власності.

Визначення бази оподаткування

У ТОВ «Н» на праві власності є житловий будинок та декілька квартир. Що є базою оподаткування та як вона обчислюється для таких об’єктів житлової нерухомості?


Базою оподаткування податком на нерухоме майно є житлова площа об’єкта житлової нерухомості, у тому числі його часток (пп. 265.3.1 п. 265.3 ст. 265 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 265.3.3 цього пункту база оподаткування об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Таким чином, базою оподаткування для об’єктів житлової нерухомості є житлова площа таких об’єктів, у тому числі їх часток, а її обчислення здійснюється платником податківюридичною особою окремо щодо кожного об’єкта, у тому числі його частки.