Інші податки

Отримання послуг ЕЦП та подання звітності в електронному вигляді

Відповідно до п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:

 • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Обов’язковість подання податкової звітності до контролюючих органів виключно в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб запроваджено тільки для платників податків, які належать до великих та середніх підприємств (п. 49.4 вищезазначеної  статті Кодексу). Інші платники мають право надсилати звітність в електронній формі за власним бажанням.

Створення податкового документа в електронному вигляді здійснюється відповідно до затвердженого формату (стандарту) за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення з обов’язковим накладанням електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП) посадових осіб платника податків.

Послуги ЕЦП для електронної звітності можна отримати в акредитованих центрах сертифікації ключів, з якими Міндоходів України укладено договір для подання податкової звітності платниками податків із застосуванням електронного цифрового підпису (http://minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/informatsiyno-analitichne-za/perelik-akreditovanih-tsent/).

Так, Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів (далі — АЦСК ІДД Міндоходів) надає послуги ЕЦП органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, іншим суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам на безоплатній основі.

Необхідними умовами для платника податків, який виявив бажання подавати податкову звітність в електронному вигляді, є наявність:

 • комп’ютера з операційною системою Windows (версії від Windows XP SP 3 до Windows 8) з доступом до мережі Інтернет;
 • чинних посилених сертифікатів ключів ЕЦП посадових осіб, які підписують звітність, та електронної печатки (для фізичних осіб — підприємців — печатка за наявності);
 • спеціалізованого програмного забезпечення для формування, підписання та подання податкової звітності до органів доходів і зборів («Податкова звітність», «ДПС Захист Звітності», онлайн-сервіси iFin Zvit, «Соната» тощо).

Отримання послуг ЕЦП

Насамперед слід ознайомитися з Регламентом АЦСК ІДД Міндоходів та умовами Договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису». Для цього необхідно перейти на офіційний інформаційний ресурс АЦСК ІДД Міндоходів http://acskidd.gov.ua (далі — веб-сайт) до розділу «Реєстрація користувачів», де також розміщено перелік реєстраційних документів (зразки їх заповнення) для кожної категорії платників податків та іншу корисну інформацію.

Документи для отримання послуг ЕЦП юридичною особою:

 • заповнена та підписана реєстраційна картка (для юридичної особи), за необхідності — з додатком до розділу другого цієї картки, у двох примірниках;
 • оригінал статуту юридичної особи (положення про установу, філію) або його нотаріально засвідчена копія (надається виключно для ознайомлення);
 • документи, що підтверджують повноваження керівника заявника (копія наказу про призначення тощо);
 • документи, що підтверджують належність підписувача до -юридичної особи — заявника та його повноваження, засвідчені печаткою та особистим підписом керівника юридичної особи;
 • копії паспортів заявника та підписувачів (копії сторінок 1 — 4), засвідчені власноручними підписами (у разі якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилася від ідентифікаційного номера, подається копія сторінки паспорта з відміткою про таку відмову);
 • копія облікової картки платника податків* (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ДРФО керівника та головного бухгалтера), у разі якщо формуються сертифікати для керівника та бухгалтера.

Слід звернути увагу на те, що копії та витяги, крім нотаріально завірених, засвідчуються підписом керівника юридичної особи та його печаткою, а також підписом уповноваженої особи АЦСК ІДД Міндоходів, якій пред’являються копії разом з оригіналами.

Документи для отримання послуг ЕЦП фізичної особоюпідприємцем:

 • заповнена та підписана реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної особи — підприємця) у двох примірниках;
 • копія паспорта підписувача (копії сторінок 1 — 4), засвідчена власноручним підписом (у разі якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилася від ідентифікаційного номера, подається копія сторінки паспорта з відміткою про таку відмову);
 • копія облікової картки платника податків — підписувача (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ДРФО)*.

Документи для отримання послуг ЕЦП найманими працівниками фізичної особипідприємця:

 • заповнена та підписана реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної особи — підприємця), з додатком до розділу другого цієї картки, у двох примірниках**;
 • копія паспорта заявника та підписувача (копії сторінок 1 — 4), засвідчена власноручним підписом (у разі якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилася від ідентифікаційного номера, подається копія сторінки паспорта з відміткою про таку відмову);
 • копія облікової картки платника податків — заявника та підписувача (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ДРФО)*;
 • копія (засвідчена фізичною особою — підприємцем) та оригінал трудового договору з відміткою про реєстрацію у центрі зайнятості (надається виключно для ознайомлення).

Копії та витяги, крім нотаріально завірених, засвідчуються підписом фізичної особи — підприємця та його печаткою (за наявності), а також підписом уповноваженої особи АЦСК ІДД Міндоходів, якій пред’являються копії разом з оригіналами.

Документи для отримання послуг ЕЦП фізичною особою:

 • заповнена та підписана реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної особи — підприємця) у двох примірниках;
 • копія паспорта заявника (копії сторінок 1 — 4), засвідчена власноручним підписом (у разі якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилася від ідентифікаційного номеру, подається копія сторінки паспорта з відміткою про таку відмову);
 • копія облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ДРФО)*.

Слід звернути увагу на те, що використання факсимільного підпису при засвідченні документів не допускається.

Документи, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення або написи олівцем, а також пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати, до розгляду не приймаються. Тому для уникнення помилок перед заповненням документів варто ознайомитися з пам’ятками заповнення реєстраційних карток, розміщеними на веб-сайті АЦСК ІДД Міндоходів.

Із заповненою рєстраційною карткою, реєстраційними документами для отримання послуг ЕЦП та документом, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства (паспорт громадянина України тощо), платнику податків необхідно звернутися до будь-якого представництва АЦСК ІДД Міндоходів за адресою, вказаною на офіційному інформаційному ресурсі в розділі «Контакти».

Варто зазначити, що в межах послуг ЕЦП надання носіїв ключової інформації не передбачено. Генерація особистих ключів підписувачів виконується на носії клієнтів (змінні флеш-носії, оптичні носії CD/DVD для запису, захищені носії ключової інформації тощо). При цьому кожен особистий ключ підписувача повинен бути записаний на окремий носій інформації. Наприклад, представнику юридичної особи необхідно мати при собі три електронні носії інформації (для ключів директора, бухгалтера та електронної печатки).

У разі неможливості особистої присутності заявника в АЦСК ІДД Міндоходів він може бути представлений довіреною особою. У цьому випадку заявник надає довіреність, засвідчену підписом керівника підприємства з прикладенням його печатки (для фізичних осіб — підприємців у разі відсутності печатки та фізичних осіб подається нотаріально засвідчена довіреність), на здійснення процедури реєстрації заявника у реєстрі підписувачів та генерації ключів підписувача в АЦСК ІДД Міндоходів.

Слід зазначити, що працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної форми власності відповідно до вимог Порядку № 1452 особисто генерують ключі ЕЦП безпосередньо в установі або в акредитованому центрі сертифікації ключів. Генерація ключів таких працівників за довіреністю не дозволяється.

Згідно з положеннями Регламенту АЦСК ІДД Міндоходів посилені сертифікати відкритих ключів надаються виключно в електронному вигляді шляхом їх розміщення на веб-сайті. Строк чинності посилених сертифікатів ключів не перевищує двох років з моменту їх формування.

Відповідно до Закону про електронний цифровий підпис підписувач зобов’язаний зберігати особистий ключ і пароль до нього у таємниці, не передавати його іншим особам (навіть за довіреністю). У разі втрати/пошкодження особистого ключа або підозри, що пароль захисту особистого ключа став відомий іншим особам, необхідно терміново звернутися до представництва АЦСК ІДД Міндоходів, в якому отримувалися послуги ЕЦП, для подальшого блокування чи скасування посиленого сертифіката ключа.

Порядок блокування, поновлення та скасування посилених сертифікатів ключів можна переглянути на веб-сайті у розділі «Блокування, поновлення, скасування сертифікатів» або в розділі шостому Регламенту АЦСК ІДД Міндоходів.

Укладання Договору «Про визнання електронних документів»

Загальні принципи організації інформаційного обміну під час подання платниками податків податкової звітності до контролюючих органів в електронній формі з використанням ЕЦП визначено Інструкцією з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженою наказом № 233.

Перед поданням податкової звітності в електронній формі платнику податків необхідно укласти Договір «Про визнання електронних документів» з органами доходів і зборів. Такий договір укладається в електронному вигляді за допомогою обраного платником податків програмного забезпечення (онлайн-сервісу) для підписання та подання електронної звітності.

Договір підписується платником податків з використанням власних ключів та посилених сертифікатів ключів, сформованих АЦСК ІДД Міндоходів. Реквізити, необхідні для заповнення відповідних полів Договору «Про визнання електронних документів», можна отримати в органі доходів і зборів за місцем обліку.

Якщо платник податків перебуває на обліку як платник окремого податку в декількох контролюючих органах, то для подання податкової звітності в електронному вигляді до контролюючих органів такий платник податків має укласти Договір «Про визнання електронних документів» та провести обмін посиленими сертифікатами ключів з кожним окремим контролюючим органом.

Договір є дійсним до закінчення строку дії посилених сертифікатів ключів. Якщо платник податків подає до контролюючого органу нові посилені сертифікати ключів, цей договір вважається пролонгованим до закінчення строку дії нових посилених сертифікатів ключів.

Договір «Про визнання електронних документів» розглядається органом доходів і зборів протягом п’яти днів, причому звітність можна подавати тільки після укладення зазначеного договору.

Формування та подання податкової звітності

Після того як Договір «Про визнання електронних документів» укладено, необхідно сформувати податкову звітність за допомогою програмного забезпечення «Податкова звітність» (знаходиться на офіційному інформаційному ресурсі Міндоходів України http://minrd.gov.ua у розділі «Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Програмне забезпечення») або іншого призначеного для цього програмного забезпечення.

Підписати та надіслати сформований звіт на єдину адресу Інформаційного порталу Міндоходів України zvit@sta.gov.ua можна за допомогою будь-якого програмного забезпечення або онлайн-сервісів, зазначених на веб-сайті.

Перелік програмного забезпечення (онлайн-сервісів), які можна використовувати при формуванні та підписанні звітності з використанням посилених сертифікатів ключів, сформованих АЦСК ІДД Міндоходів, наведено у розділі «Програмне забезпечення» веб-сайту.

Підтвердженням отримання Міндоходів України податкової звітності платника податків в електронному вигляді є перша квитанція, яку надсилають такому платнику після розшифрування і перевірки посиленого сертифіката ключа. Якщо платник податків не одержав на свою електронну адресу першу квитанцію, то звітний документ вважають неотриманим.

Підтвердженням прийому поданої звітності є друга квитанція. Її надсилають у текстовому форматі із зазначенням реквізитів прийнятого податкового документа в електронній формі, дати його прийому, реєстраційного номера, податкового періоду та даних відправника квитанції. На другу квитанцію накладають ЕЦП Міндоходів України. Її шифрують і надсилають платнику податків (другий примірник зберігають у Міндоходів України). При цьому датою і часом подання податкового документа в електронному вигляді вважаються дата і час, зафіксовані у першій квитанції.

Повторне надсилання податкової звітності у разі виправлення показників

Платник має право повторно надіслати податкові декларації, розрахунки у разі виправлення помилок до закінчення граничного строку подання декларації, зазначивши при цьому тип документа «Звітний новий». Якщо платник податків надіслав кілька примірників одного податкового документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), то оригіналом вважається електронний документ, отриманий останнім, за умови, що його було прийнято до бази даних Міндоходів України та платнику податків надійшла про це друга квитанція.

Подання звітності з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в електронному вигляді

З набранням чинності Законом № 404 та з метою підготовки платників податків до подання звітності з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в електронному вигляді Міндоходів України розроблено електронні формати відповідно до наказу № 454.

Інформацію про безкоштовне програмне забезпечення (онлайн-сервіси), яке можна використовувати при формуванні та підписанні звітності з єдиного соціального внеску з використанням безкоштовних посилених сертифікатів ключів, сформованих АЦСК ІДД Міндоходів, можна отримати за посиланням http://minrd.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/povidomlennya-platnikam-pod/112820.html.

Електронний кабінет платника податків

Електронний кабінетце персональне автоматизоване робоче місце платника, працювати в якому він може з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет, після авторизації без використання спеціально встановленого клієнтського застосування. Електронний кабінет є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, перевагою якого є подання податкової звітності в режимі реального часу. За допомогою цього сервісу платник податків має змогу:

 • підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді;
 • переглядати дані про стан розрахунків з бюджетом (картки особових рахунків).

Платник одразу бачитиме, як показники звітності вплинули на стан його розрахунків з бюджетом. Податкова звітність подаватиметься пакетом, тобто декларація з усіма додатками. На кожен прийнятий пакет документів видаватиметься одна квитанція про прийняття декларації. Надалі можливості електронного кабінету розширюватимуться. Так, наприклад, платники зможуть переглядати документи, видані органами доходів і зборів, формувати та заповнювати платіжні документи щодо сплати податків, розраховувати пеню, подавати заяви на реєстрацію платником окремих податків, отримувати консультаційні послуги тощо.

_____________

*У разі якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилася від ідентифікаційного коду, копія облікової картки платника податків не подається.
**Якщо фізична особа
підприємець не потребує формування на себе посиленого сертифіката, розділ другий не заповнюється, крім полів, де засвідчується реєстраційна картка.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42