Податок на прибуток

Податок на прибуток

Декларування та сплата податку на прибуток у 2013 році

Змінами, внесеними Законом № 5083 до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу, порядок декларування та сплати податку на прибуток з 01.01.2013 р. докорінно змінився.

Так, починаючи з 01.01.2013 р. платники податку на прибуток, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за 2012 р. становлять 10 і більше млн. грн., стали платниками щомісячних авансових внесків з податку на прибуток. Звітним базовим періодом для таких платників став рік або квартал, якщо виникають обставини, визначені в абзацах 8 та 9 п. 57.1 ст. 57 зазначеного Кодексу.

Новостворені підприємства, виробники сільськогосподарської продукції, неприбуткові установи (організації) й ті, в яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн., не сплачують щомісячних авансових внесків, а податкові зобов’язання визначають на підставі річної податкової декларації.

В Узагальнюючих податкових консультаціях, затверджених наказами № 1171 та № 698, надано відповіді на найактуальніші запитання, які виникли у платників податку щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати щомісячних авансових внесків.

Авансові внески при виплаті дивідендів

Питання щодо врахування авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів урегульовано змінами, внесеними до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу Законом № 403 (набрав чинності 04.08.2013 р.). Зокрема, встановлено, що на суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно зменшується сума щомісячних авансових внесків з цього податку на прибуток. При цьому якщо сума авансових внесків, сплачена при виплаті дивідендів, перевищує суму щомісячних авансових внесків з податку на прибуток, то сума перевищення зараховується у зменшення щомісячних авансових внесків у наступних звітних місяцях до пов-ного її погашення. Зазначені зарахування можна здійснити вже за підсумками 2013 р.

Застосування знижених ставок податку на прибуток

Індустрія програмної продукції

Законом № 5091 з 01.01.2013 р. з метою розвитку вітчизняної індустрії програмної продукції для суб’єктів господарювання цієї сфери запроваджено застосування пільги з оподаткування прибутку у вигляді зниженої ставки податку на прибуток.

Право на застосування ставки податку 5% отримали ті суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним пп. 1.4 п. 15 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу, та отримали свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта індустрії програмної продукції, який застосовує особливості оподаткування.

Зазначена категорія платників податку повинна вести окремий облік доходів і витрат, пов’язаних з отриманням прибутку від здійснення видів економічної діяльності, визначених у пп. 1.5 п. 15 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу. Така пільга діятиме до 01.01.2023 р.

Інвестиційні проекти

На особливу увагу заслуговують нововведення 2013 р., внесені Законом № 5205, які передбачають можливість починаючи з 01.01.2013 р. застосування пільгового оподаткування низки пріоритетних галузей вітчизняної економіки. Зокрема, прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів протягом п’яти років (2013 — 2017 рр.), оподатковується за ставкою 0%, у подальшому з 01.01.2018 р. по 31.12.2022 р. — 8%; з 01.01.2023 р. — 16%.

Критерії, за умови дотримання яких суб’єкти господарювання отримують державну підтримку інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та право на застосування пільгового оподаткування, встановлено ст. 4 зазначеного Закону.

Особливості декларування податкових зобов’язань окремими платниками

З метою реалізації прав платників на застосування передбачених законодавством податкових пільг Законом № 422 (набрав чинності 04.07.2013 р.) внесено доповнення до п. 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, згідно з якими суб’єкти господарювання, що реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, та суб’єкти індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені п. 15 підрозділу 10 цього розділу, авансові внески у 2013 р. не сплачують, а податкові зобов’язання визначають на підставі податкової декларації за підсумками І кварталу, першого півріччя, трьох кварталів та за 2013 р., яка подається до контролюючого органу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Оскільки зазначена норма діє починаючи з ІІІ кварталу цього року, то і податкові зобов’язання з податку на прибуток такі суб’єкти господарювання визначають на підставі поданої за відповідний період податкової декларації. Сплачені раніше щомісячні авансові внески враховуються ними у складі 9-місячної та річної (2013 р.) декларації з податку на прибуток, які необхідно подати до територіального органу Міндоходів України протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

Цінні папери

З 03.01.2013 р. згідно зі змінами, внесеними Законом № 5519 до п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу, діють нові правила оподаткування операцій з цінними паперами.

Зокрема, встановлено, що облік загального фінансового результату з операцій торгівлі цінними паперами ведеться платником податків окремо від інших доходів і витрат. При цьому платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами, які перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями з цінними паперами, які не перебувають в обігу на фондовій біржі. Фінансовий результат від продажу (відчуження, погашення) цінних паперів визначається окремо за кожною операцією як різниця між доходами, одержаними (нарахованими) від такого відчуження, і ціною купівлі цих цінних паперів.

Дохід платника податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів визнається на дату переходу покупцеві права власності на такі цінні папери, витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.

Об’єкт оподаткування податком на прибуток від операцій з цінними паперами та деривативами, визначений відповідно до пунктів 153.8 та 153.9 ст. 153 Податкового кодексу, оподатковується за ставкою 10%.

Міндоходів України наразі розроблено проект наказу, яким передбачено приведення у відповідність форм податкових декларацій з податку на прибуток із положеннями Закону № 5519, зокрема, шляхом викладення додатку ЦП (Цінні папери) в новій редакції.

Оподаткування страховиків

Відповідно до змін, внесених Законом № 5412 до ст. 156 Податкового кодексу, з 01.01.2013 р. об’єктом оподаткування страховика є отримані ним доходи, визначені в пп. 156.1.1 п. 156.1 цієї статті, а не прибуток.

Для визначення об’єкта оподаткування страховики ведуть окремий облік доходів та витрат, пов’язаних із провадженням страхової діяльності та іншої діяльності, не пов’язаної із страховою.

Датою збільшення доходів від страхової діяльності є дата виникнення відповідальності страховика перед страхувальником за укладеним договором, незалежно від порядку сплати страхового внеску, визначеного у відповідному договорі (крім довгострокових договорів страхування життя та інших договорів страхування, укладених на строк більше одного року, договорів страхування, укладених відповідно до Закону № 1057).

Ставки податку на прибуток відповідно до ст. 151 Податкового кодексу від здійснення страхової діяльності юридичних осіб — резидентів встановлено у таких розмірах:

  • 3% — за умови отримання доходу внаслідок виконання договорів з інших видів страхової діяльності, визначених п. 156.1 ст. 156 зазначеного Кодексу
  • 0% — за умови отримання доходу внаслідок виконання договорів з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення.

Неприбуткові установи та організації

Змінами, внесеними Законом № 422 до п. 157.11 ст. 157 Податкового кодексу, встановлено, що неприбуткові установи та організації, перелік яких визначено п. 157.1 цього Кодексу, за підсумками 2013 р. у звіті за І квартал 2014 р. не повинні будуть визначати суму невикористаного доходу, отриманого за минулий рік (2013), та сплачувати податок на прибуток із суми, яка перевищує 25% від загального доходу за минулий рік.

Перенесено строк відображення податкових різниць у складі фінансової звітності

Пунктом 46.2 ст. 46 Податкового кодексу передбачено, що  платники податку на прибуток зобов’язані подавати разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність з урахуванням податкових різниць у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. Форму розрахунку податкових різниць затверджено наказом № 627. У зв’язку зі змінами, внесеними Законом № 422 до п. 1 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, податкові різниці у складі фінансової звітності відображатимуться платниками податку починаючи із звітних періодів 2014 р.