Інші податки

Трансфертне ціно­утворення

З 01.09.2013 р. набрав чинності Закон № 408. Цим Законом до Податкового кодексу імплементовано міжнародний досвід практичного застосування «принципу витягнутої руки», який є основним стандартом контролю за трансфертним ціноутворенням (далі — ТЦ). Відповідно до цього принципу податковий контроль за ТЦ передбачає коригування податкових зобов’язань платника податків за результатом проведення ним контрольованих операцій до рівня податкових зобов’язань під час здійснення зіставних операцій, сторони яких не є пов’язаними особами.

Закон № 408 запроваджує такі нові для вітчизняного податкового законодавства поняття, як ТЦ, контрольовані операції, пропорційне коригування, процедура узгодження цін, а також вносить зміни до понять звичайної ціни та пов’язаних осіб для цілей ТЦ тощо.

ТЦ — це система визначення звичайної ціни товарів (робіт, послуг) в операціях, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 Податкового кодексу.

Операції визнаються контрольованими за умови одночасного дотримання вартісного критерію та критеріїв пов’язаності сторін операції (-ій) (прирівняності до пов’язаності):

  • загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом має дорівнювати або перевищувати 50 млн. грн. (без ПДВ) за відповідний звітний період (рік);
  • операції мають бути здійснені платником податків з пов’язаними особами — нерезидентами, пов’язаними особами — резидентами, які є збитковими, застосовують спецрежими оподаткування, сплачують податок на прибуток підприємств та/або ПДВ за ставкою, відмінною від базової (основної), не були платниками податку на прибуток підприємств та/або ПДВ на початок податкового (звітного) року, нерезидентами, зареєстрованими у низькоподаткових державах (територіях) («податкових гаванях»), перелік яких затверджується урядом.

Платники податків, які здійснювали протягом звітного періоду контрольовані операції, зобов’язані до 1 травня року, наступного за звітним, подати до органів Міндоходів України Звіт про контрольовані операції. За неподання такого Звіту передбачено штраф у розмірі 5% загальної суми здійснених контрольованих операцій.

Запроваджується новий вид перевірки — документальна невиїзна перевірка платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків і зборів під час здійснення контрольованих операцій.

Тривалість перевірки контрольованих операцій не повинна перевищувати шести місяців (основний строк) з можливістю продовження перевірки до шести місяців (додатковий строк).

Крім того, Законом № 408 для великих платників податків запроваджено можливість попередньо узгоджувати ціну у контрольованих операціях.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42