ПДВ

Податок на додану вартість

Нові форми декларації з ПДВ та Реєстру виданих та отриманих податкових накладних

Наказом № 1342 (набрав чинності з 05.02.2013 р.) введено в дію нову форму декларації з ПДВ, яку платники мали подавати починаючи з 01.04.2013 р. Змінами зменшено кількість податкової звітності з ПДВ шляхом переходу від чотирьох форм податкових декларацій з ПДВ до однієї. При цьому всі платники подають податкову декларацію з ПДВ з відміткою «загальна».

З 01.03.2013 р. набрав чинності наказ № 1340, яким затверджено нову форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних і порядок його ведення.

Бюджетне відшкодування шляхом видачі фінансових казначейських векселів

Змінами, внесеними Законом № 407 до Податкового кодексу, встановлено, що видача фінансового казначейського векселя прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на рахунок платника. Порядок видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ним затверджено постановою № 683.

Трансфертне ціноутворення

З 01.09.2013 р. набрали чинності зміни, внесені до Податкового кодексу Законом № 408 щодо трансфертного ціноутворення. Встановлено, що із зазначеної дати база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг, в тому числі ввезених на митну територію України, визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій — не нижче звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку).

При цьому податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій — не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 Податкового кодексу).

Змінено розміри сплати переробними підприємствами позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту

З 01.01.2013 р. сплата переробними підприємствами позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначена у податковій декларації з ПДВ щодо діяльності з постачання продукції, встановлена в таких розмірах: до спеціального фонду Державного бюджету України — 40%, на спеціальний рахунок, відкритий в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, — 60% (пп. 6 п. 1 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу).

Оподаткування операцій з ввезення спеціалізованих транспортних засобів

Законом № 657 з 01.12.2013 р. до 01.01.2015 р. відновлено дію норми п. 25 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, згідно з якою звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання, у тому числі операції з ввезення на митну територію України спеціалізованих транспортних засобів, таких як автомобілі швидкої медичної допомоги товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, призначені для використання закладами охорони здоров’я, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або за замовленням відповідних розпорядників бюджетних коштів.

Пільги для суб’єктів індустрії програмної продукції

Змінами, внесеними Законом № 5091 до Податкового кодексу, з 01.01.2013 р. звільнено від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції. Нагадаємо, що цю пільгу запроваджено на 10 років (до 01.01.2023 р.).

З метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування зазначеної норми податкового законодавства наказом № 536 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції.

Пільги зі сплати ПДВ для операцій з постачання програмної продукції поширюються на платників ПДВ, які здійснюють операції з постачання такої продукції та не залежать від реєстрації таких платників суб’єктами індустрії програмної продукції. Для застосування пільги не має значення, як саме замовник отримав програму — через Інтернет чи на матеріальних носіях, чи постачається програмна продукція від нерезидента резиденту на митну територію України та від резидента нерезиденту. Послуги з технічної підтримки програм, які включаються до складу її вартості, що надаються виробником таких програм, не оподатковуються ПДВ; від оподаткування звільнено продаж примірників (копій) програмної продукції, що має відповідну ліцензію. Не оподатковується і продаж засобів криптографічного захисту інформації («електронні ключі», сертифікати безпеки тощо).

Постачання банками заставного майна

З метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм податкового законодавства наказом № 700 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання банками заставного майна. Розглянуто питання щодо права на податковий кредит банка у разі отримання ним заставного майна у власність, при продажу такого майна без отримання на нього права власності, порядок визначення податкових зобов’язань за операціями з продажу заставного майна тощо.

Пільги в оподаткуванні інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

Змінами, внесеними Законом № 5211 до Податкового кодексу щодо ПДВ, встановлено, що суб’єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону № 5205, тимчасово, з 01.01.2013 р. до 31.12.2022 р. включно, при ввезенні у митному режимі імпорту на митну територію України устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що звільняються від оподаткування ввізним митом у порядку, визначеному пп. 10 п. 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу, за умови оформлення митної декларації можуть за власним бажанням видавати митному органу (а митний орган зобов’язаний прийняти) податковий вексель на суму податкового зобов’язання з ПДВ, визначену в такій митній декларації.

Строк погашення податкового векселя для суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону № 5205, настає на 60-й календарний день з дня його видачі митному органу.

Водночас з метою реалізації державної політики в інвестиційній сфері з 01.01.2013 р. також набрали чинності закони № 5205 та № 5210, останнім з яких звільнено від сплати ввізного мита до 01.01.2018 р. операції з ввезення суб’єктами господарювання під час реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки устаткування (обладнання) та комплектуючих до них, крім підакцизних, для потреб власного виробництва, пов’язаного з реалізацією інвестиційних проектів, якщо такі товари не були у використанні, не виробляються та не мають аналогів в Україні.

Перелік пріоритетних галузей економіки затверджено розпорядженням № 843.

Пільги з ПДВ при реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги

Змінами, внесеними Законом № 5412 до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, встановлено, що з 01.01.2013 р. тимчасово, на період реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення», звільнено від оподаткування ПДВ деякі операції.

Постановою № 516 (набрала чинності з 15.08.2013 р.) затверджено переліки товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 1 — 24 згідно з УКТ ЗЕД) /послуг, операції з постачання/надання яких на митній території України тимчасово звільняються від оподаткування податком на додану вартість, якщо такі товари оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення», та Порядок їх постачання на митній території України.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42