Інші податки

Екологічний податок

Ставки податку

З 04.01.2013 р. при обчисленні податкових зобов’язань з екологічного податку застосовуються ставки податку, встановлені Законом № 5503.

Крім цього, згідно з п. 2 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли з 01.01.2013 р. до 31.12.2013 р. включно, ставки податку становлять 75% від ставок, передбачених статтями 243 - 246 цього Кодексу (у 2012 р. становили 50%, тобто ставки збільшилися на 50%).

Розміщення відходів

Законом № 4834 внесено зміни до Податкового кодексу, зокрема, змінено значення поняття «розміщення відходів», наведене у пп. 14.1.223 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу.

З набранням чинності зазначеною нормою, а саме з 01.01.2013 р. при тимчасовому зберіганні відходів суб’єкти господарювання не сплачують екологічний податок за наявності у них договору на видалення та утилізацію відходів із суб’єктами господарювання (комунальними або спеціалізованими підприємствами тощо) та передачі відходів у встановлені цим договором терміни на утилізацію та захоронення.

Крім того, врегульовано питання щодо несплати екологічного податку за обсяги та види (класи) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання (незалежно від наявності ліцензії на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини).

Утилізація знятих з експлуатації транспортних засобів

З 01.09.2013 р. набрали чинності зміни до Податкового кодексу, внесені Законом № 422, яким розширено базу оподаткування екологічним податком та запроваджено справляння податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, а саме тих, які класифікуються за кодами товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД: 8702; 8703 (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702); 8704; 8705 та кузови до них, що класифікуються за кодами товарної підпозиції згідно з УКТ ЗЕД 8707 10 (за винятком кузовів товарної категорії згідно з УКТ ЗЕД 8707 10 10).

Платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів визначено осіб, які:

  • ввозять на митну територію України транспортні засоби та/або кузови до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) у митному режимі імпорту;
  • здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України;
  • придбавають транспортні засоби у осіб, які не є платниками цього податку згідно з пп. 240.6.1 п. 240.6 ст. 240 Податкового кодексу, а саме: у осіб, які ввезли на митну територію України транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або консульським установам іноземних держав, міжнародним організаціям, які користуються привілеями та імунітетом відповідно до загальновизнаних принципів та норм -міжнародного права, а також працівникам таких представництв, установ, організацій та членам їх сімей.

Крім того, п. 240.6 ст. 240 Податкового кодексу визначено інші категорії осіб, які не є платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.

У разі якщо особою ввезено на митну територію України в митному режимі імпорту транспортний засіб до 01.09.2013 р., а реєстрацію цього транспортного засобу здійснено в органах внутрішніх справ після 01.09.2013 р., то такий транспортний засіб не є об’єктом оподаткування екологічним податком за транспортні засоби.

Платники утилізаційного податку, що здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України, складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу, подають її протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, - за місцем перебування платника податку на податковому обліку в контролюючих органах.

Відповідно до пп. 250.13.1 п. 250.13 та пп. 250.14.1 п. 250.14 ст. 250 Податкового кодексу платники утилізаційного податку, що здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України, разом з декларацією з екологічного податку подають контролюючому органу реєстри виданих за податковий (звітний) квартал довідок про сплату та про звільнення від сплати утилізаційного податку.

На цей час розроблено нову форму Податкової декларації екологічного податку, проект якої розміщено на веб-порталі Міндоходів України.