ЄСВ

Єдиний соціальний внесок

Адміністрування єдиного внеску Міндоходів України

З 01.10.2013 р. адміністрування єдиного внеску належить до компетенції Міністерства доходів і зборів України, яким підготовлено низку наказів, що обумовлюють порядок його нарахування та сплати, формування звітності, обліку платників тощо. Також відкрито реєстр рахунків для сплати єдиного внеску і повідомлено платників про нього.

У «Віснику» № 37/2013 надруковано Закон про ЄСВ, накази Міндоходів України щодо нарахування, сплати, звітності, обліку, відповідальності, у «Віснику» № 44/2013 — тематичний випуск, присвячений темі «Єдиний соціальний внесок».

Основні акценти, на які слід звернути увагу:

 • якщо страхувальник у звітному періоді змінює місце обліку в органах Міндоходів, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за звітний період подається до органу Міндоходів України за новим місцем реєстрації;
 • якщо підприємство не провадить господарську діяльність, не має найманих працівників, відповідно не нараховує заробітну плату, то звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску до органів доходів і зборів ним не подається. Тобто звіт з прочерками подавати не потрібно;
 • подавати звітність з єдиного внеску до органів доходів і зборів можна в електронному вигляді, користуючися цифровим підписом. Отримати посилені сертифікати відкритих ключів можна безкоштовно в пунктах реєстрації акредитованого Центру сертифікації електронних ключів Міндоходів України;
 • Законом № 406 виключено п. 4 частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ, яким передбачалося застосування штрафних санкцій до платника єдиного внеску за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом. Водночас згідно зі ст. 1651 КпАП порушення порядку нарахування єдиного внеску, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з єдиного внеску або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених Законом про ЄСВ, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 510 грн.). Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з вищезазначених правопорушень, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 680 грн.);
 • фізичні особи — підприємці зобов’язані подавати звіт незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність, крім фізичних осіб — підприємців, зазначених у п. 3.3 розділу III Порядку № 454;
 • фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, сплачують єдиний внесок у сумі не менше мінімального страхового внеску за підсумками року за ті місяці, в яких вони мали дохід (прибуток). Вони не сплачують єдиний внесок за періоди, в яких не отримували дохід (прибуток), за наявності підтвердних документів;
 • фізичні особи — платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 календарних днів і більше. Водночас вони зобов’язані сплачувати єдиний внесок у сумі не менше мінімального страхового внеску за періоди, в яких вони були платниками єдиного податку, незалежно від того, отримували вони дохід у цей період чи ні;
 • якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання вважається перший після нього робочий день;
 • якщо останній день строку сплати єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку сплати вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем;
 • Законом про ЄСВ не передбачено звільнення фізичних осіб — підприємців, які одночасно є найманими працівниками на підприємстві, в установі або організації, від сплати єдиного внеску, тому такі підприємці зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальних підставах. Водночас враховуючи п. 5 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ особа, яка є найманим працівником та одночасно займається адвокатською діяльністю (самозайнята особа), є платником єдиного внеску як найманий працівник. Така особа не має обов’язку щодо сплати єдиного внеску із сум доходу (прибутку), отриманого від її незалежної професійної діяльності;
 • фізичні особипідприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, а також є пенсіонерами за віком або інвалідами (отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу) та використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного внеску за себе незалежно від використання ними праці найманих осіб. Водночас за найманих працівників єдиний внесок сплачується на загальних підставах;
 • фізичні особи — підприємці, які отримують пенсію за вислугу років відповідно до Закону № 2262, не звільняються від сплати єдиного внеску.

Справляння єдиного внеску із сум допомоги по вагітності та пологах

Законом № 231 внесено зміни до законодавства з питань сплати єдиного внеску та пенсійного забезпечення, якими встановлено, що з 01.07.2013 р. суми допомоги по вагітності та пологах є базою нарахування єдиного внеску. Час перебування у відпустціу зв’язку з вагітністю та пологами зараховується до страхового стажу для призначення пенсії.

Розміри ставок єдиного внеску, що застосовуються для справляння  його із сум допомоги по вагітності та пологах, наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Роботодавці

Ставка нарахування, %

Підприємства, установи й організації, інші юридичні особи та фізичні особи — підприємці

33,2

Підприємства суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010)

33,2,
8,41 — для працівниць-інвалідів

Підприємства, установи й організації, в яких працюють інваліди

8,41 — для працівниць-інвалідів,
33,2 — для інших працівниць

Підприємства й організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці

5,3 — для усіх працівниць

Підприємства й організації громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці

5,5 — для працівниць-інвалідів,
33,2 — для інших працівниць

 

Ставка утримання єдиного внеску із сум допомоги по вагітності та пологах становить 2%.

Строки сплати єдиного внеску фізичними особами — підприємцями наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Категорія платників

Строк сплати єдиного внеску

Звітний період

Фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності

Остаточний розрахунок за календарний рік до 10 лютого наступного року

Календарний рік, до 10 лютого року, наступного за звітним

Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (до 20 січня, 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня)

Календарний рік, до 10 лютого року, наступного за звітним

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно

До 1 травня року, наступного за звітним

Календарний рік, до 1 травня року, наступного за звітним

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42