Інші податки

Урегульовано процедури погашення податкового боргу

З 26.11.2013 р. набрали чинності накази Міндоходів України щодо погашення податкового боргу, застосування адміністративного арешту майна, роботи з безхазяйним майном, видачі довідки про відсутність податкової заборгованості. Повноваження щодо цих питань, які виконували раніше органи ДПС, покладено на органи доходів і зборів. Зазначені питання регулювалися нормативно-правовими актами Мінфіну України. Відповідно до наказу № 904 вони визнані такими, що втратили чинність.

Акцентуємо увагу на основних змінах, яких зазнали нормативно-правові акти, що визначають процедуру погашення податкового боргу.


Податкова застава

Порядком № 572 визначено, що податкова застава майна залежно від ознак рухомості (нерухомості) такого майна підлягає державній реєстрації у двох окремо існуючих державних реєстрах: Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, в якому раніше відбувалася суцільна реєстрація застави рухомого та нерухомого майна.

Податкова вимога

Порядком № 576 скасовано існуючий механізм взаємодії між податковими та митними органами, що передбачав направлення митними органами за митними платежами подання на здійснення податковими органами заходів з погашення податкового боргу.

Податковий керуючий

Порядком № 578 встановлено, що податковий керуючий призначається та звільняється від виконання покладених на нього повноважень керівником органу доходів і зборів за місцем обліку платника податків. Податковий керуючий готує рішення щодо дострокового скасування зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків замість рішення про виконання платником законних вимог податкового керуючого.

Перевірка стану збереження майна

Положенням № 573 запроваджено ведення журналу реєстрації актів перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, та затверджено відповідний додаток.

Продаж заставного майна на цільових аукціонах

Відповідно до Порядку № 571 до договору про проведення аукціону з продажу заставного майна обов’язково додається витяг не тільки з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, а й з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Прийняття заяв на участь в аукціоні закінчується за один день до початку його проведення.

Форми документів під час продажу заставного майна

Наказом № 566 затверджено форми документів, що використовуються під час продажу заставного майна на біржових торгах або через організації роздрібної торгівлі.

Адміністративний арешт майна

Порядком № 568 змінено поняття «основні фонди», щодо яких проводиться інвентаризація, на поняття «основні засоби», а також конкретизовано назви документів: звернення про застосування адміністративного арешту майна платника податків, рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків і протокол про застосування адміністративного арешту майна платника податків.

Розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу)

Згідно з Порядком № 574 встановлено, що строк, на який надається розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) щодо загальнодержавних податків і зборів, може перевищувати один та/або більше бюджетних років. Перелік надходжень до державної скарбниці у вигляді податків, зборів доповнено платежами, що підлягають відстроченню (розстроченню). При наданні розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) на термін, що виходить за межі бюджетного року, Мінфіну України лише повідомляється про прийняття такого рішення на відміну від погодження, яке передбачалося раніше. Запроваджено узагальнені назви підрозділів органу доходів і зборів, що приймають участь у наданні розстрочення (відстрочення) грошового зобов’язання (податкового боргу). Визначення «термін» замінено на «строк», а «момент» — на «дату». Зміни у кодах бюджетної класифікації відображаються в особливих умовах договору про розстрочення (відстрочення). Уточнено назви офіційного друкованого видання Міндоходів України та єдиного веб-порталу органів доходів і зборів. Установлено, що відмова за релігійними переконаннями в отриманні облікового номера платника податків підтверджується наявністю відмітки в паспорті, про що повідомляється відповідний орган.

Списання безнадійного податкового боргу

Порядком № 577 виключено положення, згідно з якими здійснювалася взаємодія між органами ДПС і державної митної служби при списанні сум безнадійного податкового боргу, що пов’язано з їх об’єднанням в органи доходів і зборів. На цій самій підставі скасовано додаток, що встановлював форму довідки про наявність безнадійного податкового боргу, яка подавалася органом державної митної служби для проведення списання органом ДПС безнадійного податкового боргу.

Безхазяйне майно

Порядком № 570 визначено механізм взаємодії між структурними підрозділами органу доходів і зборів під час виконання покладених відповідно до законодавства України завдань із виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним майном і майном, що переходить у власність держави (крім безхазяйного нерухомого майна).

Довідка про відсутність заборгованості

Згідно з Порядком № 567 з метою підтвердження відсутності у платника податків податкової заборгованості перед бюджетом платник може отримати відповідну довідку встановленої форми. Довідка або відмова надається органом доходів і зборів протягом п’яти робочих днів від дня отримання заяви платника податків і є дійсною протягом 10 календарних днів з дати її видачі. За відсутності у платника податків податкового боргу органом доходів і зборів формується електронний документ (довідка), який надсилається засобами електронного зв’язку на електронну адресу (e-mail) такого платника. Отримати довідку можна також у Центрі обслуговування платників податків. Довідка надається на безоплатній основі.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42