РРО. Готівка

Удосконалено процедури реєстрації РРО та книг обліку розрахункових операцій

Наказом № 417, який набрав чинності з 18.10.2013 р., затверджено:

  • Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги);
  • Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;
  • Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій;
  • Порядок опломбування реєстраторів розрахункових операцій.

Одночасно втратили чинність наказ № 87 та Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги) і Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затверджені наказом № 614.


Новими нормативно-правовими актами визначено послідовність дій суб’єктів господарювання та органів доходів і зборів при проведенні реєстрації/перереєстрації/скасування реєстрації РРО, книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок та журналів використання РРО.

У цілому збережено порядок реєстрації РРО та книг обліку розрахункових операцій (далі — книг ОРО), який існував до набрання чинності наказом № 417, але при цьому значно спрощено процедуру реєстрації РРО та книг ОРО шляхом запровадження таких змін.

1. Скорочено перелік документів, які подаються для реєстрації РРО.

Так, для реєстрації РРО суб’єкту господарювання слід надати:

  • заяву про реєстрацію РРО;
  • копію документа, що підтверджує факт купівлі або право власності або користування РРО;
  • копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де використовуватиметься РРО;
  • копію договору суб’єкта господарювання з центром сервісного обслуговування про технічне обслуговування та ремонт РРО.

2. Реєстрація РРО та книг ОРО на господарську одиницю здійснюється в органі доходів і зборів за основним місцем обліку. Скасовано візит суб’єкта господарювання до органу доходів і зборів за місцем використання РРО (за місцем використання книги ОРО на господарську одиницю), якщо РРО (книга ОРО) використовується не за основним місцем обліку.

Датою взяття РРО на облік в органі доходів і зборів за місцем використання є дата реєстрації РРО.

Таким чином, для реєстрації та взяття на облік РРО суб’єкту господарювання необхідно звертатися лише до органу доходів і зборів за основним місцем обліку.

При цьому якщо РРО використовується не за основним місцем обліку суб’єкта господарювання, то однією з умов для проведення реєстрації РРО є перебування суб’єкта господарювання на обліку в органі доходів і зборів за адресою господарської одиниці, де використовуватиметься РРО.

Порядок взяття на облік не за основним місцем обліку платників податків визначено розділом VII Порядку № 1588.

3. Запроваджено нові форми документів.

Наказом № 417 затверджено форми заяв про реєстрацію/перереєстрацію та скасування реєстрації РРО та книг ОРО, а також запроваджено новий документ — рішення про скасування реєстрації РРО та книг ОРО, який оформлюється у разі примусового скасування реєстрації на підставі рішення органу доходів і зборів.

4. Скасовано довідки про реєстрацію книг ОРО, журналів використання РРО та розрахункових книжок.

5. Визначено вичерпний перелік підстав для відмови у реєстрації РРО та книг ОРО.

6. Перереєстрація РРО та видача нового реєстраційного посвідчення здійснюються тільки у разі зміни даних, які зазначаються в реєстраційному посвідченні (податковий номер/серія та номер паспорта, найменування/ПІБ, сфера застосування, версія програмного забезпечення).

7. Визначено вичерпний перелік підстав для проведення скасування реєстрації РРО та книг ОРО. У разі скасування реєстрації примусово за рішенням органу доходів і зборів таке рішення оформлюється документом.

8. Усі фіскальні номери автоматично формуються в інформаційній системі Міндоходів України за єдиним журналом для всієї країни.

Фіскальні номери не змінюються при зміні місцезнаходження суб’єкта господарювання та зберігаються до дати скасування реєстрації РРО/книг ОРО/журналів використання РРО.

9. Передбачено реєстрацію РРО, книг ОРО на РРО та журналів використання РРО шляхом подання заяв в електронному вигляді.

Також передбачено можливість надання довідки про резервування фіскального номера РРО безпосередньо на електронну адресу центра сервісного обслуговування у разі, якщо такий центр включено до системи подання податкових документів в електронному вигляді.

10. Запроваджено оприлюднення на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України (www.minrd.gov.ua):

  • даних щодо фіскальних номерів РРО із зазначенням суб’єкта господарювання, дати реєстрації РРО, а також номера останньої книги ОРО, зареєстрованої на такий РРО, та дати її реєстрації;
  • даних щодо фіскальних номерів РРО, реєстрацію яких скасовано за заявою суб’єкта господарювання або з ініціативи органів доходів і зборів, із зазначенням суб’єкта господарювання, дати, причини та підстави для скасування реєстрації РРО.

Слід зазначити, що на сьогодні суб’єкти господарювання придбали велику кількість книг ОРО, журналів використання РРО та розрахункових книжок (далі — книги), форму яких встановлено попередніми нормативно-правовими актами, що визначали порядок реєстрації та ведення книг ОРО, розрахункових книжок та журналів використання РРО, а саме: Порядком реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженим наказом № 614, та Порядком реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, затвердженим наказом № 87.

У зв’язку з цим, а також враховуючи відсутність наразі у продажу книг нової форми, органи доходів і зборів приймають до реєстрації книги, форму яких затверджено вищезазначеними порядками.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42