РРО. Готівка

Готівкові розрахунки

З 01.09.2013 р. набрала чинності постанова № 210, якою запроваджено обмеження при здійсненні розрахунків готівкою між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, а також між фізичною особою та підприємством (підприємцем) за товари (роботи, послуги), вартість яких перевищує 150 000 грн.


Нацбанком України було надано роз’яснення щодо здійснення готівкових розрахунків за новими правилами. Нагадаємо окремі випадки.

Розрахунки фізичних осіб з юридичними особами, фізичними особами — підприємцями за товари (роботи, послуги), вартість яких перевищує 150 000 грн., мають здійснюватися в безготівковому порядку, зокрема шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок. При цьому переказ може бути ініційований за допомогою, наприклад, платіжної картки. Такі розрахунки також можна здійснювати шляхом внесення готівки для подальшого зарахування коштів на поточні рахунки юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців — отримувачів коштів.

Розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, понад 150 000 грн. можуть здійснюватися шляхом:

  • переказу коштів з поточного рахунку фізичної особи — покупця на поточний рахунок іншої фізичної особи — продавця;
  • внесення та/або переказу коштів на окремий поточний рахунок нотаріуса;
  • відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім’я іншої фізичної особи на інших умовах повернення коштів, встановлених договором;
  • застосування акредитивної форми розрахунків (покритого безвідкличного акредитиву);
  • внесення готівки на поточний рахунок фізичної особи — отримувача.

При цьому всі розрахунки за таким договором здійснюються в безготівковій формі незалежно від розміру кожного платежу.

Контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) здійснюють контролюючі органи згідно з пп. 191.1.4 п. 191.1 ст. 191 і пп. 20.1.10 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу.

Відповідно до ст. 16315 КпАП порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу — підприємця, посадових осіб юридичної особи від ста (1700 грн.) до двохсот (3400 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначена вище дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке  порушення, тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот (8500 грн.) до тисячі (17 000 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42