Бухоблік

Дооцінка основних засобів

Державне підприємство із залученням незалежних експертів провело переоцінку активів для цілей бухгалтерського обліку згідно з Національними стандартами оцінки. При цьому було визначено нову ліквідаційну вартість і продовжено термін експлуатації окремих об’єктів основних засобів. Чи враховується у податковому обліку сума дооцінки основних засобів з метою нарахування амортизації?


Вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, яка амортизується, — це первісна або переоцінена вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості (пп. 14.1.19 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України  (далі — Податковий кодекс)).

Слід зауважити, що відповідно до абзацу четвертого п. 6 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу до переоціненої вартості основних засобів не включається сума їх дооцінки, проведеної після 01.01.2010 р.

Для цілей податкового обліку платники податку всіх форм власності мають право на проведення переоцінки основних засобів, що амортизуються, та суми накопиченої амортизації, застосовуючи коефіцієнт індексації. Формулу, за якою визначається коефіцієнт індексації, наведено у п. 146.21 ст. 146 Податкового кодексу. У разі якщо коефіцієнт індексації року, за результатами якого проводиться індексація, не перевищує одиниці, то переоцінка вартості основних засобів за цей рік не проводиться, а якщо такий коефіцієнт більше одиниці, то вартість об’єктів, щодо яких прийнято рішення про переоцінку, збільшується. Збільшення вартості об’єктів основних засобів, що амортизуються, здійснюється станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого проводиться переоцінка, та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року. Тобто сума переоцінки основних засобів, розрахована за формулою, наведеною у п. 146.21 ст. 146 Податкового кодексу, підлягає амортизації.

Якщо платник податку приймає рішення про уцінку/дооцінку активів згідно з правилами бухгалтерського обліку, така уцінка/дооцінка з метою оподаткування не змінює балансову вартість активів та доходи або витрати такого платника податку, пов’язані з придбанням зазначених активів (п. 152.10 ст. 152 Податкового кодексу).

Таким чином, у разі якщо переоцінку основних засобів проведено відповідно до п. 146.21 ст. 146 Податкового кодексу, то сума такої переоцінки підлягає амортизації, а якщо переоцінку активів проведено для цілей бухгалтерського обліку, то сума такої переоцінки у податковому обліку не амортизується.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42