ПДВ

Особливості обчислення та сплати податку на додану вартість

Нещодавно Міндоходів України було проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «Особливості обчислення та сплати податку на додану вартість». На запитання платників відповідав Сергій ТИМОШЕНКО, заступник начальника Управління методології непрямих податків Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Міністерства доходів і зборів України. Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.


Оплата товарів/послуг коштами зі спецрахунку

Чи можна зі спецрахунку оплачувати повну вартість товарів (послуг)?


Cпеціальним режимом оподаткування ПДВ передбачено, що сума податку, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку — для інших виробничих цілей.

Перелік виробничих факторів наведено в пп. 209.15.1 п. 209.15 ст. 209 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс).

У податковій декларації з ПДВ з позначкою «0121»/«0122»/«0123» суми ПДВ, нараховані на вартість поставлених сільськогосподарських товарів (тобто податкові зобов’язання), призначено для відшкодування сум ПДВ, за рахунок яких сформовано податковий кредит. Залишок такої суми (тобто власне та сума, яка сплачується на спецрахунок) призначено для використання на інші виробничі цілі.

Тому сільгосппідприємство має право оплачувати за рахунок коштів зі спеціального рахунку товари (послуги), призначені для використання при виробництві сільгосппродукції, тобто сплачувати відразу повну вартість таких товарів (послуг), а не лише суму ПДВ.

Крім того, цільовим використанням акумульованих коштів зі спеціального рахунку вважатиметься плата за орендовану сільськогосподарську техніку (якщо за її допомогою вирощується продукція рослинництва), сплата процентів банкам за кредитами на придбання сільгосптехніки.

Також зі спеціального рахунку сільгосппідприємство — суб’єкт спеціального режиму оподаткування має право виплатити заробітну плату працівникам, безпосередньо зайнятим виробництвом продукції рослинництва чи тваринництва, а також працівникам, які працюють на сільськогосподарській техніці.

Однак необхідно зазначити, що сплату податків і зборів, а також соціального внеску, який нараховується на заробітну плату виробничих працівників, не можна здійснювати зі спеціального рахунку.

Заповнення податкової накладної

Чи може підприємство включити до складу податкового кредиту суми ПДВ, підтверджені податковими накладними, в яких окремі реквізити зазначено з формальними порушеннями, але ідентифікувати сторони та характеристики об’єкта оподаткування (постачання) можна буде за допомогою інших реквізитів?


Згідно з п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу платник ПДВ зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну. Вимоги щодо заповнення податкової накладної, форму та порядок її заповнення затверджено наказом Мінфіну України від 01.11.2011 р. № 1379 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» (далі — наказ № 1379).

Відповідно до п. 6.3 наказу  № 1379 порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю віднести суми ПДВ до податкового кредиту.

Отже, якщо податкова накладна містить недостовірні реквізити підприємства-продавця (чи покупця), зазначено неправильний індивідуальний номер платника-продавця (чи покупця), вказана в податковій накладній назва платника-продавця (чи покупця) не відповідає назві, зазначеній у статутних документах, чи відсутній хоча б один із обов’язкових реквізитів, що має бути вказаний у податковій накладній, то така податкова накладна не може вважатися оформленою належним чином і бути підставою для формування податкового кредиту покупцем.

Касовий метод при виконанні підрядних будівельних робіт

Чи може платник ПДВ відмовитися від застосування касового методу за операціями з виконання підрядних будівельних робіт протягом року?


Згідно з п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу за операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб’єкти підприємницької діяльності починаючи з 19.01.2012 р. (дата набрання чинності Законом України від 22.12.2011 р. № 4220-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності», яким внесено зміни до цього пункту) можуть застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до пп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу.

Для застосування касового методу визначення податкових зобов’язань з ПДВ платник податку подає до органу доходів і зборів заяву у довільній формі про вибір касового методу разом із податковою декларацією за звітний (податковий) період, протягом якого було зроблено такий вибір, і застосовує касовий метод до кінця поточного року.

Для застосування в наступному році касового методу платник податку разом із податковою декларацією з ПДВ за останній податковий період року повинен подати до органу доходів і зборів заяву у довільній формі про продовження дії застосування касового методу визначення податкових зобов’язань з ПДВ. Платник податку, який не подав такої заяви з початку звітного року, переходить на загальні правила оподаткування.

Враховуючи зазначене, платник ПДВ, який до органу доходів і зборів разом із податковою декларацією за звітний (податковий) період, в якому було зроб-лено вибір про застосування касового методу визначення податкових зобов’язань, подав заяву у довільній формі про такий вибір, застосовує касовий метод до кінця поточного року.

Якщо платник податку бажає перейти на загальні правила визначення податкових зобов’язань, то такий перехід здійснюється тільки з початку наступного року у разі неподання таким платником разом із податковою декларацією з ПДВ за останній податковий період року заяви у довільній формі про продовження дії застосування касового методу. У такому випадку:

  • сума податкових зобов’язань з ПДВ платника податку збільшується на суму, нараховану на вартість товарів/послуг, поставлених платником податку, але не оплачених коштами чи іншими видами компенсацій на дату переходу такого платника на звичайний режим оподаткування;
  • сума податкового кредиту платника податку збільшується на суму, нараховану на вартість товарів (послуг), отриманих таким платником податку, але не оплачених коштами або іншими видами компенсацій на дату переходу такого платника на звичайний режим оподаткування.

Відображення у звітності попередньої оплати за сільгосппродукцію

В якій податковій декларації сільськогосподарський товаровиробник — суб’єкт спеціального режиму оподаткування ПДВ зобов’язаний відобразити обсяги від отримання попередньої оплати (авансу) за продукцією/послугами, яку буде вирощено (вироблено) у майбутньому?


Операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування, встановленого ст. 209 Податкового кодексу, включаються до податкової декларації з позначкою «0121»/«0122»/«0123», яка є невід’ємною частиною звітності платника за відповідний звітний період.

Спеціальний режим оподаткування ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників не визначає окремих правил оподаткування цим податком, а лише встановлює окремий облік таких операцій та порядок використання сум ПДВ, що нараховуються сільськогосподарським товаровиробникомсуб’єктом спеціального режиму оподаткування під час здійснення ним операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг власного виробництва.

Визначення податкових зобов’язань, формування податкового кредиту, оформлення, виписка та реєстрація в ЄРПН податкових накладних, а також подання звітності з ПДВ суб’єктами спеціального режиму оподаткування за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг власного виробництва здійснюються у загальновстановленому порядку, передбаченому розділом V Податкового кодексу.

Враховуючи вищезазначене, якщо сільськогосподарський товаровиробник — суб’єкт спеціального режиму оподаткування відповідно до умов укладеного договору отримує попередню оплату за сільськогосподарську продукцію власного виробництва, то на дату отримання попередньої оплати за таку продукцію (перша подія) сільськогосподарський товаровиробник визначає податкові зобов’язань за операцією з постачання таких товарів/послуг та виписує податкову накладну покупцю за такою операцією у загальновстановленому порядку.

У подальшому така операція підлягає відображенню суб’єктом спеціального режиму оподаткування в податковій декларації з ПДВ з позначкою «0121»/«0122»/«0123», що надається за результатами відповідного звітного періоду, в якому отримано попередню оплату за сільськогосподарську продукцію.


Підготувала Наталія БОНДАРЕНКО, оглядач «Вісника»,
за сприяння: Сергія ТИМОШЕНКА, заступника начальника
Управління методології непрямих податків Департаменту координації нормотворчої
та методологічної роботи з питань оподаткування Міністерства доходів і зборів України,
та Інформаційно-комунікаційного департаменту Міністерства доходів і зборів України

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42