ПДФО

Особливості оподаткування премій та новорічних подарунків

Новорічні подарунки надано роботодавцем: оподаткування та відображення у податковому розрахунку

Подарунки, безоплатно отримані працівниками, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Податкового кодексу).

Додатковим благом вважаються кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV зазначеного Кодексу). Отже, виданий працівнику подарунок може бути визнано додатковим благом лише у тому випадку, якщо його не можна розцінити як заробітну плату.

Підпунктом 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу передбачено, що якщо вартість дарунків не перевищує 50% від однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2013 р. — 573,50 грн.), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі, такі доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Якщо вручення подарунків планується здійснити у січні 2014 р., необхідно буде керуватися нормами законодавства України про розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2014 р.

У разі якщо вартість подарунків, одержаних платником протягом звітного місяця, перевищуватиме 50%, то згідно з нормами п. 167.1 ст. 167 зазначеного Кодексу такі подарунки підлягатимуть оподаткуванню за ставкою в розмірі 15 або 17% від суми перевищення.

Підпунктом 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу визначено, що якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 цієї статті.

Тобто під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких установлено цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, що обчислюється за формулою

К = 100 : (100 — Сп),

де К — коефіцієнт; Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Крім того, згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу вищезазначені доходи, отримані платниками податку, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку (форма № 1ДФ). За ознакою «160» відображається вартість новорічних подарунків, надана в розмірі, що не перевищує 50% від мінімальної заробітної плати, а за ознакою «126»у разі перевищення такої суми.

Новорічні дитячі подарунки за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Статтею 34 Закону № 2240 визначено види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, зокрема, до яких належать забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їхніх сімей до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків) (статті 47 та 48 цього Закону).

Згідно зі ст. 48 Закону № 2240 за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, у межах асигнувань, що визначаються щороку при затвердженні бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) на наступний фінансовий рік, здійснюється часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних закладів та організацій, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячих оздоровчих таборів і позашкільного обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків, у порядку, визначеному правлінням Фонду.

За поданням відділень Фонду правління Фонду щороку розглядає та затверджує програми (у розрізі районів) щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб і членів їхніх сімей, які включають санаторно-курортне лікування, оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, дитячих оздоровчих таборах, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, позашкільне обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків, та їх кошторис. Витрати на ці цілі здійснюються за рахунок коштів, передбачених бюджетом Фонду (ст. 49 Закону № 2240).

Механізм витрачання коштів Фонду на придбання дитячих новорічних подарунків, планування, отримання, розподілу та забезпечення дітей застрахованих осіб новорічними подарунками визначено Порядком № 48, п. 1.5 якого передбачено, що застрахована особа (батько, мати, усиновлювач, опікун/піклувальник) має право отримати в поточному році лише один новорічний подарунок за рахунок коштів Фонду на дитину, якій станом на 1 січня наступного календарного року не виповнилося 14 років.

Враховуючи норми пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Таким чином, вартість дитячих новорічних подарунків для дітей (осіб), визначених п. 1.5 Порядку № 48, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на підставі пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу.

Преміювання працівників

Статтею 97 КЗпП передбачено, що умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіо-нальними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Заробітна плата для цілей розділу ІV Податкового кодексу — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Працівникам можуть видаватися премії як разові, так і ті, що мають систематичний характер (наприклад, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій).

Незалежно від того, якого виду премія видається, вона включається до фонду оплати праці як додаткова заробітна плата або інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності (п. 164.6 ст. 164 зазначеного Кодексу).

До доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.5 ст. 167 Податкового кодексу) у формі заробітної плати, яка нараховується (виплачується, надається) платнику у зв’язку з трудовими відносинами, застосовуються ставки, встановлені п. 167.1 цієї статті, тобто 15 (17)%.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42