ПДФО

Розіграші новорічних лотерей: податкові наслідки

Напередодні новорічних свят до «Вісника» звернулася фізична особа, що планує здійснювати підприємницьку діяльність з проведення розіграшів лотерей, у тому числі новорічних. Розглянемо, якими нормативно-правовими актами їй слід скористатися для вирішення питань, як здійснюється лотерейна діяльність в Україні та які її податкові наслідки.


Визначення законодавчих актів

Згідно зі ст. 43 Господарського кодексу підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, не заборонену законом. Особливості здійснення окремих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами.

Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності встановлюються виключно законом. Здійснення підприємницької діяльності забороняється органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Основні засади державного регулювання суспільних відносин, що складаються у процесі проведення лотерей, встановлено Законом про державні лотереї, який є спеціальним (базовим) законом у регулюванні лотерейної сфери. Законодавство про лотереї складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до положень ст. 2 Закону про державні лотереї та п. 24 ст. 9 Закону про ліцензування господарська діяльність з випуску та проведення лотерей підлягає ліцензуванню.

Переліком № 1698 передбачено, що ліцензії на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей видаються Мінфіном України.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей затверджено наказом № 128, і їхня дія поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України.

Пунктом 5 ст. 13 Закону про державні лотереї передбачено, що державний нагляд (контроль) у сфері лотерейної діяльності здійснюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, відповідно до Закону № 877 з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Водночас визначеннями понять, які вживаються в Податковому кодексі, наведеними у пп. 14.1.101 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу, встановлено, що лотерея — масова гра незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями, приз (виграш) в якій має випадковий характер і територія проведення якої не обмежується одним приміщенням (будівлею). Діяльність з проведення лотерей регулюється спеціальним законом. Не вважаються лотереєю ігри, що проводяться на безоплатних засадах юридичними особами та фізичними особами — підприємцями і мають на меті рекламування їх товару (платної послуги), сприяння їх продажу (наданню) за умови, що організатори цих ігор витрачають на їх проведення свій прибуток (дохід).

Податкові наслідки

Згідно з пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу дохід з джерелом його походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі виграшів та призів.  

Підпунктом 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 зазначеного Кодексу встановлено, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених пп. 165.1.46 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу).

Умови оподаткування виграшів та призів визначено п. 170.6 ст. 170 Податкового кодексу, згідно з пп. 170.6.1 якого податковим агентом платника податку під час нарахування (надання) на його користь доходу у вигляді призів (виграшів) у лотерею чи в розіграші, призів та виграшів у грошовій формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у тому числі у більярдному спорті, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату).

Відповідно до пп. 170.6.2 вищезазначеного пункту під час нарахування (виплати) доходів у вигляді виграшів у лотерею або в інших розіграшах, які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях чи розіграшах, не беруться до уваги витрати платника податку у зв’язку з отриманням такого доходу. 

Доходи, зазначені у п. 170.6 ст. 170 Податкового кодексу, остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок. 

Крім того, пп. «е» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу передбачено, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

Відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу ставка податку становить 15% від бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.5 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

Якщо база оподаткування, визначена з урахуванням норм п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу щодо вищезазначених доходів, у календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17%.

Згідно з п. 167.3 ст. 167 Податкового кодексу ставка податку становить подвійний розмір ставки, визначеної абзацом першим п. 167.1 цієї статті, бази оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім виграшу у державній та недержавній грошовій лотереї та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри) на користь резидентів або нерезидентів.

Отже, якщо приз отримує платник податку безкоштовно, то вартість такого призу, яка визначається за звичайною ціною, включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується податковим агентом за ставкою, визначеною п. 167.3 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 30%.

У разі якщо виграшем є право придбати річ (зокрема за 1 грн.), то це вважається додатковим благом платника податку у вигляді персоніфікованої (індивідуальної) знижки з ціни, вартість (сума) якої оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 15 (17)%.

При цьому відповідно до положень п. 164.5 ст. 164 цього Кодексу під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлено згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який розраховується за формулою, передбаченою цим пунктом.

Відповідальність за нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку на доходи у вигляді виграшів та призів, що виплачуються (надаються) платникам податку — фізичним особам, несе податковий агент — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, — який незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язаний нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Податкового кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV цього Кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42