Соціальне страхування

Дитячі новорічні подарунки від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Заходи щодо забезпечення дітей застрахованих осіб дитячими новорічними подарунками за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) здійснюються на виконання Закону № 2240.

Відповідно до п. 1.5 Порядку № 48 застрахована особа (батько, мати, усиновлювач, опікун/піклувальник) має право отримати в поточному році лише один новорічний подарунок за рахунок коштів Фонду на дитину, якій станом на 1 січня наступного календарного року не виповнилося 14 років. Тобто у 2013 р. право на отримання дитячого новорічного подарунка мають застраховані особи на дітей, народжених у 20002013 рр.

Подарунок надається застрахованій особі на кожну дитину. Бабусі та дідусі права на подарунок від Фонду не мають.

Рішення про виділення новорічного подарунка приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації на підставі складеної страхувальником відомості на видачу новорічних подарунків, де зазначаються прізвища, ініціали застрахованих осіб та їхніх дітей, число, місяць і рік народження дітей.

Видача новорічних подарунків здійснюється районною, міжрайонною, міською виконавчою дирекцією відділення Фонду страхувальнику на підставі довіреності за накладною та відповідно до поданої ним заявки щодо надання новорічних подарунків для дітей застрахованих осіб.

Фізичним особам, застрахованим на добровільних засадах, новорічний подарунок видається за місцем обліку згідно з наказом директора районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду на підставі особистої заяви та копії свідоцтва про народження дитини. При цьому новорічний подарунок видається за накладною при пред’явленні документа, що засвідчує особу.

Видача новорічних подарунків застрахованим особам — найманим працівникам здійснюється страхувальником за їх основним місцем роботи.

У відомості на видачу новорічних подарунків застрахована особа при їх отриманні обов’язково ставить свій підпис.

Накладні на отримання новорічних подарунків, рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, відомості на видачу новорічних подарунків, підписані керівником і головою комісії (уповноваженим) із соціального страхування та скріплені печаткою, зберігаються страхувальником.

Розглянемо відповіді на запитання щодо права на отримання дитячих новорічних подарунків за рахунок коштів Фонду працівників-сумісників і жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною.

Право працівника-сумісника на отримання дитячого новорічного подарунка

Чи має право на отримання дитячого новорічного подарунка працівник-сумісник?


Абзацом першим частини першої ст. 50 Закону № 2240 передбачено, що матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, застрахованим особам призначаються та надаються за основним місцем роботи (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) і допомоги по вагітності та пологах, які надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України).

Крім того, п. 3.4 Порядку № 48 визначено, що видача новорічних подарунків найманим працівникам здійснюється за їх основним місцем роботи. Тобто працівник-сумісник має право на отримання дитячого новорічного подарунка за основним місцем роботи.

Жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиноюдо досягнення нею трирічного віку

Чи має право на отримання дитячого новорічного подарунка за рахунок коштів Фонду жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?


Частиною першою ст. 4 Закону № 2240 визначено, що право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають застраховані особи.

Згідно з п. 2 ст. 2 зазначеного Закону застрахована особа — найманий працівник, а у випадках, передбачених цим Законом, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Відповідно до п. 4 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, єдиний внесок сплачується органами праці та соціального захисту населення і не сплачується самими особами, тобто особа є застрахованою у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Право таких осіб на отримання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду підтверджено постановою № 41.

Отже, жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має право на отримання дитячого новорічного подарунка за рахунок коштів Фонду.

Особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною від трьох до шести років

Чи мають право на отримання дитячого новорічного подарунка за рахунок коштів Фонду особи, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною від трьох до шести років?


Особи, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною від трьох до шести років, не сплачують страхових внесків як на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, до Фонду, так і на будь-який інший вид соціального страхування. Тому такі особи є фактично не застрахованими у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Отже, зазначена категорія осіб не має права на отримання соціальних послуг, у тому числі на отримання дитячого новорічного подарунка за рахунок коштів Фонду.

Водночас отримати новорічний подарунок для такої дитини має право батько дитини, якщо він є застрахованою особою.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42