ПДФО/ВЗ

Річний перерахунок податку на доходи фізичних осіб за 2013 рік

Проведення перерахунку ПДФО визначено п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, пп. 169.4.2 якого передбачено обов’язок роботодавця платника податку за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року здійснити такий перерахунок. Оскільки у податкових агентів виникає з приводу цього чимало запитань, розглянемо алгоритм проведення річного перерахунку, наведемо декілька прикладів його проведення, порядок відображення результатів перерахунку в податковому розрахунку (форма № 1ДФ), а також з’ясуємо, чи застосовується відповідальність до роботодавця за нездійснення такого перерахунку.


Коли проводиться перерахунок

Відповідно до пп. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу роботодавець платника податку зобов’язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП), з урахуванням положень абзацу другого п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику у вигляді заробітної плати, а також суми наданої ПСП:

  • за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року;
  • під час проведення розрахунку за останній місяць застосування ПСП у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 Кодексу;
  • під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Таким чином, річний перерахунок доходів працівників і утриманих з них сум ПДФО за 2013 р. варто провести при нарахуванні заробітної плати за грудень 2013 р.

Крім того, відповідно до пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування незалежно від того, чи має платник податку право на застосування ПСП.

Підстави для проведення перерахунку

Підставами для проведення річного перерахунку ПДФО є факт нарахування та виплати працівникам у звітному податковому році:

  • перехідних виплат, віднесених до заробітної плати, наприклад, допомоги по тимчасовій непрацездатності, відпускних тощо;
  • одночасної виплати заробітної плати та інших виплат відповідно до трудового або цивільно-правового договору, розмір яких перевищив десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року (у 2013 р. — 11 470 грн.), і при оподаткуванні цих виплат застосовувалися ставки — 15% до суми доходу, що дорівнює 11 470 грн., і 17% до суми перевищення.

Перерахунок не проводиться

Роботодавець перерахунок ПДФО не здійснює у разі виконання одночасно таких умов:

  • до заробітної плати працівника протягом кожного звітного податкового місяця не застосовувалася ПСП;
  • у всіх періодах нарахування доходу працівникові у звітному році не було перехідних виплат;
  • оподатковуваний дохід працівника у кожному звітному місяці 2013 р. не перевищував 11 470 грн., тобто у роботодавця були відсутні підстави для застосовування двох ставок податку (15 та 17%).

Алгоритм проведення річного перерахунку

Під час нарахування заробітної плати за грудень 2013 р. роботодавець платника податків зобов’язаний здійснити перерахунок сум доходів, нарахованих такому платникові у вигляді заробітної плати за 2013 р., з урахуванням положень абзацу другого п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу.

Нагадаємо, що цим абзацом передбачено, що якщо база оподаткування, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ), у календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2013 р. — 11 470 грн.), до суми такого перевищення застосовується ставка 17%. Тобто роботодавець при проведенні річного перерахунку повинен визначити суму ПДФО за ставками 15 та 17% за кожним місяцем 2013 р.

Розглянемо алгоритм проведення річного перерахунку ПДФО у випадку застосування протягом 2013 р. ставок 15 та 17%.

Спочатку визначаємо суми нарахованого доходу за кожний місяць 2013 р. з урахуванням сум (відпускні, лікарняні тощо), які було нараховано безпосередньо за відповідні місяці. Зазначимо, що у разі виправлення помилок у нарахуванні заробітної плати та інших виплат, які коригувались у більшу або меншу сторону, повинна бути визначена за відповідними місяцями правильна сума заробітної плати. Уточнені місячні оподатковувані доходи розраховуються кожний окремо як об’єкти оподаткування.

Потім розраховуємо окремо за кожним місяцем базу оподаткування (нарахована заробітна плата, зменшена на суму ЄСВ).

Визначаємо суму ПДФО: якщо база оподаткування не перевищує 11 470 грн., то застосовується ставка 15%, якщо перевищує — 17% до суми перевищення.

Проводимо остаточне оподаткування місячних оподатковуваних доходів і визначаємо суму податку за кожним місяцем окремо та за рік у цілому, яка порівнюється із сумою податку, фактично утриманою упродовж року з виплачених доходів, щодо яких проводився перерахунок. Тобто порівнюємо розраховану суму ПДФО із сумою фактично утриманого ПДФО за 2013 р.

Приклад. У липні 2013 р. працівнику підприємства нараховано відпускні за серпень 2013 р. у сумі 7950 грн., які було включено в заробітну плату за липень. Крім того, у квітні, липні та грудні застосовувалися ставки 15 та 17%.

У табл. 1 наведено нараховану заробітну плату та утримання за нею.

Таблиця 1

Розрахунковий
період 2013 р.

Сума
нарахованого доходу, грн.

Сума ЄСВ, 
грн.
(гр. 2 х 3,6%)

Сума доходу безЄСВ, грн.
(гр. 2
гр. 3)

Мінімальна зарплата
на 1 січня,грн.

База оподаткування, грн.

Сума ПДФО, грн.

Загальна
сума
ПДФО,
грн.

15%

17%

15%

17%

Січень

9800

352,80

9447,20

11470

9447,20

0

1417,08

0

1417,08

Лютий

11 300

406,80

10 893,20

11470

10 893,20

0

1633,98

0

1633,98

Березень

8200

295,20

7904,80

11470

7904,80

0

1185,72

0

1185,72

Квітень

12 350

444,60

11 905,40

11 470

11 470,00

435,40

1720,50

74,02

1794,52

Травень

11 470

412,92

11 057,08

11 470

11 057,08

0

1658,56

0

1658,56

Червень

11 000

396,00

10 604,00

11 470

10 604,00

0

1590,60

0

1590,60

Липень

18 630

670,68

17 959,32

11 470

11 470,00

6489,32

1720,50

1103,18

2823,68

Серпень

2150

77,40

2072,60

11 470

2072,60

0

310,89

0

310,89

Вересень

11 300

406,80

10 893,20

11 470

10 893,20

0

1633,98

0

1633,98

Жовтень

10 500

378,00

10 122,00

11 470

10 122,00

0

1518,30

0

1518,30

Листопад

11 000

396,00

10 604,00

11 470

10 604,00

0

1590,60

0

1590,60

Грудень

12 300

442,80

11 857,20

11 470

11 470,00

387,20

1720,50

65,82

1786,32

Усього

130 000

4680

125 320

 

118 008,08

7311,92

17 701,21

1243,0,

18 944,24

 

У результаті річного перерахунку необхідно перерахувати суму ПДФО за квітень, липень та грудень 2013 р., а саме перевірити правильність застосування ставок 15 та 17% до бази оподаткування.

Крім того, суму відпускних за серпень 2013 р., нарахованих у липні 2013 р., потрібно віднести на серпень 2013 р. Відповідно має бути перераховано суму ПДФО.

Результати перерахунку наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Розрахунковий період 2013 р.

Сума
нарахованого доходу, 
грн.

Сума ЄСВ, грн.
(гр. 2 х 3,6%)

Сума доходу без ЄСВ, грн.
(гр. 2
гр. 3)

Мінімальна зарплата
на 1 січня, грн.

База оподаткування, грн.

Сума ПДФО, грн.

Загальна сума
ПДФО, грн.

15%

17%

15%

17%

Січень

9800

352,80

9447,20

11 470

9447,20

0

1417,08

0

1417,08

Лютий

11 300

406,80

10 893,20

11 470

10 893,20

0

1633,98

0

1633,98

Березень

8200

295,20

7904,80

11 470

7904,80

0

1185,72

0

1185,72

Квітень

12  350

444,60

11 905,40

11 470

11 470,00

435,40

1720,50

74,02

1794,52

Травень

11 470

412,92

11 057,08

11 470

11 057,08

0

1658,56

0

1658,56

Червень

11 000

396,00

10 604,00

11 470

10 604,00

0

1590,60

0

1590,60

Липень

10 680

384,20

10 295,52

11 470

10 295,52

0

1544,33

0

1544,33

Серпень

10 100

363,60

9736,40

11 470

9736,40

0

1460,46

0

1460,46

Вересень

11 300

406,80

10 893,20

11 470

10 893,20

0

1633,98

0

1633,98

Жовтень

10 500

378,00

10 122,00

11 470

10 122,00

0

1518,30

0

1518,30

Листопад

11 000

396,00

10 604,00

11 470

10 604,00

0

1590,60

0

1590,60

Грудень

12 300

442,80

11 857,20

11 470

11 470,00

387,20

1720,50

65,82

1786,32

Усього

130 000

4679,20

125 320

 

124 497,40

822,60

18 674,61

139,84

18 814,45

 

Сума ПДФО, що підлягає поверненню, становить:

18 944,23 грн.18 814,45 грн. = 129,78 грн.

Розглянемо алгоритм проведення річного перерахунку ПДФО з метою визначення права на ПСП.

Насамперед слід перевірити підстави для застосування ПСП, зокрема, наявність заяви працівника про застосування пільги та підтвердних документів, у разі застосування підвищеного розміру ПСП.

Потім уточняємо нараховану і виплачену протягом 2013 р. заробітну плату з урахуванням перехідних виплат, наприклад, відпускні, лікарняні тощо. Слід зазначити, що згідно з абзацом третім пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання ПСП, зазначені виплати відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Ще раз перевіряємо правильність застосування ПСП за ті місяці звітного періоду, в яких розмір заробітної плати коригувався, тобто відкориговану зарплату порівнюємо з граничним розміром доходу, що дає право на застосування ПСП (у 2013 р. — 1610 грн.). Якщо така зарплата не перевищує 1610 грн., працівник має право на ПСП.

Визначаємо базу оподаткування за кожним місяцем окремо, де заробітну плату відкориговано, шляхом зменшення суми місячного оподатковуваного доходу на суму ЕСВ і здійснюємо перерахунок суми ПДФО (враховуючи придбане або втрачене право на застосування ПСП), яку порівнюємо з сумою ПДФО, фактично утриманою упродовж року з виплачених доходів, щодо яких проводився перерахунок.

Приклад. Щомісячна заробітна плата працівника підприємства (мати двох неповнолітніх дітей, має право на збільшення доходу кратно кількості дітей) становить 4100 грн. Подано заяву про застосування ПСП та копії свідоцтв про народження дітей.

У червні 2013 р. нараховано відпускні у сумі 3000 грн. (у тому числі за червень900 грн., липень2100 грн.), які було включено в заробітну плату за червень.

За червень нараховано дохід усього в сумі 6400 грн. (заробітна плата3400 грн., відпускні3000 грн.), утримано ЕСВ у сумі 230,40 грн. (6400 грн. х 3,6%), ПДФО925,44 грн. ((6400,00 грн.230,40 грн.) х 15%);

За липень нараховано заробітну плату в сумі 1200 грн., утримано ЕСВ43,20 грн. (1200 грн. х 3,6%), ПДФО1,47 грн. ((1200,00 грн.43,20 грн.1147 грн.) х 15%), де 1147 грн.ПСП (573,50 грн. х 2 (діти)).

Проводимо перерахунок ПДФО. Нагадаємо, що гранична сума доходу, яка дає право на отримання ПСП, визначається як добуток суми, встановленої в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, та відповідної кількості дітей, тобто 1610 грн. х 2 (діти) = 3220 грн.

Для цього розподілимо суму перехідних відпускних за місяцями їх нарахування й перерахуємо суму податку:

за червень нарахований дохід становить 4300 грн. (заробітна плата3400 грн., відпускні900 грн.);

утримаємо ЕСВ154,80 грн. (4300 грн. х 3,6%); ПДФО621,78 грн. ((4300 грн.154,80 грн.) х 15%);

за липень нарахований дохід становить 3150 грн. (заробітна плата1050 грн., відпускні2100 грн.);

утримаємо ЕСВ113,40 грн. (3150 грн. х 3,6%); ПДФО283,44 грн. ((3150 грн.113,40 грн.1147 грн.) х 15%).

За результатами перерахунку сума ПДФО, що підлягає поверненню працівнику, становить: (925,44 грн. + 1,47 грн.)(621,78 грн. + 283,44 грн.) = 21,69 грн.

Наслідки проведення перерахунку

Застосування запропонованих алгоритмів проведення річного перерахунку ПДФО дасть змогу правильно визначити базу оподаткування та не допустити помилок при обчисленні ПДФО.

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати.

При цьому якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає переплата податку, то на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов’язання платника податку за відповідний місяць, а при недостатності такої суми — зменшується сума податкових зобов’язань наступних податкових періодів, до повного повернення суми такої переплати.

Чи потрібно проводити перерахунок ПДФО, якщо працівник не користувався ПСП

Підпунктом 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу визначено випадки, за яких роботодавець зобов’язаний здійснити перерахунок суми доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої ПСП. Таким чином, цей підпункт зобов’язує роботодавця здійснювати перерахунок: за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року; під час проведення розрахунку за останній місяць застосування ПСП у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податку або у випадках, визначених пп. 169.2.3 п. 169.2 цієї статті; під час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

Проведення щорічного перерахунку є забезпеченням виконання визначеної Податковим кодексом умови щодо обмеження граничного розміру доходу, який дає право платнику податку на застосування ПСП, а також перевірки наявності підстав у платника податку для її застосування, та як наслідок — уточнення правильності нарахування ПДФО окремо за кожний місяць.

Крім того, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування ПСП, податковий агент для визначення правильності оподаткування має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та в будь-яких випадках.

Відображення результатів перерахунку у податковому розрахунку

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (далі — податковий розрахунок) затверджено наказом № 1020.

Розділом ІІІ цього Порядку передбачено, що податковий розрахунок заповнюється таким чином: у рядках 3а та 3 проставляється сума нарахованого та виплаченого доходу за відповідний звітний період; у рядках 4а та 4 — сума ПДФО з урахуванням результатів проведеного перерахунку, тобто з урахуванням суми недоплати/переплати.

Результати річного перерахунку сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум наданих ПСП відображаються у податковому розрахунку за IV квартал звітного року.

Розглянемо ситуацію: працівник припиняє трудові відносини та вносить до каси підприємства суму надміру виплаченого оподатковуваного доходу. Як відобразити у податковому розрахунку результати проведеного остаточного розрахунку з найманим працівником?

Згідно з пп. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з роботодавцем, виникає сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу платника податку за останній звітний період, то непогашена частина такої недоплати включається до складу податкового зобов’язання платника податку за наслідками звітного податкового року та сплачується самим платником.

Якщо у зв’язку з припиненням трудових відносин з роботодавцем найманим працівником повертається сума надміру виплаченого оподатковуваного доходу, яка була відображена податковим агентом у податковому розрахунку за попередній квартал, то податковий агент зазначає суму такого повернення з від’ємним значенням у складі податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого відбулося таке повернення коштів.

Відповідальність за непроведення перерахунку

У разі непроведення перерахунку сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої йому ПСП податкові агенти можуть бути притягнуті до відповідальності.

Якщо в результаті перерахунку виникає недоплата ПДФО, а податковий агент не стягує її з оподатковуваного доходу платника податку, то до податкового агента застосовується штраф, встановлений ст. 127 Податкового кодексу.

Так, згідно з п. 127.1 цієї статті ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 25% суми податку, що підлягає нарахуванню
та/або сплаті до бюджету.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75% суми податку, що підлягає нарахуванню
та/або сплаті до бюджету.

Крім того, передбачено адміністративну відповідальність для винних посадових осіб юридичної особи, а також громадян-підприємців.

Згідно зі ст. 1634 КпАП неутримання або неперерахування до бюджету сум ПДФО при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 — 51 грн.).

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 — 85 грн.).